Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020
  • Liczba stron : 336
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7972-302-7
  • egz.
  • 65,90 zł

Zebrane w opracowaniu artykuły dotyczą różno­rodnych zagadnień związanych z zadaniami orga­nów samorządu terytorialnego w zakresie ochrony i gospodarowania zasobami środowiska. Problema­tyka ukazana została z uwzględnieniem przemian zachodzących w systemie prawnym. Można stwier­dzić, że podniesione zostały najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania administracji publicz­nej na szczeblu lokalnym.

Reasumując, przygotowane opracowanie jest cen­nym zbiorem rozważań związanych z prawem ochrony środowiska. Może ono stanowić istotny głos w ciągle trwającej dyskusji nad zadaniami ad­ministracji publicznej przy realizacji zasady zrów­noważonego rozwoju (określanego również jako ekorozwój).

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Wrzoska