Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Pro Agricola
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Adam Mazanowski
  • Wydawca, rok wydania: Pro Agricola, 2011
  • Liczba stron : 246
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 245 mm
  • ISBN: 978-83-917877-3-1
  • egz.
  • 42,00 zł
Książka obejmuje zagadnienia związane z produkcją jaj wylęgowych, przeznaczonych do uzyskania pełnowartościowych piskląt brojlerów. Zawiera podstawy rozmieszczenia i budowy pomieszczeń, ich wyposażenia oraz oddziaływania fermy brojlerów na środowisko przyrodnicze.

Książka, jest dawno oczekiwaną i nie­zbędną pozycją literatury fachowej, z dziedziny drobiarstwa. W treści książki, autor wy­korzystał swoje doświadczenie badawcze i praktyczne, co spowodowało, że ujęto w niej najnowsze technologie produkcji kurcząt brojlerów, dostosowane do wymogów UE.

Książka w sposób nowoczesny i kompleksowy ujmuje zagadnienia wyczerpujące temat produkcji brojlerów.

Szeroko omówiono:

- rasy, rody i zestawy kur mięsnych, technologie hodowli, reprodukcję, postępowanie z jajami wylęgowymi, technologię lęgu i postępowanie z pisklętami,

- lokalizację fermy, budowę, wyposażenie brojlerni i oddziaływanie fermy na środowisko,

- przygotowanie pomieszczeń do odchowu,

- ściółkę w odchowie kurcząt,

- środowisko dla kurcząt brojlerów i zależności użytkowości od środowiska,

- żywienie kurcząt brojlerów, racjonalizację i higienę żywienia,

- okresy odchowu kurcząt brojlerów i zasady produkcji ekologicznej,

- przygotowanie do uboju, transport do rzeźni, ubój i obróbkę poubojową oraz ocenę jakości surowca,

- higienę i profilaktykę odchowu kurcząt brojlerów oraz pięć grup chorób.

 

Książkę autor kończy omówieniem zagadnień ekonomiki produkcji kurcząt brojlerów.

Książka przeznaczona jest głównie dla producentów drobiu i pracowników (dorad­ców) z instytucji branżowych oraz studentów kierunków rolniczych, zootechnicznych i weterynaryjnych, a także nauczycieli szkół średnich o profilu rolniczo-hodowlanym.

Książka obejmuje zagadnienia związane z produkcją jaj wylęgowych, przeznaczonych do uzyskania pełnowartościowych piskląt brojlerów. Zawiera podstawy rozmieszczenia i budowy pomieszczeń, ich wyposażenia oraz oddziaływania fermy brojlerów na środowisko przyrodnicze. Wskazuje także na możliwości zmniejszenia skażeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, powstałych w wyniku działalności fermy. Dużo uwagi poświęcono w książce przygotowaniu pomieszczeń do odchowu brojlerów, kładąc szczególny nacisk na warunki środowiskowe i jakość ściółki.

Obszerny rozdział stanowi żywienie kurcząt brojlerów. Ma to szczególne znaczenie, bowiem ciągle doskonalone kury rodzicielskie i ich potomstwo (kurczęta brojlery) wymagają coraz doskonalszego żywienia i coraz lepiej dostosowanych do ich potrzeb warunków środowiskowych. Dla ułatwienia prowadzenia stad kurcząt brojlerów podzielono cały odchów na okresy. Prawidłowe warunki środowiskowe i właściwe żywienie brojlerów, przestrzeganie zasad profilaktyki odchowu, a także przygotowanie kurcząt do uboju i ich transport do rzeźni, mają znaczący wpływ na jakość surowca.

Kurczęta brojlery, pochodzące po rodach selekcjonowanych przez wiele lat na dużą użytkowość mięsną, wykazują znaczną wrażliwość na niekorzystne wpływy środowiska oraz na gorszą jakość czy skład paszy. Intensyfikacja odchowu powoduje też większe zagrożenie epidemiologiczne, pojawiły się również nowe jednostki chorobowe. Dlatego dużo miejsca poświęcono higienie i profilaktyce odchowu kurcząt brojlerów, a także chorobom i ich zapobieganiu. Ostatni rozdział stanowi podsumowanie, które dotyczy przede wszystkim czynników wpływających na efektywność produkcji kurcząt brojlerów.

Książka przeznaczona jest dla producentów kurcząt brojlerów, ale może być też przydatna dla dostawców jaj i kierowników zakładów wylęgowych. Mogą z niej także skorzystać pracownicy służb zootechnicznych, lekarze weterynarii oraz studenci uniwersytetów przyrodniczych i rolniczych.

 

Spis treści:

 

Wstęp  5

Produkcja kurcząt brojlerów  6

Kury mięsne   9

Rasy, rody, zestawy międzyrodowe  9

Tendencje w hodowli kur mięsnych  11

Reprodukcja  14

Postępowanie z jajami wylęgowymi  27

Technologia lęgu  30

Postępowanie z pisklętami  35

Pomieszczenia dla brojlerów  40

Lokalizacja fermy  40

Charakterystyka elementów budowy  43

Wyposażenie brojlerni  54

Oddziaływanie fermy na środowisko  60

Przygotowanie pomieszczenia do odchowu   67

Ściółka w odchowie kurcząt brojlerów  76

Środowisko dla kurcząt brojlerów  85

Temperatura i wilgotność  85

Wentylacja (wymiana powietrza)  92

Światło w brojlerni   97

Środowisko a użytkowość  101

Żywienie kurcząt brojlerów  104

Potrzeby pokarmowe  104

Pasze i mieszanki paszowe  118

Dodatki paszowe  128

Formy mieszanki  145

Woda jako pasza  149

Racjonalizacja i higiena żywienia  152   

Okresy odchowu kurcząt brojlerów  154

Odchów początkowy  154         

Odchów od 11 do 22 dnia życia  163

Odchów od 23 dnia życia do uboju  171

Zasady produkcji ekologicznej  176

Ubój i obróbka poubojowa kurcząt brojlerów  180

Przygotowanie do uboju  182

Transport do rzeźni  184

Ubój i obróbka poubojowa  186

Ocena jakości surowca  192

Higiena i profilaktyka odchowu kurcząt brojlerów  199

Choroby bakteryjne  204

Choroby wirusowe  211

Choroby metaboliczne i niedoborowe  215

Choroby pasożytnicze  224

Choroby grzybicze i mikotoksykozy  229           

Zapobieganie chorobom  235

Ekonomika produkcji kurcząt brojlerów  239

Tytuł

Nowoczesna produkcja kurcząt brojlerów

Autor

Adam Mazanowski

Wydawca

Pro Agricola

Rok wydania

2011

Liczba stron

246

Wymiary

170 x 245mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-917877-3-1