Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Libra-Print
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Zbigniew Chachulski
  • Wydawca, rok wydania: Libra-Print, 2011
  • Liczba stron : 322
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-922723-0-7
  • egz.
  • 85,00 zł
Jak ratować stare drzewa, wiedza o pielęgnacji, profilaktyce i leczeniu drzew chorych narzędzia, sprzęt oraz materiały używane do tego typu prac.

Jest to pierwsza pozycja na polskim rynku, która kompleksowo zajmuje się tematyką ratowania starych drzew. Czytelnik dowie się z niej nie tylko o sposobach pielęgnacji, ale również o profilaktyce i leczeniu drzew chorych. W książce opisane są narzędzia, sprzęt oraz materiały używane do tego typu prac. Przedstawiono m.in. metodę alpinistyczną, wykorzystującą liny przy pracach w koronach drzew. Osobny rozdział książki poświęcono zagadnieniom związanym z wydawaniem decyzji na wycinkę drzew. Publikacja ma charakter podręcznika uczącego sposobów pielęgnacji drzew starszych. Pogłębia również wiedzę na ten temat.

Spis treści

Od autora 7

Rozdział l - Wiadomości wstępne

1. Wprowadzenie do tematu 10

2. Krótki rys historyczny chirurgii drzew w Polsce14

3. Wyjaśnienie i uporządkowanie podstawowych

pojęć z zakresu pielęgnowania drzew 23

4. Podstawowe wiadomości z budowy anatomicznej drzewa 32

5. Mechanizm obrony drzew przed procesami rozkładu drewna 40

Rozdział II - Diagnozowanie drzew

1. Wprowadzenie 44

2. Konstrukcja drzewa 46

3. Ocena wewnętrznej budowy pnia 48

4. Dokumentacje określające stan zdrowotny drzew 56

Rozdział III - Zabiegi pielęgnacyjne i chirurgiczne stosowane przy drzewach starych
Uwagi ogólne - wprowadzające do tematu 59

A. CIĘCIE DRZEW 60

1. Cięcia przyrodnicze  60

2. Cięcia nieprzyrodnicze 70

3. Technika usuwania gałęzi 78

4. Zabezpieczanie ran po cięciach 79

5. Terminy wykonywania cięć    83

6. Podsumowanie tematu cięcia koron drzew 86

B. RANY l UBYTKI 90

1. Rany powierzchniowe 91

2. Ubytki wgłębne 96

C. WZMOCNIENIA MECHANICZNE PNI l KONARÓW 110

1. Wiązania sztywne 110

2. Wiązania elastyczne (linowe)  124

3. Odciągi 137

4. Podpora 140

5. Podsumowanie wzmocnień 142

6. Kontrola stanu wzmocnień  144

7. Charakterystyka i ocena metod pracy w koronach drzew  145

Rozdział IV- Inne zabiegi stosowane przy leczeniu i pielęgnowaniu drzew starych
A. WALKA ZE SZKODNIKAMI l CHOROBAMI DRZEW  149

1. Choroby 150

2. Szkodniki 154

3. Działania profilaktyczne  157

4. Działania bezpośrednie, czyli interwencyjne 159

5. Grzyby z rodziny Trichodermaceae i co dalej 164

B. ZABIEGI SANITARNO-ZABEZPIECZAJĄCE STOSOWANE PRZY KORZENIACH DRZEW 165

1. Wprowadzenie do tematu  165

2. Aeracja, czyli napowietrzanie korzeni drzew 173

3. Metody pozwalające na funkcjonowanie drzew w nawierzchniach nieprzepuszczalnych dla wody i powietrza    182

4. Zabiegi sanitarne stosowane przy korzeniach            189

5. Sposób zabezpieczania drzewa w przypadku zmiany poziomu gruntu w najbliższym jego otoczeniu    193

6. Zabezpieczanie drzew na terenach budowy    202

7. Adaptacja otoczenia drzew pod stanowiska postojowe

i inne zabezpieczenia    217

C. INNE PRACE l ZABIEGI STOSOWANE W KORZENIACH DRZEW    221

1. Przesadzanie drzew starszych  221

2. Nawożenie drzew starszych  234

3. Nawadnianie drzew    244

4. Ochrona fauny związanej z drzewami starszymi 249

D. WYBRANE ZAGADNIENIA PROCEDURALNE ZWIĄZANE

Z OCHRONĄ DRZEW l ZADRZEWIEŃ   252

1. Wprowadzenie 252

2. Zagrożenia wynikające z postępowań proceduralnych
przy wydawaniu zezwoleń na realizację inwestycji,
w sytuacjach, gdzie występują kolizje z drzewami 252

3. Rola inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji       257

Rozdział V - Materiały i sprzęt stosowany przy leczeniu i pielęgnacji drzew

A. MATERIAŁY   259

1. Elementy składowe wszelkiego typu wzmocnień do drzew 259

2. Materiały stosowane do napowietrzania korzeni 263

3. Preparaty do zabezpieczania ran i ubytków 265

B. SPRZĘT l NARZĘDZIA UŻYWANE PRZY PIELĘGNOWANIU

l WYCINCE DRZEW 269

1. Sprzęt 269

2. Narzędzia  273

Rozdział VI - Prace w koronach drzew

A. SPRZĘT DO PRACY W KORONACH DRZEW  283

1. Liny 283

2. Karabińczyki (zatrzaśniki) 297

3. Osprzęt alpinistyczny 300

4. Uprzęże 301

5. Drzewołazy   303

Rozdział VII - Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w koronach drzew

A. WARUNKI JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ

ODZIEŻ ROBOCZA l OCHRONNA 305

B. WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ  308

C. WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SPRZĘT l OSPRZĘT

ZABEZPIECZAJĄCY PRACE W KORONACH DRZEW  309

D. WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PODSTAWOWY SPRZĘT

l NARZĘDZIA UŻYWANE PRZY PIELĘGNACJI l LECZENIU DRZEW  312

Rozdział VIII - Zasady bezpiecznego wykonywania prac

przy drzewach starszych A. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY NA WYSOKOŚCI

W TECHNICE ALPINISTYCZNEJ  316

B. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRACY DLA WYBRANYCH

OPERACJI WYKONYWANYCH W KORONACH DRZEW 318

Rozdział IX - Informacje dodatkowe

1. Warunki uznania drzewa za pomnik przyrody 321

2. Szacunkowe normy urobku drewna pochodzącego z wycinki 322

Spis pojęć 323

Literatura 325

Tytuł

Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych

Autor

Zbigniew Chachulski

Wydawca

Libra-Print

Rok wydania

2011

Liczba stron

322

Wymiary

165 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-922723-0-7