Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Scholar
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Ilona Matysiak
  • Wydawca, rok wydania: Scholar, 2014
  • Liczba stron : 240
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7383-614-3
  • egz.
  • 29,90 zł
Analizę mechanizmów obejmowania funkcji sołtysa, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych.
Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich
Płeć jako czynnik róznicujacy kapitał społeczny
Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny i konsekwencje wyraźnego wzrostu liczby kobiet wśród ogółu sołtysów w Polsce w ostatnich dekadach?
Książka została oparta na różnorodnym, jakościowym i ilościowym materiale empirycznym, zebranym przez Autorkę. Teorie kapitału społecznego i rekrutacji politycznej stanowią ramy prezentowanych tu analiz szeroko ujętych procesów przemian, jakim podlegają wzory współpracy oraz role społeczne kobiet i mężczyzn w polskich środowiskach wiejskich.

Książka zapełnia istotną lukę w wiedzy o polskiej wsi, o społeczeństwie obywatelskim w Polsce i samorządności lokalnej na tym szczeblu.
dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW

Zwracam uwagę na benedyktyński wkład pracy autorki w zgromadzenie tak bogatego i różnorodnego materiału empirycznego.
prof. zw. dr hab. Janina Sawicka