Produkcja roślinna część 2

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Rea
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: REA, 2013
  • Liczba stron : 293
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 9788302141256

Część druga podręcznika Produkcja roślinna zawiera informacje dotyczące technologii produkcji poszczególnych roślin

Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik rolnik.
Część druga podręcznika zawiera informacje dotyczące technologii produkcji poszczególnych roślin: zbożowych, okopowych, przemysłowych oleistych, strączkowych, motylkowych drobnonasiennych oraz pozostałych roślin pastewnych niemotylkowych.  

Spis treści

1. Technologie produkcji roślin uprawnych 9

1.1 Rośliny zbożowe 10

1.1.1 Zboża właściwe 10

1.1.2 Zboża rzekome 83

1.2. Rośliny okopowe 88

1.2.1 Ziemniak 89

1.2.2 Burak cukrowy 125

1.3. Rośliny przemysłowe oleiste 147

1.3.1 Rzepak ozimy 149

1.3.2 Rzepak jary 165

1.3.3 Rzepik ozimy 169

1.3.4 Gorczyca biała 170

1.3.5 Mak siewny 172

1.3.6 Dynia oleista 176

1.4. Rośliny strączkowe 179

1.4.1 Bobik 182

1.4.2 Groch siewny 188

1.4.3 Łubiny 193

1.4.4 Soja 199

1.4.5 Wyki 203

1.5. Rośliny motylkowate drobnonasienne 209

1.5.1. Znaczenie gospodarcze 209

1.5.2. Charakterystyka biologiczna 211

1.5.3. Charakterystyka użytkowa gatunków i odmian 220

1.5.4. Wymagania klimatyczne-glebowe 225

1.5.5. Agrotechnika 226

1.5.6. Zbiór i przechowywanie motylkowatych drobnonasiennych 237

1.5.7. Uprawa motylkowatych drobnonasiennych w mieszance z trawami 241

1.5.8. Uprawa motylkowatych drobnonasiennych na nasiona 243

1.6 Pozostałe rośliny pastewne niemotylkowe 246

1.6.1. Kukurydza 246

1.6.2. Kapusta pastewna 251

1.6.3. Słonecznik 255

1.6.4 Sorgo 257

1.6.5 Facelia 259

1.6.6. Trawy w uprawie polowej 261

1.7 Rośliny przemysłowe włókniste 271

1.7.1 Len włóknisty 272

1.8 Rośliny przemysłowe specjalne 277

1.8.1 Tytoń szlachetny 277

1.8.2 Chmiel 283

1.9 Międzyplony 289

1.9.1 Znaczenie gospodarcze 289

1.9.2 Międzyplony ścierniskowe 290

1.9.3 Międzyplony ozime 291

1.9.4 Wsiewki śródplonowe 293

1.9.5 Plony wtóre 294

2.1. Hodowla roślin 297

2.1.1. Ogólna charakterystyka hodowli roślin 297

2. Hodowla roślin i nasiennictwo 297

2.1.2. Kierunki hodowli roślin 299

2.1.3. Podstawy genetyczne hodowli roślin 302

2.1.4. Metody hodowli twórczej i ich podział 306

2.1.5. Ocena i rejestracja odmian 324

2.1.6. Hodowla zachowawcza 328

2.2. Nasiennictwo 330

2.2.1. Zadania produkcji nasiennej 332

2.2.2. Zasady produkcji materiału siewnego 336

2.2.3. Specyfika uprawy roślin na plantacjach nasiennych  342

2.2.4. System kontroli materiału siewnego 347

2.2.5. Przygotowanie materiału siewnego roślin uprawnych 358

3. Użytki zielone 363

3.1. Użytki zielone na świecie i ich znaczenie gospodarcze 363

3.2. Przyrodnicze znaczenie użytków zielonych i ich funkcje w środowisku365

3.3. Typologia użytków zielonych w kraju 366

3.4. Roślinność użytków zielonych 370

3.4.1. Trawy 371

3.4.2. Rośliny motylkowate 384

3.4.3. Występowanie gatunków obcych z grupy ziół i chwastów na użytkach zielonych 384

