Nowe trendy w hodowli i produkcji kur

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: O. W. HOŻA
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Ryszard Gilewski, Alina Janocha, Grzegorz i inni Tomczyk
  • Wydawca, rok wydania: Hoża, 2010
  • Liczba stron : 220
  • Oprawa i wymiary: miękka, 160 x 230 mm
  • ISBN: 978-83-85038-29-0

Omówiono zasady organizacji i ekonomiki produkcji jaj spożywczych i mięsa kurzego, hodowli ozdobnych i rzadkich kur - stanowiących niekiedy cenne zasoby genetyczne drobiu, przedstawiają zasady nowoczesnej, drobnotowarowej, a lansowanej obecnie niszowej produkcji jaj i mięsa oraz podają obowiązujące w drobiarstwie prawodawstwo Unijne. Dość obszernie opisane są choroby kur i kurcząt oraz zasady profilaktyki.

W książce adresowanej do Czytelnika zainteresowanego nowoczesnym drobiarstwem, Autorzy m.in. omawiają zasady organizacji i ekonomiki produkcji jaj spożywczych i mięsa kurzego, hodowli ozdobnych i rzadkich kur - stanowiących niekiedy cenne zasoby genetyczne drobiu, przedstawiają zasady nowoczesnej, drobnotowarowej, a lansowanej obecnie niszowej produkcji jaj i mięsa oraz podają obowiązujące w drobiarstwie prawodawstwo Unijne. Dość obszernie opisane są choroby kur i kurcząt oraz zasady profilaktyki.

Opracowanie przedstawia rysujące się w najbliższej przyszłości kierunki produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem różnych, alternatywnych metod chowu semiintensywnego, organicznego/ekologicznego. Biorąc pod uwagę rosnące zaintereso­wanie właścicieli przydomowych ogródków posiadaniem w nich przedstawicieli ozdob­nych ras kur, a także zagadnieniami hodowli i chowu tych ptaków, poświęciliśmy tym problemom jeden z rozdziałów. Rozwój gospodarstw agroturystycznych i towarzyszący im przyzagrodowy, ekologiczny chów kur, zainspirował nas do przedstawienia podsta­wowych metod uboju, obróbki i przygotowania tuszek młodych kurcząt mięsnych oraz podstawowych zasad postępowania z jajami spożywczymi, przeznaczonymi do sprzeda­ży. Czytelnik może się również zapoznać z podstawami żywienia kurcząt i kur w róż­nych systemach chowu. Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia służb weterynaryjnych, tak w zakresie bezpieczeństwa żywności jak i ochrony zdrowia drobiu, położono szczególny nacisk na przybliżenie hodowcom i producentom zasad opieki weterynaryjnej. Celowo mniejszy nacisk położono na szczegółowe opisy intensywnych, konwencjonalnych me­tod wielkotowarowej „przemysłowej" produkcji jaj spożywczych i mięsa drobiowego, ponieważ są powszechnie znane i upowszechniane przez wyspecjalizowanych dostaw­ców materiału hodowlanego oraz urządzeń i sprzętu drobiarskiego.

W treści:

1.  Wstęp   8

2.  Historia udomowienia i systemów utrzymania kur    13

3.  Pokrój i budowa anatomiczna kury   24

4.  Hodowla i reprodukcja kur  33

5.   Systemy chowu kur nieśnych i kurcząt mięsnych    43

6.   Wyposażenie pomieszczeń dla kur nieśnych i kurcząt mięsnych   54

7.   Zakup i ocena ptaków   75

8.   Organiczna produkcja jaj i mięsa kurzego    80

9. Cele i zadania hodowli rzadkich i ozdobnych ras kur    106

10. Drobnotowarowy chów drobiu   124

11. Żywienie kur, kurcząt nieśnych i mięsnych   133

12. Ekonomiczne aspekty produkcji jaj spożywczych i kurcząt mięsnych   163

13. Postępowanie z jajami i mięsem drobiowym w gospodarskim chowie kur   177

14. Choroby kur i działania profilaktyczne   185

15. Prawodawstwo dotyczące produkcji drobiarskiej   214

16. Literatura   215

Tytuł

Nowe trendy w hodowli i produkcji kur

Autor

Ryszard Gilewski, Alina Janocha, Grzegorz i inni Tomczyk

Wydawca

O.W.Hoża

Rok wydania

2010

Liczba stron

220

Wymiary

160 x 230 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-85038-29-0