Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Scholar
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Anna Gąsior-Niemiec, Agnieszka Pawłowska
  • Wydawca, rok wydania: Scholar, 2014
  • Liczba stron : 236
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7383-687-7
  • egz.
  • 30,90 zł

Rozważania nad sposobami rozwoju obszarów wiejskich, umocowanie teoretyczne oraz doskonałe umiejscowienie tematyki badań w ustawodawstwie polskim i unijnym

Praca, którą z dużym zainteresowaniem przeczytałam, wpisuje się w rozważania nad sposobami rozwoju obszarów wiejskich i nowego [...] sposobu/modelu tego rozwoju, określanego takimi przymiotnikami jak: zrównoważony, wielofunkcyjny, neoendogenny. […] stara się odpowiedzieć na pytanie, na ile nowe instytucje – trójsektorowe partnerstwa terytorialne – są w stanie sprostać wymaganiom współrządzenia (governance), czy idąc dalej – na ile lokalne społeczności są do tego gotowe, czyli na ile chcą uczestniczyć w rządzeniu, a na ile chcą być tylko dobrze rządzone.
z recenzji prof. dr hab. Marii Halamskiej

Praca posiada bardzo solidne umocowanie teoretyczne oraz doskonałe umiejscowienie tematyki badań w ustawodawstwie polskim i unijnym. [...] Autorki pokusiły się na – w mojej opinii udane – połączenie metod ilościowych i jakościowych. Efektem jest bardzo frapujące, bogate w treść oraz mnogość inspiracji dla kolejnych badań studium kondycji LGD [...]
z recenzji dr. hab. Wojciecha Kniecia

 

Tytuł

Partnerstwa międzysektorowe na obszarach wiejskich Studium przypadku lokalnych grup działania w województwie podkarpackim

Autor

Anna Gąsior-Niemiec, Agnieszka Pawłowska

Wydawca

Scholar

Rok wydania

2014

Liczba stron

236

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7383-687-7