3.5. Technologia produkcji pasz na użytkach zielonych 392

3.5.1 Regulowanie stosunków wodnych na użytkach zielonych 392

3.5.2 Nawożenie mineralne łąk i pastwisk 394

3.5.3 Nawożenie organiczne 397

3.5.4 Konserwacja pasz pochodzących z użytków zielonych 399

3.5.5 Organizacja gospodarki pastwiskowej 403

3.6. Degradacja i regeneracja użytków zielonych 406

4. Produkcja roślinna w rolnictwie ekologicznym 411

4.1. Systemy rolnictwa 411

4.1.1. Rolnictwo konwencjonalne intensywne 412

4.1.2. Rolnictwo ekologiczne 413

4.1.3. Rolnictwo integrowane (zrównoważone, zharmonizowane) 416

4.2. Regulacje prawne w rolnictwie ekologicznym 416

4.3. Kontrola gospodarstw ekologicznych 422

4.4. Zasady gospodarowania w produkcji roślinnej w rolnictwie ekologicznym 424

4.4.1. Przestawianie gospodarstwa na metody produkcji ekologicznej 425

4.4.2. Materiał siewny 426

4.4.3. Uprawa roli 427

4.4.4. Płodozmian 430

4.4.5. Nawożenie 431

4.4.6. Ochrona roślin 434

4.5. Zasady rolnictwa biodynamicznego 438

4.6. Oznakowanie produktów ekologicznych 440

5. Integrowane metody produkcji roślinnej 443

5.1. Wprowadzenie 443

5.2. Charakterystyka systemu integrowanej produkcji rolniczej 444

5.3. Technologia produkcji roślinnej w systemie rolnictwa integrowanego 447

5.3.1. Zasady zmianowania oraz dobór gatunków i odmian 447

5.3.2. Zasady integrowanej uprawy roli 448

5.3.3. Nawożenie w rolnictwie integrowanym 449

5.3.4 Integrowana ochrona roślin 451

5.3.5. Podsumowanie 453

6. Jakość zdrowotna i bezpieczeństwo produktów roślinnych 457

6.1. Jakość plonu, jakość zdrowotna i bezpieczeństwo żywności 457

6.2. Ocena jakości zdrowotnej 459

6.3. Czynniki wpływające na jakość zdrowotną produktów roślinnych 461

6.4. Zasady bezpiecznego przechowywania produktów roślinnych 463

6.4.1 Zasady przechowywania ziarna zbóż, nasion strączkowych i oleistych 463

6.4.2 Zasady przechowywania plonów mięsistych, soczystych i liściowych 464

7. Przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 467

7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 467

7.2. Ochrona przeciwpożarowa 471

7.2.1. Definicja pożaru i przyczyny pożarów 471

7.2.2. Zasady profilaktyki przeciwpożarowej 472

7.2.3. Środki gaśnicze i urządzenia przeciwpożarowe 473

7.2.4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pożaru 475

7.3. Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 475

7.3.1. Zagrożenia dla środowiska związane z prowadzeniem produkcji roślinnej 476

7.3.2. Zasady prowadzenia produkcji roślinnej niezagrażającej środowisku 477

7.3.3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu rolniczego 478

8. Organizacja produkcji roślinnej w gospodarstwie 481

8.1. Wiadomości ogólne o organizacji gospodarstw 481

8.2. Zasady specjalizacji i uproszczeń w produkcji roślinnej 484

8.3. Typy specjalistycznych gospodarstw w produkcji roślinnej 486

Tytuł

Produkcja roślinna część 2

Autor

praca zbiorowa

Wydawca

Rea

Rok wydania

2013

Liczba stron

293 

Wymiary

165 x 235 mm 

Okładka

miękka

ISBN

9788302141256

prod_r
o

prod_rosl