Nawożenie winorośli z elementami agrotechniki

  • Wydawnictwo: Fundacja Galicja Vitis
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Janusz Mazurek, Piotr Chohura
  • Wydawca, rok wydania: Fundacja Galicja Vitis, 2023
  • Liczba stron : 222
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-65293-91-6
  • 58,00 zł

Szanowny czytelniku, oddajemy w Twoje ręce kompendium wiedzy o nawożeniu i żywieniu winorośli. Widzimy, że wraz ze stale rozwijającym się rynkiem winiarskim w Polsce w większym stopniu rośnie również zainteresowanie uprawą winorośli. W konsekwencji pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę dotyczącą różnych aspektów prowadzenia winnicy, w tym zagadnień związanych z uprawą i pielęgnacją gleby oraz żywieniem krzewów. Są to zagadnienia, które praktycznie w każdej uprawie 12-15 decydują o sukcesie produkcji. Jednym z podstawowych zagadnień agrotechnicznych, wartości którego nie można w żaden sposób pominąć, jest prawidłowe odżywianie krzewów. Jako autorzy opracowania w sposób całkowicie świadomy używamy określenia „odżywianie", a nie tylko nawożenie przyjmując za oczywiste także naturalne formy żywienia roślin wynikające z rozkładu materii organicznej i innych procesów związanych z obiegiem składników pokarmowych na winnicach. Nie rozstrzygamy tym samym, które nawozy, organiczne czy mineralne są ważniejsze. Obydwa typy są po prostu niezbędne. Wybór określonego nawozu będzie uzależniony od wielu czynników wynikających z rodzaju gleby, odmiany, podkładki, sposobu prowadzenia krzewów czy wreszcie siedliska. Wszystkie składają się na jakże popularne w środowisku miłośników wina pojęcie „terroir".

Poprawne odżywianie, dzięki właściwemu nawożeniu, jest bardzo istotnym aspektem agrotechniki i w wielu wypadkach stanowi o unikalnych wartościach wina pochodzących z danego regionu. Wymaga to jednak pogłębionej wiedzy dotyczącej wzajemnych relacji pomiędzy pobieraniem i transportem składników pokarmowych, w sposób prowadzący do uzyskania jagód przeznaczanych do winifikacji o odpowiednich parametrach jakościowych.

W opracowaniu wiele miejsca poświęcono różnym analizom gleby i liści. Chcieliśmy, potencjalny czytelniku, abyś miał jak najszerszy obraz tych zagadnień i potrafił dokonać odpowiedniego wyboru. Ma to o tyle szczególne znaczenie, że jeszcze w trakcie pisania tej książki nie doczekaliśmy się w naszym kraju jednolitego i spójnego sposobu analizy zawartości składników pokarmowych, która w sposób jednoznaczny umożliwiałaby ustalanie dawek nawozów mineralnych przeznaczonych do uprawy winorośli.

Reasumując, mamy nadzieję, że opracowanie będzie pomocne we właściwej interpretacji wyników analiz oraz doborze nawozów i ułatwi podejmowanie jakże ważnych dla jakości przyszłego wina poprawnych decyzji dotyczących nawożenia.

 

Spis treści

PRZEDMOWA

WYMAGANIA POKARMOWE WINOROŚLI

POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ WINOROŚL

ROLA I ZNACZENIE KOMPLEKSU SORPCYJNEGO   

Rola części ziemistych dla funkcjonowania kompleksu sorpcyjnego

Próchnica jako składnik kompleksu sorpcyjnego gleby 

Czym jest próchnica glebowa?

Co to są kwasy humusowe?

Jakie funkcje spełnia próchnica glebowa?

