Ogrody klasztorne w krajobrazie historycznego Lublina

  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Małgorzata Milecka, Seweryn Malewski
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2022
  • Liczba stron : 232
  • Oprawa i wymiary: twarda, 205 x 245 mm
  • ISBN: 978-83-7259-350-4
  • szt.
  • 95,00 zł
W niniejszej monografii szczególną uwagę poświęcono prezentacji losów oraz analizie stanu zachowania ogrodów klasztornych Lublina, które umiejscowiono w kontekście aktualnych możliwości ich rewaloryzacji. Wszystkie prezentowane założenia klasztorne obecnie znajdują się w obrębie granic administracyjnych Lublina, choć w większości w chwili swej lokacji usytuowane były na obrzeżach miasta lub nawet poza jego granicami. Burzliwe losy miasta bezpośrednio rzutowały na losy klasztorów.
Książka ta prezentuje relikty historycznych ogrodów klasztornych Lublina powstałych na przestrzeni wieków, kształtowanych przez różne grupy zakonne wg założenia realizowania na ziemi idei pożytku i piękna. Dla współczesnego odbiorcy bardzo rozczarowujące może okazać się porównanie historycznej postaci zespołów klasztornych z aktualną kondycją tych obiektów. Autorzy starali się dokonać stosownych analiz, zestawiając dane zawarte w materiałach archiwalnych ze stanem współczesnym, by opisane w tym kontekście zasoby mogły stanowić podstawę przyszłych działań zmierzających do należytej rewaloryzacji oraz wykorzystania ich potencjału edukacyjnego i turystycznego. I właśnie ten cel, obok prezentacji ewolucji przekształceń ogrodów klasztornych, należy uznać za najważniejszy.
We współczesnej przestrzeni publicznej Lublina wyróżniamy wiele obiektów klasztornych i poklasztornych o odmiennej funkcji, formie oraz znaczeniu symbolicznym.”

ze wstępu

Spis treści:

Wprowadzenie

I. UNIWERSALNE WARTOŚCI KLASZTORNEGO DZIEDZICTWA OGRODOWEGO

Geneza ogrodu klasztornego

Początki wiedzy na temat ogrodnictwa

Ogrodnictwo jako nauka we wczesnym średniowieczu

Formy uprawy i praktyki ogrodnicze w średniowieczu

Benedyktyński wkład w rozwój ogrodnictwa

Ogród klasztorny - miejsce i funkcja

II. ROŚLINY W OGRODZIE KLASZTORNYM

Początki - rośliny w średniowiecznym ogrodzie klasztornym

Rośliny jako podstawa medycyny

Rośliny podstawą klasztornej diety

Inne wykorzystanie roślin

Symboliczny wymiar roślin

W poszukiwaniu gatunków roślin z klasztornego ogrodu

III. PREZENTACJA LUBELSKICH  KLASZTORÓW I ICH OGRODÓW

Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów)

Klasztor Zakonu Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy (Brygidek)

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Polsce Prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Bernardynów)

Klasztor Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów)

Klasztor Zakonu Braci Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Karmelitów Bosych)

Klasztor Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka z Asyżu (Bernardynek)

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego Kongregacji Świętego Ludwika Bertranda Dominikanów Obserwantów)

Klasztor Mniszek Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Karmelitanek Bosych - Józefatek)

Klasztor Zakonu Bazylianów Świętego Jozafata

Klasztor Zakonu Szpitalnego Świętego Jana Bożego (Bonifratrów)

Klasztor Mniszek Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Karmelitanek Bosych - początek)

Klasztor Zakonu Świętego Augustyna

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Ściślejszej Obserwancji (Reformatów)

Klasztor Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (Karmelitów Trzewiczkowych)

Klasztor Zgromadzenia Księży Misjonarzy

Klasztor Zakonu Trójcy Przenajświętszej (Trynitarzy)

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów

Klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego à Paulo (Szarytek)

Klasztor Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Wizytek)

Klasztor Zakonu Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych (Pijarów)

IV. LUBELSKIE OGRODY KLASZTORNE - KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃPerspektywy i cele ochrony

Spis ilustracji

Bibliografia

Streszczenie

Summary