Prawo ochrony środowiska Komentarz

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: Krzysztof Gruszecki
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, Stan prawny: 1 maja 2019 r.
 • Liczba stron : 1316
 • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
 • ISBN: 978-83-8160-550-2
 • egz.
 • 239,90 zł

Komentarz szeroko omawia zagadnienia: ochrony zasobów środowiska, przeciwdziałania zanieczyszczeniom i poważnym awariom, środków finansowo-prawnych służących ochronie środowiska, odpowiedzialności w ochronie środowiska oraz organizacji i funkcjonowania organów administracji do spraw ochrony środowiska.

W publikacji omówiono zasady ogólne oraz definicje i podstawowe pojęcia rządzące prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby interpretacja rozwiązań zawartych w szczegółowych aktach prawnych uwzględniała postanowienia komentowanej ustawy.

Ponadto w książce przedstawiono rozwiązania o charakterze kompleksowym, np.:

 • pozwolenie na korzystanie ze środowiska,
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • kary pieniężne.

Wskazano również, w jaki sposób powinny być one interpretowane w praktyce. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom, których stosowanie powoduje największe problemy.

W piątym wydaniu komentarza uwzględniono m.in. zmiany:

 • regulujące problematykę spalania paliw;
 • doprecyzowujące rozwiązania antysmogowe;
 • normujące funkcjonowanie spółki Polskie Domy Drewniane SA;
 • regulujące funkcjonowanie Funduszy Ochrony Środowiska.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona w szczególności dla pracowników organów administracji rozstrzygających sprawy z zakresu ochrony środowiska, sędziów sądów administracyj-nych, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli pozostałych zawodów
prawniczych oraz organizacji ekologicznych.