Prawo geodezyjne i kartograficzne Komentarz

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, Stan prawny: 1 lutego 2018 r.
 • Liczba stron : 660
 • Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 215 mm
 • ISBN: 978-83-8124-381-0
 • egz.
 • 176,90 zł

Komentarz łączy aspekty prawne i techniczne stosowania przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych ewidencji, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadawania uprawnień zawodowych, rozgraniczania nieruchomości na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, wznawiania znaków granicznych, postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej, majątkowej i karnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W szerokim zakresie zaprezentowano poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące omawianej problematyki, w szczególności zawarte w orzeczeniach sądów administracyjnych i sądów powszechnych.

Autorzy uwzględnili wszystkie zmiany komentowanej ustawy wynikające m.in. z wejścia w życie ustaw:

 • z 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
 • z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
 • z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,
 • z 20.07.2017 r. - Prawo wodne,
 • z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników i urzędników administracji publicznej, pracowników naukowych, jak również wszystkich innych osób zajmujących się zawodowo problematyką związaną z nieruchomościami.