Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2018, 1 września 2018 r.
 • Liczba stron : 244
 • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 245 mm
 • ISBN: 978-83-8160-005-7
 • egz.
 • 139,00 zł

Publikacja obejmuje rozważania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, które stanowią jedną z ważniejszych instytucji prawa ochrony środowiska i podstawowe narzędzie weryfikacji obranych kierunków rozwoju. Zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Autorzy przedstawiają m.in.:

 • procedury ocen oddziaływania na środowisko,
 • wyjątki od przeprowadzenia oceny strategicznej,
 • wymagania dotyczące raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • zasady udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych,
 • postępowanie w sprawie naliczania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych.

Książka zawiera schematy ilustrujące procedury ocen oddziaływania na środowisko, a także wzory dokumentów związanych z tymi procedurami np.:

 • prognozę oddziaływania na środowisko,
 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko.

Adresaci:
Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania ochroną środowiska: adwokatów, radców prawnych, przedsiębiorców, pracowników administracji rządowej i samorządowej. Może zainteresować również pracowników naukowych i studentów kierunków prawniczych i administracyjnych.