Poradnik dla sędziów. Komentarze i protokoły z przebiegu zawodów konnych

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Akademia Jeździecka
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Akademia Jeździecka, 2022
 • Liczba stron : 150
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-964498-0-1
 • szt.
 • 62,90 zł

Protokoły i komentarze sporządzane podczas zawodów konnych służą ocenie przejazdów, uzasadnieniu przyznanych not oraz przekazaniu zawodnikom istotnych wskazówek szkoleniowych. Niniejsza pozycja stanowi zaktualizowane i rozszerzone wydanie poradnika na temat komentowania i protokołowania przebiegu konkursów dla zawodników, konkursów dla młodych koni, konkursów ujeżdżenia, konkursów w skokach przez przeszkody i prób terenowych zarówno z oceną stylu konia, jak i stylu jeźdźca, konkursów dla amatorów oraz zawodów w powożeniu zaprzęgami, w tym prób ujeżdżenia, maratonów i konkursów zręczności z oceną stylu. Jest więc ona cennym źródłem wiedzy nie tylko dla początkujących, ale i doświadczonych sędziów jeździectwa, którym zależy na sprawnym i trafnym formułowaniu ocen i uwag.

Wznowione wydanie uwzględnia ponadto wiele dodatkowych informacji na temat wymagań poszczególnych typów konkursów, tym samym powinno zainteresować nie tylko sędziów, ale również jeźdźców i szkoleniowców na wszystkich poziomach zaawansowania.

Propozycje komentarzy konsekwentnie odwołują się do definicji zawartych: w Zasadach jazdy konnej oraz do aktualnych programów konkursowych i przepisów regulujących organizację zawodów jeździeckich. Niezwykle ważne jest, aby wszystkie osoby zaangażowane w sporty konne posługiwały się wspólnym językiem.

Prezentowany poradnik powinien stać się lekturą obowiązkową w procesie:· szkolenia jeźdźców, trenerów i sędziów jeździectwa.

Przepisy regulujące organizację zawodów konnych jasno określają zadania komisji sędziowskiej - jej rolą jest fachowa ocena przejazdów poszczególnych zawodników. W większości konkursów przyznane noty muszą być podparte uzasadnieniem, sporządzanym w formie pisemnej, a niekiedy też ustnej. Jest niezwykle istotne, aby komentarz sędziów był precyzyjny i zrozumiały dla wszystkich zaangażowanych, i konsekwentnie odwoływał się do przyjętej terminologii jeździeckiej. Ostatecznie sędziowie, jeźdźcy i szkoleniowcy powinni dążyć do jak najlepszego porozumienia - dlatego powinni posługiwać się wspólnym językiem.

Trafne, a jednocześnie szybkie formułowanie komentarzy nie jest łatwe, szczególnie podczas zawodów dla dzieci i juniorów. Dlatego Niemiecki Związek Jeździecki już w 1988 r. wydał broszurę zatytułowaną „Sprawne i precyzyjne protokołowanie przebiegu zawodów konnych" autorstwa Hansa Freiherra von Stackelberga. Publikacja ta przez lata cieszyła się dużą popularnością w środowisku sędziowskim. W 2002 r. pojawiła się idea jej wznowienia. Inicjatorzy pomysłu z ramienia Niemieckiego Związku Jeździeckiego i Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów szybko zdali sobie sprawę z konieczności gruntownego przeredagowania jej treści.

W 2004 r., po wielu konspektach, poprawkach, uzupełnieniach i korektach, powstała całkiem nowa pozycja. Dziś, dekadę później, oddajemy do rąk czytelników jej kolejną, odświeżoną wersję. Uwzględnia ona wszystkie istotne zmiany zachodzące w ostatnich latach na arenie sportów konnych, w tym zmodyfikowane kryteria konkursowe i aktualną terminologię jeździecką. Ponadto w 2012 r. ukazało się nowe wydanie pierwszego tomu Zasad jazdy konnej, które wprawdzie podtrzymuje klasyczne podstawy szkoleniowe, jednak kładzie nacisk na nieco inne obszary i nieco inaczej definiuje niektóre pojęcia. Również ten fakt znalazł odzwierciedlenie w niniejszym wydaniu.

Oprócz wskazówek przydatnych przy protokołowaniu przebiegu zawodów konnych w książce zawarto również wiele innych, istotnych informacji. Dzięki temu jest ona przydatną lekturą nie tylko dla sędziów, ale też szkoleniowców, jeźdźców i wszystkich zainteresowanych jazdą konną. Jesteśmy przekonani, że już wkrótce trafi ona do kanonu podręczników jeździeckich i zyska uznanie szerokiego grona odbiorców.

W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy swoim wkładem, zaangażowaniem i fachową wiedzą przyczynili się do wydania niniejszej książki

 

Spis treści

Zasady etycznego postępowania z końmi

 1. Podstawowe zasady protokołowania i komentowania zawodów konnych
 2. Konkursy dla zawodników (z oceną stylu jeźdźca)
 3. Konkursy dla młodych koni (z oceną stylu konia)
 4. Konkursy ujeżdżenia

4.1 Konkursy ujeżdżenia dla młodych koni (z oceną stylu konia)

4.2 Konkursy ujeżdżenia dla młodych koni (z oceną stylu konia)

4.3 Konkursy ujeżdżenia dla zawodników (z oceną stylu jeźdźca)

 1. Konkursy w skokach przez przeszkody

5.1 Konkursy z oceną stylu jeźdźca

5.2 Konkursy z oceną stylu ze standardowymi wymaganiami

5.3 Konkursy z oceną stylu konia

 1. Konkursy dla amatorów (klasa hunter)
 2. Próby terenowe

7.1 Próby terenowe z oceną stylu jeźdźca

7.2 Próby terenowe z oceną stylu konia

 1. Konkursy w powożeniu zaprzęgami

8.1 Konkurs ujeżdżenia z oceną stylu konia

8.2 Konkursy zręczności i maratony z oceną stylu powożącego

Kodeks postępowania