Prawo ochrony środowiska - komentarz

  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Krzysztof Gruszecki
  • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, wydanie 6, Stan prawny: 30 czerwca 2022 r.
  • Liczba stron : 1444
  • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-8286-557-8
  • egz.
  • 260,00 zł

Komentarz szeroko omawia zagadnienia: ochrony zasobów środowiska, przeciwdziałania zanieczyszczeniom i poważnym awariom, środków finansowo-prawnych służących ochronie środowiska, odpowiedzialności w ochronie środowiska oraz organizacji i funkcjonowania organów administracji do spraw ochrony środowiska.

W publikacji omówiono zasady ogólne prawa ochrony środowiska oraz definicje i podstawowe pojęcia.

Przedstawiono kompleksowo rozwiązania dotyczące m.in.:
• pozwolenia na korzystanie ze środowiska,
• przeciwdziałania zanieczyszczeniom,
• opłat za korzystanie ze środowiska,
• kar pieniężnych.


Szczególną uwagę poświęcono przepisom, których stosowanie powoduje największe problemy. W przypadku regulacji o charakterze generalnym, takich jak zasady ogólne ochrony środowiska, skoncentrowano się na wskazaniu, w jakim akcie prawnym znajdują się szczegółowe rozwiązania prawne.


Komentarz przeznaczony jest dla pracowników organów administracji rozstrzygających sprawy z zakresu ochrony środowiska, sędziów sądów administracyjnych, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz organizacji ekologicznych.