Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Multico
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Marian Rubik
  • Wydawca, rok wydania: Multico, 2011
  • Liczba stron : 212
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7763-052-5
  • egz.
  • 43,00 zł
Wykorzystanie ciepła i energii ze źródeł odnawialnyc, podstaw działania pomp ciepła stosowanie i instalcja pomp ciepła

Wykorzystanie ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych jest nowoczesnym oraz efektywnym sposobem pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda.

Nowa seria książek „Technologie Energii Odnawialnej” ma uświadomić Czytelnikom, jak istotne są te źródła energii, a w tym i gruntowe pompy ciepła.

W książce pt. „Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej” przedstawiono informacje na temat:
• podstaw działania pomp ciepła
• charakterystyki dolnych źródeł ciepła
• elementów i rozwiązań konstrukcyjnych
• energetycznego, ekonomicznego, ekologicznego oraz formalno-prawnego aspektu stosowania pomp ciepła
• przykładów instalacji z zastosowaniem pomp ciepła w Polsce oraz oceny ich eksploatacji

 

Spis treści

Wstęp 6
Geotermia niskotemperaturowa 7
1.1. Okręgi geotermalne w Polsce 8
Teoretyczne podstawy działania pomp ciepła 12
2.1. Informacje ogólne 12
2.2. Sprężarkowe pompy ciepła 13
2.3. Absorpcyjne pompy ciepła 28
2.4. Termoelektryczne pompy ciepła 30
2.5. Pompy ciepła innego rodzaju 33
Charakterystyka dolnych źródeł ciepła w aspekcie
klasyfikacji pomp ciepła 39
3.1. Ogólna charakterystyka dolnych źródeł ciepła 39
3.2. Klasyfikacja sprężarkowych pomp ciepła 41
Elementy konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła 43
4.1. Sprężarki 43
4.2. Wymienniki ciepła 51
4.3. Urządzenia rozprężne 56
4.4. Armatura i urządzenia pomocnicze 61
4.5. Przewody obiegu czynnika roboczego 68
Rozwiązania konstrukcyjne sprężarkowych pomp ciepła 72
Charakterystyki sprężarkowych pomp ciepła 77
Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej 81
7.1. Grunt jako dolne źródło ciepła 81
7.2. Teoretyczne podstawy wymiarowania gruntowych wymienników ciepła 84
7.3. Test termiczny gruntu 90
Instalacje do pozyskiwania ciepła z dolnego źródła 92
8.1. Powietrze zewnętrzne 92
8.2. Woda 93
8.3. Grunt (gleba) 96
8.4. Nośniki ciepła 112
8.5. Rozwiązania instalacji do pozyskiwania ciepła z dolnego źródła 115
Sprężarkowe pompy ciepła w systemach instalacji odbiorczych 124
9.1. Sprężarkowe pompy ciepła w systemach ogrzewania i przygotowania c.w.u 124
9.2. Współpraca pomp ciepła z instalacjami odbiorczymi 126
Energetyczne, ekonomiczne, ekologiczne oraz formalno- prawne
aspekty stosowania pomp ciepła 135
10.1. Aspekty energetyczne 135
10.2. Aspekty ekonomiczne 137
10.3. Aspekty ekologiczne 142
10.4. Aspekty formalno-prawne 144
Wybrane przykłady instalacji z pompami ciepła w Polsce
oraz ocena ich eksploatacji 158
11.1. Uwagi ogólne 158
11.2. Przykłady instalacji z pompami ciepła 164
11.3. Eksploatacja instalacji z pompami ciepła w Polsce – doświadczenia 179
Wybrane zagadnienia z technologii pomp ciepła 185
12.1. Sezonowy współczynnik wydajności grzejnej SPF 185
12.2. Hałas 189
12.3. Pompy ciepła w poligeneracyjnych układach rozproszonej energetyki 193
Literatura 198
Załączniki 202
Prezentacje firm 204

 

Tytuł

Pompy ciepła w systemach geotermii niskotemperaturowej

Autor

Marian Rubik

Wydawca

Multico

Rok wydania

2011

Liczba stron

212

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

twarda

ISBN

978-83-7763-052-5