Prawne podstawy geologii i górnictwa

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: Aleksander Wincenty Lipiński
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, Stan prawny: 1 lipca 2019 r.
 • Liczba stron : 284
 • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-8160-766-7
 • egz.
 • 139,90 zł

Książka przybliża najważniejsze zagadnienia z zakresu geologii i górnictwa, w szczególności wynikające z przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, zwłaszcza sądowoadministracyjnej.

Omawia m.in. takie tematy jak:

 • poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin,
 • własność, użytkowanie oraz wywłaszczenie górnicze,
 • prowadzenie robót geologicznych przez przedsiębiorcę, w tym dokumentację geologiczną, zawarcie umowy o prace geologiczne, ewidencję zasobów złoża, a także opłaty związane z tą działalnością,
 • postępowanie koncesyjne, w szczególności wskazuje wątpliwości, jakie pojawiają się w czasie tego postępowania, analizuje także problemy związane z koncesjami węglowodorowymi,
 • prawna ochrona złóż kopalin jako element środowiska, w tym kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz skutki braku ochrony złóż,
 • prowadzenie i likwidacja zakładu górniczego.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność geologiczną lub  górniczą, geologów, jak również osób zatrudnionych w zakładach górniczych, a także organów  administracji wydających decyzje w tym zakresie. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów  i sędziów zajmujących się omawianymi zagadnieniami.

Spis treści