Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: redakcja naukowa: Paweł Księżak, Joanna Mikołajczyk
  • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, Stan prawny: 1 czerwca 2017 r.
  • Liczba stron : 384
  • Oprawa i wymiary: twarda, 155 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-8107-540-4
  • egz.
  • 185,00 zł

W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: dziedziczenie gospodarstw rolnych, prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych, uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej, ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

W opracowaniu dokonano analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po obszernej

nowelizacji, obowiązującej od 30 kwietnia 2016 r., która m.in. wprowadza zmiany związane z:

- wymogami stawianymi przed nabywcami nieruchomości rolnych,

- uprawnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych i obowiązkami obciążającymi notariuszy.

W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak:

- dziedziczenie gospodarstw rolnych,

- prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych,

- uzyskanie zgody prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych na nabycie nieruchomości rolnej,

- ustawowe prawo pierwokupu udziałów i akcji spółek będących właścicielami nieruchomości rolnych.

Książka zawiera także omówienie zmian legislacyjnych w ustawie o lasach, a także ostatnie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla profesjonalistów zajmujących się praktycznymi aspektami obrotu nieruchomościami rolnymi, prawem spadkowym, podziałem nieruchomości rolnych - notariuszy, radców prawnych, adwokatów, sędziów i komorników. Zainteresuje także pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych i samorządów terytorialnych oraz pośredników w obrocie nieruchomościami rolnymi.