Rośliny miododajne

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Bartnik Sądecki
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Marek Pogorzelec
  • Wydawca, rok wydania: Bartnik, 2018
  • Liczba stron : 432
  • Oprawa i wymiary: twarda, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-61904-29-8
  • egz.
  • 69,90 zł

Kompendium wiedzy na temat roślin miododajnych - pożytków pszczelich

Książka Rośliny miododajne (wydanie drugie, rozszerzone i poprawione) to owoc pasji autora oraz jego wieloletnich zainte­resowań pszczelarstwem.

Marek Pogorzelec od ponad 30 lat prowadzi własną pasiekę, a od niemal 20 lat zajmuje się także działalnością szkółkarską oraz tworzeniem unikalnej kolekcji roślin miododajnych, sukcesywnie dzieląc się własnym doświadczeniem i obserwacjami m.in. na ła­mach miesięcznika „Pszczelarstwo".

Poradnik Rośliny miododajne to kompendium wiedzy na temat roślin, które są dla pszczół źródłem pożytku. Znajdziemy tu infor­macje, dotyczące występujących w Polsce zbiorowisk roślin mio­dodajnych oraz opisy ponad 200 gatunków roślin zielnych, a także 150 gatunków drzew, krzewów i pnączy.

Autor zwraca również uwagę na problem, jakim stają się rośliny inwazyjne oraz zagrożenia dla pszczół, jakie niesie chemizacja pro­dukcji rolnej.

Książka zawiera ponad 650 fotografii roślin, w zdecydowanej większości - autorskich.

 

Przez dwanaście lat, które upłynęły od ukazania się pierwszego wydania książki Rośliny miododajne, przybyło nam doświadczenia i wiedzy. Ty miałeś okazję zapoznać się z kolejnymi opracowaniami poświęconymi roślinom miododajnym, ja sukcesywnie poszerzałem wiedzę praktyczną oraz powiększałem wiosną kolekcję roślin miododajnych, znajdującą się w Chwalęcicach pod Gorzowem Wielkopolskim. Marzy mi się, by udostępnić ją do zwiedzania, ale to wyzwanie ciągle przekracza moje możliwości.

Ponad 90 procent wszystkich gatunków roślin miododajnych udało mi się wyhodować z nasion. Niektóre z nich można kupić w sklepie internetowym Apiflora. Wiele czasu poświęcam również obserwacji roślin, rosnących w naturze na obszarach chronionych, stanowiskach półnaturalnych, nieużytkach, a także w parkach i ogrodach. Najmniej doświadczeń mam z roślinami, rosnącymi na polach uprawnych. Ilekroć widzę, jak w porze lotów pszczół rolnicy wychodzą w pole z opryskami chemicznymi, utwierdzam się w przekonaniu, że taki teren to nie najlepsze sąsiedztwo dla pasieki.

Nie wszystkie ciekawe i piękne rośliny z mojej kolekcji są atrakcyjne dla pszczół. Być może, uda mi się przedstawić je w nieco obszerniejszej pozycji: Rośliny nie tylko miododajne. W tej książce skupimy się na gatunkach roślin, które nasze owady na pewno docenią. Wiele z nich prezentowałem w ciągu kolejnych lat na lamach mie­sięcznika „Pszczelarstwo".

Podobnie jak w pierwszym wydaniu książki, rośliny zielne podzielone zostały na trzy grupy: jednoroczne, dwuletnie i trwałe, czyli byliny. Obok pnączy, drzew i krze­wów wydzieliłem grupę roślin, które stanowią łącznik z bylinami, a więc półkrzewy i krzewinki. Przy okazji omawiania korzyści dla pszczół, wspominam też o właściwo­ściach leczniczych roślin, bo zanim zdecydujemy się wziąć tabletkę, lepiej sięgnąć po to, co oferuje nam natura. Pamiętajmy jednak, że decyzja o leczeniu ziołami powinna być uzgodniona z lekarzem. Zamiast pomóc, zioła mogą nam zaszkodzić.

Spis treści

OD AUTORA

CZŁOWIEK I PSZCZOŁA: WIĘŹ PEŁNA POŻYTKU

PODZIAŁ POŻYTKÓW PSZCZELICH

Podział pożytków ze względu na rodzaj zbieranego surowca

Podział ze względu na źródło pochodzenia pożytku

Rośliny dziko rosnące

Lasy i zarośla

Łąki, pastwiska, murawy kserotermiczne i wydmy

Pasy przydrożne

Nieużytki rolne

Chwasty pól uprawnych i ogrodów

Rośliny uprawne

Rolnicze rośliny uprawne

Sady

Ogrody kwiatowe

Ogrody warzywne

Uprawy roślin zielarskich

Uprawy roślin energetycznych

Parki i drzewa alejowe

Podział ze względu na długość trwania pożytku

Podział ze względu na intensywność pożytku

Podział ze względu na okres występowania

Pożytki wczesnowiosenne

Pożytki wiosenne

Pożytki wczesnoletnie

Pożytki pełni lata

Pożytki późnoletnie

Pożytki jesienne

Rośliny o krótkim okresie wegetacji

Rośliny kwitnące od wiosny do jesieni

PRZEGLĄD WAŻNIEJSZYCH GATUNKÓW ROŚLIN MIODODAJNYCH

Rośliny jednoroczne

Rośliny dwuletnie

Byliny

Wiosenne rośliny cebulowe

Wiosenne rośliny pyłkodajne z rodziny jaskrowatych

Byliny z rodziny astrowatych

Byliny z rodziny bobowatych

Byliny z rodziny jasnotowatych

Byliny z rodziny ogórecznikowatych

Byliny z rodziny szczeciowatych

Byliny z rodziny bobowatych

Byliny z rodziny wiesiołkowatych

Byliny z rodziny selerowatych

Byliny z rodziny kapustowatych

Byliny z rodziny ślazowatych

Byliny z rodziny rdestowatych

Byliny z rodziny gruboszowatych

Byliny innych rodzin

Półkrzewy i krzewinki

Półkrzewy i krzewinki z rodziny jasnotowatych

Krzewinki z rodziny wrzosowatych

Drzewa, krzewy i pnącza

Drzewa i krzewy wiatropylne

Wierzba - rodzina wierzbowate

Klon i inne rośliny z rodziny mydleńcowatych

Drzewa i krzewy owocowe z rodziny różowatych

Inne drzewa i krzewy z rodziny różowatych

Robinia akacjowa i inne rośliny z rodziny bobowatych

Lipa - podrodzina lipowate

Ewodia i inne rośliny z rodziny rutowatych

Drzewa, krzewy i pnącza z rodziny araliowatych

Rzadko spotykane krzewy rodzime

Krzewy z rodziny agrestowatych

Krzewy z rodziny berberysowatych

Krzewy i pnącza z rodziny przewiertniowatych

Krzewy i pnącza z rodziny hortensjowatych

Pnącza z rodziny winoroślowatych

Inne drzewa, krzewy, pnącza ogrodów i zieleni miejskiej

SŁOWNICZEK POJĘĆ

INDEKS ROŚLIN POLSKO-ŁACIŃSKI

INDEKS ROŚLIN ŁACIŃSKO-POLSKI

BIBLIOGRAFIA