Kwasy humusowe a nawożenie i żywienie roślin

Działanie strukturotwórcze kwasów humusowych

PLONOWANIE WINOROŚLI A JAKOŚĆ WINA

Podstawowe zasady nawożenia i żywienia roślin

Wyliczanie dawek nawozów

Zasady mieszania nawozów

PRZYGOTOWANIE GLEBY POD UPRAWĘ WINOROŚLI         

Przygotowanie terenu do sadzenia krzewów

Zwalczanie zachwaszczenia przed założeniem winnicy

Regulacja odczynu gleby         

Wpływ niskiego pH na wzrost winorośli

Przyczyny i konsekwencje zakwaszania gleb

Wpływ odczynu gleby na aktywność mikroorganizmów glebowych

Cele wapnowania

Ustalenie potrzeb wapnowania i dawek nawozów wapniowych

Rodzaje nawozów odkwaszających

Reaktywność nawozów przeznaczonych do odkwaszania

Od czego zależy skuteczność wapnowania?

Stosowanie nawozów wapniowych z innymi nawozami

Formy nawozów wapniowych   

WAPNOWANIE WTRAKCIE PROWADZENIA WINNICY

NAWOŻENIE MINERALNE PRZED ZAŁOŻENIEM WINNICY    

Pobieranie prób glebowych przed założeniem winnicy i nawożenie mineralne

Nawożenie organiczne

Oborniki

Komposty

Nawozy zielone

Środki poprawiające właściwości gleby 

ANALIZY ZAWARTOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH WTRAKCIE PROWADZENIA WINNICY

Analizy gleby   

Analizy materiału roślinnego     

NAWOŻENIE WINOROŚLI W TRAKCIE PROWADZENIA WINNICY                 

Azot

Rola azotu dla winorośli

Obieg azotu na winnicy

Pobieranie azotu przez krzewy i jego akumulacja w jagodach

Objawy niedoborów azotu

Analizy gleby na zawartość azotu

Analizy liści na zawartość azotu Pomiar indeksu chlorofilu

 Analiza YAN

Poza korzeniowe stosowanie mocznika i siarki

Sposoby stosowania nawozów azotowych

Terminy stosowania azotu

Dawki azotu

Nawożenie azotem a środowisko

Nawożenie azotem a uprawa roślin w międzyrzędziach 

Rodzaje nawozów azotowych i ich charakterystyka       

Siarka  

Potas  

Znaczenie potasu w uprawie i winifikacji

Objawy niedoborów potasu

Pobieranie i transport potasu

Pobieranie potasu a sposób prowadzenia krzewów

Antagonizm jonowy pomiędzy K, Mg i Ca

Analiza gleby i liści na zawartość potasu          

Nawożenie winorośli potasem  

Rodzaje nawozów potasowych

Terminy nawożenia potasem    

Pozakorzeniowe stosowanie potasu

Fosfor 

Znaczenie fosforu i jego pobieranie przez winorośl

Nawożenie winorośli fosforem  

Wpływ odżywiania fosforem na jakość win

Objawy niedoborów fosforu

Wielkości dawek fosforu na winnicach

Rodzaje nawozów fosforowych            

Terminy nawożenia fosforem               

Formy stosowania nawozów fosforowych

Pozakorzeniowe stosowanie fosforu                           

Magnez                                                           

Objawy niedoboru magnezu

Zasobność gleb w magnez i jego pobieranie     

Nawożenie winnic magnezem   

Pozakorzeniowe nawożenie magnezem

Wapń              

Rola antagonizmu wapnia, potasu i magnezu w zjawisku fizjologicznego zamierania szypułek.  

MIKROSKŁADNIKIW ODŻYWIANIU WINOROŚLI

Czynniki powodujące problemy z mikroelementami

Sposoby stosowania nawozów mikroelementowych      

Występowanie niedoborów mikroelementów na winnicach i ich korekta              

Żelazo 

Mangan           

Cynk

Bor                 

Miedź

Molibden

TECHNIKA NAWOŻENIA W UPRAWIE WINOROŚLI                

DOLISTNE STOSOWANIE NAWOZÓW

UPRAWA I PIELĘGNACJA GLEBY WTRAKCIE PROWADZENIA WINNICY

SPIS LITERATURY