Skuteczność unijnego prawa administracyjnego na przykładzie ochrony weterynaryjnej

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: Joanna Wegner-Kowalska
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2017, Stan prawny: 2.01.2017
 • Liczba stron : 340
 • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
 • ISBN: 978-83-8107-208-3
 • egz.
 • 107,90 zł

W publikacji dokonano analizy skuteczności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa.

W publikacji dokonano analizy skuteczności unijnego prawa administracyjnego z perspektywy osiągania celów prawa. Zbadano działanie współczesnej administracji, posługując się przykładem wyodrębnionej dziedziny unijnego prawa administracyjnego przy wykorzystaniu nowatorskiej metody rejestrowanych faktów. Scharakteryzowano uwarunkowania funkcjonowania administracji sieciowej, w tym pozostającej w strukturach ponadnarodowych.

W opracowaniu przedstawiono wiele pojęć niezbędnych do opisu skuteczności prawa, takich jak:

 • rodzaje skuteczności prawa,
 • przestrzeganie i wykonywanie prawa,
 • interwencja prawna,
 • czynniki skuteczności prawa unijnego,
 • nowoczesne procedury administracyjne.

Omówiono również takie zjawiska, jak: partycypacja, orkiestracja, prywatyzacja, kooperacja w kontekście postępowania administracyjnego. Podjęto ponadto problematykę znaczenia soft law we współczesnym prawie administracyjnym. Zwrócono uwagę na doniosłość prawa procesowego oraz norm etyki zawodowej i dostępu do wiedzy w sytuacji braku regulacji materialnoprawnej. Wykazano również aktualność, choć nie bez niezbędnych modyfikacji, niektórych tradycyjnych koncepcji prawa administracyjnego, takich jak: ciągi działań administracji z udziałem działań faktycznych, uznanie administracyjne, władztwo administracyjne.

Adresaci:
Książka skierowana jest nie tylko do teoretyków prawa, lecz także praktyków prawa: adwokatów i radców prawnych oraz urzędników.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Ewolucja systemu ochrony weterynaryjnej w wymiarach krajowym, unijnym i międzynarodowym | str. 17

1. Pojęcie i geneza ochrony weterynaryjnej | str. 17
1.1. Istota i rozwój ochrony weterynaryjnej w Polsce | str. 17
1.2. Ochrona weterynaryjna w prawie międzynarodowym | str. 26
1.3. Ochrona weterynaryjna w prawie unijnym | str. 31
2. Zadania realizowane w sferze ochrony weterynaryjnej | str. 33
3. Organizacja ochrony weterynaryjnej | str. 43
4. Prawodawstwo weterynaryjne jako składnik unijnego prawa administracyjnego | str. 59
5. Idea governance (good governance) a wypełnianie zadań w sferze ochrony weterynaryjnej | str. 76
6. Uwagi końcowe | str. 87

Rozdział II
Środki i procedury realizacji zadań w ochronie weterynaryjnej | str. 89

1. Pluralizm, komplementarność i konkurencja instrumentów (środków administracyjnych) wykonywania zadań przez administrację publiczną | str. 89
2. Reglamentacja działalności objętej ochroną weterynaryjną w świetle idei governance | str. 99
2.1. Neo-Weberowska koncepcja administracji w sferze ochrony weterynaryjnej | str. 104
2.2. Koegzystencja środków "miękkich" i "twardych" | str. 106
2.3. Sterowanie i orkiestracja w przewodzeniu siecią organów ochrony weterynaryjnej | str. 111
2.4. Nadzór, kontrola oraz dozór i monitoring weterynaryjny | str. 114
3. Katalog form działania administracji w sferze ochrony weterynaryjnej | str. 126
4. Heterogeniczność procedur | str. 132
5. Relacje między procedurami typu governance a pozostałymi typami procedur | str. 147
6. Uwagi końcowe | str. 149

Rozdział III
Mechanizm działania unijnego prawa administracyjnego | str. 152

1. Problemy metodologii badań nad działaniem prawa | str. 152
2. Charakterystyka funkcjonowania prawa unijnego | str. 164
3. Stosowanie, kontrola przestrzegania i wykonywanie prawa unijnego | str. 185
4. Uwagi końcowe | str. 207

Rozdział IV
Dylematy badania skuteczności unijnego prawa administracyjnego (w kontekście ochrony weterynaryjnej) | str. 209

1. Pojęcie skuteczności prawa unijnego | str. 209
2. Determinanta celów interwencji prawnej | str. 224
3. Problem oceny skutków interwencji prawnej | str. 246
4. Warunki skuteczności unijnego prawa administracyjnego | str. 273
5. Uwagi końcowe | str. 284

Rozdział V
Funkcjonowanie unijnego prawa administracyjnego w sferze ochrony weterynaryjnej - kilka przykładów | str. 286

1. Sprawa afrykańskiego pomoru świń - African Swine Feaver (ASF), 2014-2015 r. | str. 286
2. Sprawa zwalczania encefalopatii gąbczastej - Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), 2004-2016 r. | str. 294
3. Sprawa zwalczania pałeczek salmonelli, 2014-2015 r. | str. 301
4. Sprawa transportu wewnątrzwspólnotowego koni - 2014 r. | str. 305
5. Sprawa nadzoru nad wytwarzaniem produktów pochodzenia zwierzęcego - 2015 r. | str. 310

Zakończenie | str. 313

Bibliografia | str. 323