Podstawy anatomii zwierząt domowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wieś Jutra
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: H. Przespolewska, H. Kobryń, T. Szara, B.J. Bartyzel
  • Wydawca, rok wydania: Wieś Jutra, 2014
  • Liczba stron : 283
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-62815-22-7
Podręcznik anatomii zwierząt domowych przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów kierunków zootechnicznych, rolniczych, biotechnologicznych, biologicznych i (w pewnym zakresie) weterynaryjnych.

Podstawy anatomii zwierząt domowych to poprawione i uzupełnione drugie już wydanie podręcznika o tym samym tytule, który ukazał się w 2009 roku. Został on opracowany przez zespół doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Nauk Morfologicznych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zawiera zasadnicze treści dotyczące budowy organizmów zwierząt domowych poparte czytelnymi ilustracjami, podanymi w przystępny sposób.

Podręcznik ma przejrzysty układ i został podzielony na rozdziały, odpowiadające poszczególnym działom anatomii opisowej. Jeden z rozdziałów poświęcono również anatomii ptaków domowych. W podręczniku tym zastosowano aktualnie obowiązujące mianownictwo anatomiczne, a omawiane zagadnienia zostały przedstawione zgodnie z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, co bardzo podnosi jego walory dydaktyczne. Nowością w tym wydaniu jest zestaw pytań kontrolnych do poszczególnych działów anatomii, który umożliwia Czytelnikowi na bieżąco sprawdzanie swojej wiedzy z tej dziedziny. Zamieszczony skorowidz nazw polskich i łacińskich znakomicie ułatwia posługiwanie się podręcznikiem.

Ten uniwersalny podręcznik jest skierowany do studentów kierunków przyrodniczych, na których w programach kształcenia anatomia zwierząt wykładana jest w podstawowym  zakresie  lub w połączeniu z innymi dyscyplinami. Można go również polecić studentom weterynarii, jako podstawowe kompendium wiedzy przy wszelkiego rodzaju powtórkach, przygotowaniach do egzaminów, opracowywaniu różnych prac i publikacji. Może być on przydatny także w pracy  zawodowej techników i lekarzy weterynarii oraz technologów  związanych z przemysłem mięsnym. Opracowanie może być bardzo pomocne dla uczniów techników weterynaryjnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Od ukazania się w 2006 roku pierwszego podręcznika pt.„ Zarys anatomii zwierząt domowych ", a następnie w 2009 roku książki pt. „Podstawy anatomii zwierząt domowych " wkrótce minie 10 lat. O ich przydatności dydaktycznej i popularności świadczy pośrednio fakt, że dość szybko przestały być dostępne na rynku wydawniczym. Powstała więc pilna konieczność opracowania i przekazania do użytku studiujących kolejnego wydania podręcznika.

Wobec pozytywnej oceny poprzedniego wydania, zachowano w nim dotychczasowy, bardzo przejrzysty układ treści i zawartość poszczególnych rozdziałów oraz dokumentację ilustracyjną. Uzupełniono je jedynie o drobne poprawki, dotyczące przede wszystkim nazewnictwa. Dodano także nowy rozdział, w którym zamieszczono pytania kontrolne. Powinny one ułatwić powtarzanie materiału i dokonywanie samooceny stopnia jego opanowania.

Podręcznik ten zawiera zasadnicze informacje dotyczące przede wszystkim anatomii makroskopowej kilku najbardziej popularnych gatunków zwierząt domowych. Do anatomii mikroskopowej i rozwojowej sięgano bardzo oględnie i tylko w zakresie, jaki był konieczny do właściwego zrozumienia poszczególnych struktur wchodzących w skład organizmów zwierzęcych. O takim potraktowaniu sprawy zadecydowało przeznaczenie tego opracowania dla kierunków studiów biologicznych, gdzie anatomia jest wykładana tylko w podstawowym zakresie, jako przedmiot samodzielny bądź w powiązaniu z innymi dyscyplinami (biologia, biotechnologia, rolnictwo, zootechnika).

SPIS TREŚCI

I. NAUKA O KOŚCIACH

II. NAUKA O POŁĄCZENIACH KOŚCI

III. NAUKA O MIĘŚNIACH

IV. NAUKA O TRZEWIACH

1. Aparat (układ) trawienny

2. Aparat (układ) oddechowy

3. Aparat (układ) moczowo-płciowy

4. Gruczoły dokrewne

V. NAUKA O NACZYNIACH

1. Układ sercowo-naczyniowy

2. Układ chłonny

VI. UKŁAD NERWOWY

1. Układ nerwowy ośrodkowy – centralny

2. Układ nerwowy obwodowy

3. Układ nerwowy autonomiczny

VII. NARZĄDY ZMYSŁÓW

1. Narząd wzroku

2. Narząd przedsionkowo-ślimakowy – ucho

VIII. POWŁOKA WSPÓLNA

1. Skóra

2. Pochodne skóry

IX. ELEMENTY ANATOMII PTAKÓW

1. Nauka o kościach

2. Nauka o mięśniach

3. Nauka o trzewiach

4. Nauka o naczyniach

5. Układ nerwowy

6. Narządy zmysłów

7. Powłoka wspólna

SKOROWIDZ WYBRANYCH NAZW POLSKICH

SKOROWIDZ WYBRANYCH NAZW ŁACIŃSKICH

PYTANIA KONTROLNE Z PODSTAW ANATOMII ZWIERZĄT DOMOWYCH