Ochrona różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: POLTEXT
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
  • Wydawca, rok wydania: Poltext, 2019
  • Liczba stron : 292
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-017-2
  • egz.
  • 54,90 zł

Monografia stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony różnorodności biologicznej w systemie prawnej ochrony przyrody. Omówiono w niej zagadnienia związane z pojęciem różnorodności biologicznej i zakresem przedmiotowym jej ochrony oraz ewolucją regulacji prawnej w tym obszarze, a także cele i zasady ochrony różnorodności biologicznej wynikające z ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Zwrócono uwagę na kwestie szczegółowe związane z ochroną różnorodności biologicznej za pomocą prawnych form ochrony przyrody oraz indywidualnych prawnych instrumentów ochrony przyrody, jak również kwestie ustrojowe, dotyczące organów administracji odpowiedzialnych za ochronę różnorodności biologicznej w Polsce.
***
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna – doktor nauk prawnych, pracownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego.