Ryby i rośliny w akwarium zimnowodnym i oczku wodnym - poradnik hodowcy

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: SGGW
  • Dostępność: Towar chwilowo niedostępny
  • Autor: Hubert Zientek
  • Wydawca, rok wydania: SGGW, 2016
  • Liczba stron : 260
  • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 250 mm
  • ISBN: 978-83-7583-669-1

Książka omawia zasady chowu i rozmnażania ryb w akwarium oraz w oczku wodnym a także dotyczy zasad pielęgnacji oczka wodnego.

Temat akwarystyki zimnowodnej znakomicie zazębia się i ma dużo współnego z posiadaniem i pielęgnacją oczka wodnego oraz, co jest nie mniej ważne, z zamiłowaniami wędkarzy i licznych miłośników przyrody, dla których biologia rodzimych gatunków jest wartością samą w sobie. Praktycznie nie ma drugiej takiej książki na rynku, która omawiałaby jednocześnie powyższe zagadnienia i precyzyjnie opisywała zasady chowu i rozmnażania wielu gatunków w domowym zbiorniku zimnowodnym i oczku wodnym.

Prof. dr hab. inż. Roman Kujawa

Książka (poradnik) omawia kompleksowo szereg bardzo istotnych dla funkcjonowania akwariów zimnowodnych i oczek wodnych zagadnień, które stanowią podstawę dla prowadzenia tej nietypowej, ale bardzo intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach w naszym kraju działalności. Bardzo precyzyjny opis poszczególnych gatunków ryb, z uwzględnieniem ich rozrodu zarówno w warunkach akwarium zimnowodnego, jak i w oczku wodnym, a także nazewnictwa i zagrożeń wynikających z wprowadzania niektórych gatunków obcych, będzie stanowił niezwykle cenne źródło wiedzy zarówno dla biologów, jak i lekarzy weterynarii, zajmujących się problematyką związaną z rybami."

Dr n. wet. Jan Żelazny

„Szczególnie interesujące są rozdziały dotyczące obcych gatunków ryb, które w naszych wodach okazały się gatunkami inwazyjnymi. Mają one niezwykle ciekawą biologię rozrodu (np. szaty godowe, opieka nad potomstwem) i strategie życiowe. Tymczasem poza specjalistyczną literaturą naukową trudno znaleźć informacje o tych fascynujących, lecz bardzo niebezpiecznych gatunkach w naszej faunie. A to wszystko napisane przez prawdziwego pasjonata, którego fascynacja podwodnym światem z łatwością udziela się czytelnikowi." Dr Justyna Sikorska

W ostatniej dekadzie popularność słodkowodnej akwarystyki zimnowodnej wyraźnie wzrosła. Wielu miłośników tego pięknego hobby to jednocześnie posiadacze oczek wodnych, a niejednokrotnie także wędkarze. Dlatego też przedstawiciele wszystkich trzech grup hobbystów na pewno znajdą w niniejszej książce dużo ciekawych informacji. Wiele zagadnień związanych z chowem i rozmnażaniem ryb w akwarium zimnowodnym oraz w oczku wodnym omówiono oddzielnie. Wpływa to niewątpliwie na lepszą przejrzystość publikacji i ułatwia znalezienie potrzebnych informacji.

Zarówno przedstawiciele krajowej ichtiofauny, jak i gatunki obce, pochodzące z odległych niekiedy rejonów świata, w połączeniu z roślinami i elementami nieożywionymi, stanowią niezwykle fascynujące obiekty obserwacji podwodnego świata. Jednakże osiągnięcie wymiernych sukcesów w ich chowie, a tym bardziej w rozmnażaniu wymaga od opiekuna wiedzy i doświadczenia. I właśnie na ich podstawie opisałem własne, wypracowane przez lata metody hodowlane. Jako autor żywię głęboką nadzieję, iż moje praktyczne porady okażą się Państwu pomocne w codziennej pielęgnacji swoich podopiecznych i uzyskaniu od nich potomstwa. Nade wszystko jednak przyczynią się do lepszego zrozumienia ich potrzeb i zapewnienia im optymalnych warunków środowiskowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych.

Autor tej publikacji doktor Hubert Zientek od dawna pasjonuje się między innymi akwarystyką słodkowodną i zimnowodną, chowem ryb i uprawami roślin w oczku wodnym. Opublikował dotychczas kilka książek i wiele artykułów dotyczących tych zagadnień.

Spis treści

1. AKWARIUM ZIMNOWODNE, JEGO WYPOSAŻENIE I PIELĘGNACJA ... 21

1.1. Zbiornik, podłoże i elementy wystroju ... 22

1.2. Wyposażenie techniczne ... 24

1.3. Pielęgnacja akwarium ... 33

2. OCZKO WODNE, JEGO RODZAJE, WYPOSAŻENIE I PIELĘGNACJA ... 37

2.1. Prawo ... 38

2.2. Rodzaje oczek wodnych ... 38

2.3. Zanim zbudujemy oczko wodne ... 42

2.4. Ku przestrodze! ... 43

2.5. Strefy wegetacji roślin w oczku wodnym ... 43

2.6. Pielęgnacja oczka wodnego ... 46

2.7. Urządzenia techniczne w oczku wodnym ... 62

3. POZYSKIWANIE DZIKICH RYB I INNYCH ZWIERZĄT WODNYCH DO AKWARIUM ZIMNOWODNEGO I OCZKA WODNEGO ... 73

4. ROŚLINY W OCZKU WODNYM I AKWARIUM ZIMNOWODNYM ... 81

4.1. Rośliny w oczku wodnym ... 82

4.2. Podział i przegląd gatunków roślin do oczek wodnych ... 90

4.3. Rośliny w akwarium zimnowodnym ... 97

5. OBCE GATUNKI inwazyjne W NASZYCH WODACH ... 101

6. PRZEGLĄD GATUNKÓW RYB UTRZYMYWANYCH W AKWARIUM ZIMNOWODNYM I OCZKU WODNYM ... 109

6.1. Gatunki krajowe ... 109

Ciernik (Gasterosteus aculeatus) ... 109

Cierniczek (Pungitius pungitius) ... 115

Jazgarz (Gymnocephalus cernua) ... 117

Jaź (Leuciscus idus) ... 120

Jelec (Leuciscus leuciscus) ... 124

Karaś pospolity (Carassius carassius) ... 126

Kiełb krótkowąsy (Gobio gobio) ... 129

Kleń (Squalius cephalus) ... 132

Koza (Cobitis taenia) ... 134

Krąp (Blicca bjoerkna) ... 136

Leszcz (Abramis brama) ... 138

Lin (Tinca tinca) ... 140

Miętus (Lota lota) ... 143

Okoń (Perca fluviatilis) ... 146

Piskorz (Misgurnus fossilis) ... 150

Płoć (Rutilus rutilus) ... 152

Różanka (Rhodeus amarus) ... 155

Różanki azjatyckie ... 160

Słonecznica (Leucaspius delineatus) ... 163

Strzebla błotna (Eupallasella percnurus) ... 166

Fathead minnow i rosy red minnow, czyli „amerykańska strzebla” ... 167

Ukleja (Alburnus alburnus) ... 170

Wzdręga (Scardinius erythophthalmus) ... 171

6.2. Gatunki obce ... 174

Amur biały (Ctenopharyngodon idella) ... 174

Bass słoneczny (Lepomis gibbosus) ... 179

Cyprinella lutrensis ... 183

Karaś ozdobny, czyli złota rybka (Carassius auratus auratus) ... 187

Karp (Cyprinus carpio) ... 197

Karp koi (forma ozdobna Cyprinus carpio) ... 201

Notropis chrosomus ... 209

Okoń tarczowy (Enneacanthus chaetodon) ... 213

Okończyk moczarowy (Elassoma evergladei) ... 216

Sterlet, czyli czeczuga (Acipenser ruthenus) ... 222

6.3. Gatunki obce inwazyjne ... 227

Babka bycza (Neogobius melanostomus) ... 227

Czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) ... 232

Karaś srebrzysty (Carassius gibelio) ... 237

Sumik karłowaty (Ameiurus nebulosus) ... 239

Trawianka (Perccottus glenii) ... 244

6.4. Ryby akwariowe w oczku wodnym ... 248