Produkcja zwierzęca część 1

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Rea
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Ewa Marciniak-Kulka
  • Wydawca, rok wydania: REA, 2014
  • Liczba stron : 224
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 9788302147296

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej, istotnej dla technika rolnika wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej, która pomoże ukształtować profesjonalne umiejętności i postawy zawodowe. Wiedza z zakresu przedmiotu produkcja zwierzęca jest podana w dwóch częściach podręcznika. Jej opanowanie pomoże w realizowaniu przyszłych zadań zawodowych.

Podręcznik stanowi kompendium podstawowej, istotnej dla technika rolnika wiedzy z zakresu produkcji zwierzęcej, która pomoże ukształtować profesjonalne umiejętności i postawy zawodowe. Wiedza z zakresu przedmiotu produkcja zwierzęca jest podana w dwóch częściach podręcznika. Jej opanowanie pomoże w realizowaniu przyszłych zadań zawodowych.


W pierwszej części podręcznika podano informacje dotyczące:
– budowy i funkcjonowania zwierząt gospodarskich;
– zasad żywienia zwierząt;
– wartości pasz stosowanych w żywieniu zwierząt;
– warunków w środowisku bytowania zwierząt związanych z higieną produkcji zwierzęcej;
– pokroju zwierząt i podstawowych założeń technologii produkcji.

W II części podręcznika skoncentrowano się na określeniu:
– technologicznych podstaw chowu i hodowli bydła;
– technologicznych podstaw chowu owiec, kóz, trzody chlewnej i koni;
– technologicznych podstaw produkcji drobiarskiej;
– produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym;
– elementów hodowli zwierząt z uwzględnieniem ich rejestrowania i znakowania;
formalno-prawnych podstaw chowu zwierząt, profilaktyki weterynaryjnej, obrotu zwierzętami i ich produktami.

Zdobycie tej wiedzy pozwoli na podejmowanie zadań związanych z uzyskiwaniem wysokiej jakości mleka, mięsa i jaj, które stanowią bardzo ważne produkty żywnościowe. Ich jakość bezpośrednio przekłada się bowiem na zdrowie i jakość życia konsumenta.

Tytuł

Produkcja zwierzęca część 1

Autor

Ewa Marciniak-Kulka

Wydawca

REA

Rok wydania

2014

Wymiary

165 x 235 mm

Okładka

miękka

ISBN

9788302147296

rod_zw