Produkcja roślinna część 3

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Rea
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: REA, 2010
  • Liczba stron : 204
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7544-129-1

Podręcznik do produkcji roślinnej przeznaczony do nauki zawodu technik rolnik na poziomie technikum i szkoły policealnej.

Podręcznik do przeznaczony do nauki zawodu technik rolnik na poziomie technikum i szkoły policealnej.

W niniejszej części podręcznika autorzy omawiają następujące zagadnienia:

• hodowla roślin,

• nasiennictwo,

• znaczenie oraz wykorzystanie użytków zielonych,

• produkcja roślinna w rolnictwie ekologicznym.

Spis treści

2. Hodowla roślin i nasiennictwo 9

2.1. Hodowla roślin  9

2.1.1. Ogólna charakterystyka hodowli roślin 9

2.1.2. Kierunki hodowli roślin 11

2.1.3. Podstawy genetyczne hodowli roślin 14

2.1.4. Metody hodowli twórczej i ich podział 18

2.1.5. Ocena i rejestracja odmian  36

2.1.6. Hodowla zachowawcza 40

2.2. Nasiennictwo  42

2.2.1. Zadania produkcji nasiennej  44

2.2.2. Zasady produkcji materiału siewnego 48

2.2.3. Specyfika uprawy roślin na plantacjach nasiennych  54

2.2.4. System kontroli materiału siewnego 59

2.2.5. Przygotowanie materiału siewnego roślin uprawnych  70

3. Użytki zielone 75

3.1. Użytki zielone na świecie i ich znaczenie gospodarcze  75

3.2. Przyrodnicze znaczenie użytków zielonych i ich funkcje

w środowisku  77

3.3. Typologia użytków zielonych w kraju  78

3.4. Roślinność użytków zielonych  82

3.4.1. Trawy 83                                                    

3.4.2. Rośliny motylkowate  96

3.4.3. Występowanie gatunków obcych z grupy

ziół i chwastów na użytkach zielonych  96

3.5. Technologia produkcji pasz na użytkach zielonych  104

3.5.1. Regulowanie stosunków wodnych

na użytkach zielonych  104

3.5.2. Nawożenie mineralne łąk i pastwisk 106

3.5.3. Nawożenie naturalne  109

3.5.4. Konserwacja pasz pochodzących z użytków zielonych  111

3.5.5. Organizacja gospodarki pastwiskowej 115

3.6. Degradacja i regeneracja użytków zielonych  118

4. Produkcja roślinnaw rolnictwie ekologicznym 123

4.1. Systemy rolnictwa  123

4.1.1. Rolnictwo konwencjonalne intensywne  124

4.1.2. Rolnictwo ekologiczne  125

4.1.3. Rolnictwo integrowane (zrównoważone, zharmonizowane) 128

4.2. Regulacje prawne w rolnictwie ekologicznym   128

4.3. Kontrola gospodarstw ekologicznych 133

4.4. Zasady gospodarowania w produkcji roślinnej w rolnictwie ekologicznym 135

4.4.1. Przestawianie gospodarstwa na metody produkcji ekologicznej  136

4.4.2. Materiał siewny  137

4.4.3. Uprawa roli  138

4.4.4. Płodozmian  141

4.4.5. Nawożenie  142

4.4.6. Ochrona roślin  145

4.5. Zasady rolnictwa biodynamicznego 149

4.6. Oznakowanie produktów ekologicznych  151

5. Integrowane metody produkcji roślinnej  155

5.1. Wprowadzenie 155

5.2. Charakterystyka systemu integrowanej produkcji rolniczej  156

5.3. Technologia produkcji roślinnej w systemie rolnictwa integrowanego  159

5.3.1. Zasady zmianowania oraz dobór gatunków i odmian  159

5.3.2. Zasady integrowanej uprawy roli 160

5.3.3. Nawożenie w rolnictwie integrowanym   161

5.3.4  Integrowana ochrona roślin  163

5.3.5. Podsumowanie  165                   

6. Jakość zdrowotna i bezpieczeństwo produktów roślinnych  169

6.1.Jakość plonu, jakość zdrowotna i bezpieczeństwo żywności  169

6.2. Ocena jakości zdrowotnej 171

6.3. Czynniki wpływające na jakość zdrowotną produktów roślinnych  173

6.4. Zasady bezpiecznego przechowywania produktów roślinnych  175

6.4.1. Zasady przechowywania ziarna zbóż, nasion

strączkowych i oleistych  175

6.4.2. Zasady przechowywania plonów mięsistych, soczystych i liściowych  176

5. Przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska  179

7.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 179

7.2. Ochrona przeciwpożarowa  183

7.2.1. Definicja pożaru i przyczyny pożarów 183

7.2.2. Zasady profilaktyki przeciwpożarowej  184

7.2.3. Środki gaśnicze i urządzenia przeciwpożarowe  185

7.2.4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pożaru  187

7.3. Polski Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej  187

7.3.1. Zagrożenia dla środowiska związane

z prowadzeniem produkcji roślinnej 188

7.3.2. Zasady prowadzenia produkcji roślinnej niezagrażającej środowisku  189

7.3.3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu rolniczego  190

8. Organizacja produkcji roślinnej w gospodarstwie 193

8.1. Wiadomości ogólne o organizacji gospodarstw 193

8.2. Zasady specjalizacji i uproszczeń w produkcji roślinnej  196

8.3. Typy specjalistycznych gospodarstw w produkcji roślinnej 198

Tytuł Produkcja roślinna część 3
Autor M. Darlewska, A. Gawrońska-Kulesza, B. Rutkowska, P. Stypiński, I. Suwara, A. Wysmułek 
Wydawca Rea
Rok wydania 2010
Liczba stron 204 
Wymiary 165 x 235 mm 
Okładka miękka
ISBN 978-83-7544-129-1


  prod_rosl