Prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego z perspektywy środowiska i jego ochrony

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Diana Trzcińska
  • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2018
  • Liczba stron : 672
  • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-8124-765-8
  • egz.
  • 162,00 zł

W publikacji omówiono złożone relacje pomiędzy prawem planowania i zagospodarowania przestrzennego a prawem ochrony środowiska. Przedmiotem analizy są nie tylko obowiązujące regulacje prawne, lecz także proponowane rozwiązania zawarte w projektowanym od 2013 r. Kodeksie urbanistyczno-budowlanym.

 

Autorka szczegółowo przedstawiła w książce takie zagadnienia jak:

- katalog zasad i wartości istotnych dla procesu gospodarowania przestrzenią,

- źródła prawa i polityki planowania i zagospodarowania przestrzennego,

- instrumenty gospodarowania przestrzenią,

- zasada zrównoważonego rozwoju a sprawiedliwość ekologiczna.

 

Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla prawników: sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Może również zainteresować pracowników administracji rządowej i samorządowej, architektów, urbanistów oraz przedsiębiorców związanych z branżą budowlaną i energetyczną.

 

„Recenzowana praca utwierdza w przekonaniu, że atrakcyjność badawcza podjętej przez Autorkę problematyki warta jest zainteresowania na szerszą skalę. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jest jedną z tych dziedzin prawa materialnego, która jak niewiele innych, zasługuje na takie zainteresowanie. Tam właśnie skupiają się podstawowe problemy współczesnego prawa publicznego, a po części i prawa prywatnego”.