Chów i hodowla sandacza

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Instytut Rybactwa Śródlądowego
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Zdzisław Zakęś
  • Wydawca, rok wydania: IRS, 2017, wydanie drugie
  • Liczba stron : 212
  • Oprawa i wymiary: twarda, 175 x 245 mm
  • ISBN: 978-83-60111-89-5
  • egz.
  • 67,90 zł

Podręcznik hodowcy sandacza, wszystko co hodowca wiedzieć powinien: odłów, tarło, podchów, choroby.

Sandacz  należy i należał do bardzo popularnych gatunków ryb w Europie Centralnej. Świadczą o tym m.in. wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie średniowiecznego portu w osadzie Wolin. Na podstawie zebranego materiału kostnego i łuskowego, pochodzącego z IX - XIII wieku, określono, że wśród zidentyfikowanych gatunków ryb najczęściej występował sandacz. Był on więc jedną z chętniej spożywanych ryb przez zamieszkujących ten gród ludzi.

 Z uwagi na obserwowany w Polsce w ostatnich latach wzrost znaczenia zarybień wód otwartych gatunkami drapieżnymi, w tym sandaczem, zwiększyło się zainteresowanie gospodarstw rybackich metodami umożliwiającymi zintensyfikowanie i zoptymalizowanie produkcji materiału zarybieniowego. Odnotować należy, że wzrost zainteresowania sandaczem dotyczy nie tylko krajów Europy Centralnej, w której był on zawsze doceniany przez rybaków, wędkarzy i konsumentów, ale również Europy Zachodniej. W efekcie pojawiło się szereg wartościowych informacji uzupełniających, np. zagadnienie intensywnego żywienia tego gatunku. Bank danych o sztucznym rozrodzie i podchowie został znacząco poszerzony przez praktyków rybackich rozradzających i produkujących materiał zarybieniowy sandacza. Wszystko to skłoniło mnie do podsumowania wyników własnych prac i dostępnych danych literaturowych, szczególnie tych o wymiernym znaczeniu praktycznym i przedstawienie ich w formie podręcznika dla hodowców. Zdaję sobie sprawę, że niektóre rozdziały nie zawierają jeszcze kompletnych informacji, jednak mam nadzieję, że i one mogą okazać się pomocne dla osób zajmujących się rozrodem i podchowem sandacza. [ze Wstępu]

W treści:

Ogólna charakterystyka gatunku

Znaczenie gatunku dla akwakultury

Biotechniki rozrodu sandacza

       Odłów, rozróżnianie płci i transport tarlaków

       Tarło stawowe

       Tarło sadzowe

       Rozród sztuczny

       Rozród pozasezonowy

Technologie podchowu sandacza

       Podchów sandacza w stawach

       Podchów sandacza w systemach recyrkulacyjnych

Choroby i profilaktyka

Sandacz jako produkt spożywczy

       Wartość rzeźna sandacza

       Skład chemiczny filetów sandacza

       Wartość dietetyczna filetów sandacza