(Nie)zapomniane zwierzęta

  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Katedra Wydawnictwo Naukowe,2021
  • Liczba stron : 214
  • Oprawa i wymiary: miękka, 120 x 195 mm
  • ISBN: 978-83-66107-35-9
  • egz.
  • 38,90 zł
Książka "(Nie)zapomniane zwierzęta", czwarty tom z serii "Zielona Historia Literatury", to interdyscyplinarna monografia, w której głos zabierają historycy literatury, językoznawcy, kulturoznawcy, etycy oraz osoby walczące o prawa zwierząt. Przyjęcie postawy biocentrycznej pozwala autorom poszczególnych szkiców na ulokowanie człowieka w ekosystemie, dowartościowanie roli zwierząt w życiu jednostki, ale również ponowne odkrycie świata fauny, który w literaturze odgrywał główną rolę tła.

"Jest to tom bardzo ciekawy, nasycony treściami ekologicznymi, ekokrytycznymi i posthumanistycznymi, inspirującymi do myślenia. Monografia ta, traktująca o relacjach pomiędzy ludzkimi i nie-ludzkimi bytami, wpisuje się w trendy współczesnej humanistyki. Z uznaniem witam kilka poważnych i przemyślanych studiów analityczno-interpretacyjnych, które będą miały ważny wpływ na podejmowanie w tym zakresie badania w przyszłości.