Podstawy biotechnologii przemysłowej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: WNT
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2020
  • Liczba stron : 530
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-19287-7
  • egz.
  • 69,90 zł

Po krótkim wprowadzeniu w historię biotechnologii i wskazaniu na jej tendencje rozwojowe, w podręczniku przedstawiono ogólne zasady procesów mikrobiologicznych,

Po krótkim wprowadzeniu w historię biotechnologii i wskazaniu na jej tendencje rozwojowe, w podręczniku przedstawiono ogólne zasady procesów mikrobiologicznych, na których głównie bazuje biotechnologia, opisano zagadnienia inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów ( mikrobiologicznych, biochemicznych, a także fizycznych), następnie omówiono metody wydzielania, oczyszczania i utrwalania bioproduktów odprowadzanych z bioreaktorów oraz rolę i zastosowanie enzymów w technologii bio. Na zakończenie podano przykłady technologii wybranych bioproduktów, takich jak preparaty enzymatyczne, lipidy, kwasy organiczne, alkohole, polisacharydy, aminokwasy, witaminy, biosurfaktanty, a także nośniki energii (np. biogaz).

Podręcznik jest kierowany do studentów biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, farmacji, inżynierii chemicznej i procesowej, a także dla pracowników naukowych i inżynieryjnych, zajmujących się praktyczną realizacją procesów biotechnologicznych.

Książka dotyczy poprawnej realizacji procesów i operacji biotechnologicznych, a przede wszystkim optymalizacji oraz doboru warunków technicznych i technologicznych decydujących o jakości gotowych bioproduktów. Najwięcej miejsca poświęcono inżynierii bioprocesowej, w tym inżynierii bioreaktorów w aspekcie przebiegających w nich procesów mikrobiologicznych, biochemicznych, fizycznych i chemicznych. Wiele zajmuje miejsca opis metod wydzielania, oczyszczania i utrwalania bioproduktów odprowadzanych z bioreaktorów.