Prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: POLTEXT
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Izabela Lipińska
  • Wydawca, rok wydania: Poltext, 2019
  • Liczba stron : 482
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-8175-018-9
  • egz.
  • 72,90 zł

Publikacja podejmuje prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, zarówno w ujęciu prawa unijnego i krajowego, jak i w porządkach prawnych m.in. USA oraz Kanady. Autorka dokonuje oceny przyjętych rozwiązań de lege lata w tym zakresie, a ponadto wskazuje rozwiązania de lege ferenda w obszarach, które jej zdaniem wymagają zmian. Stwierdza, że obowiązująca w Polsce regulacja prawna w niewielkim stopniu ogranicza ujemne następstwa występującego ryzyka, choć ustawodawca przez wdrażane rozwiązania prawne wspiera producentów rolnych w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem najczęściej występującym w toku produkcji rolniczej. Poszczególne instrumenty prawne z różnych powodów nie spełniają jednak przypisanej im funkcji.
***
Izabela Lipińska – doktor nauk prawnych, ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim prawa rolnego.