Sygnały brojlerów. Praktyczny przewodnik prowadzenia stada kurcząt rzeźnych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Apra
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Apra, 2016
  • Liczba stron : 120
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 265 mm
  • ISBN: 978-90-8740-265-5
  • egz.
  • 91,90 zł

Sygnały brojlerów to praktyczny przewodnik, który pokaże, w jaki sposób odbierać sygnały od ptaków na każdym etapie użytkowania i w jaki sposób je inter­pretować oraz jakie podjąć działania.

Poradnik ten w łatwy i przystępny sposób przedsta­wia praktyczną wiedzę dotyczącą działu produkcji zwierzęcej, jaką jest produkcja kurcząt rzeźnych.

Brojlery to szybko rosnące ptaki, które wymagają stałej opieki. Nie ma czasu na poprawianie popełnionych błędów. Wszelkie błędy w prowadzeniu stada są bardzo kosztowne.

Dlatego też najważniejsze jest ich unikanie. Ptaki nieustannie wysyłają sygnały o ich zdrowiu, otoczeniu i komforcie, przy zapewnieniu właściwych warunków środowiska. Właściwe prowadzenie stada rozpoczyna się od poprawnego odczytania tych sygnałów w praktyce.

Czy rozpoznajesz sygnały wysyłane przez swoje brojlery? Obserwuj pojedyncze ptaki oraz całe stado.

A czy wiesz co zrobić, gdy ptaki za bardzo rozrzucają pasze, albo gdy mają brudne pióra? Czy wiesz, jaka jest różnica między biegunką chorobową a właściwymi odchodami jelitowymi? Jak rozpoznajesz głodnego kurczaka, gdy stado właśnie zostało nakarmione?

Książka „Sygnały brojlerów" podąża za cyklem produkcyjnym fermy. Każdy etap został tu omówiony z wyróżnieniem najważniejszych jego aspektów. Ten przewodnik skupiony jest na prowadzeniu stada broj­lerów, pozwoli on polepszyć ich dobrostan i warunki produkcyjne, co z kolei wpłynie na wyniki ekonomiczne producenta.

„Sygnały brojlerów" to praktyczny przewodnik, który pokaże, w jaki sposób odbierać sygnały od ptaków na każdym etapie użytkowania i w jaki sposób je inter­pretować oraz jakie podjąć działania.

Popraw swoje wyniki i dobrostan ptaków

Teoretycznie wszyscy wiemy mniej więcej, co robić. Jednak nie każdy producent drobiu stosuje teorię w praktyce. Natomiast „Sygnały brojlerów" są poświęcone nie tylko spostrzeżeniom, ale również skoncentrowane na tym, jak zamienić wiedzę w skuteczne działanie. Poprzez nieustanne sprawdzanie sygnałów i ich analizowanie możesz krok po kroku zoptymalizować swoje metody prowadzenia stada.

Kroki w kierunku polepszenia prowadzenia stada:

1. Co widzę?

2. Dlaczego do tego doszło?

3. Co powinienem zrobić?

Przez ciągłe zadawanie sobie tych pytań i konstruktywne korygowanie sposobu prowadzenia stada i opieki nad ptakami twoje wyniki znacząco się poprawią.

Zdrowe, wolne od stresu brojlery zapewnią ci zyski.

Uwaga skupiona na brojlerach

Brojlery rosną bardzo szybko w ciągu krótkiego czasu. Często nie jest to odpowiednio podkreślone. Dlatego gdy podejmujesz jakieś działanie, nie myśl w kategoriach dnia, ale raczej w godzinach lub jeszcze krótszych okresach. Nawet najmniejsze zaburzenie może naruszyć delikatny proces wzrostu. W efekcie może dojść do zatrzymania wzrostu, zachorowań oraz padnięć ptaków. Jako producent drobiu niewiele możesz zrobić, gdy coś pójdzie źle. Dlatego ważniejsze jest, aby zapobiegać problemom albo w ostateczności natychmiast reagować na sygnały. Jednak kiedy jest już za późno, upewnij się, że znając ten problem, unikniesz go następnym razem. Brojlery przekazują wiele za pomocą sygnałów o ich zachowaniu, cechach fizycznych i ich środowisku. Właśnie o tym jest książka Sygnały brojlerów.

Patrz - Myśl - Działaj

Pojawiający się w treści wątek to „Patrz - Myśl - Działaj". Oprócz bliższych obserwacji, na które będziesz potrzebować nieco więcej czasu, bardzo ważną umiejętnością jest rozpoznanie sygnałów we właściwym kontekście. Co rzeczywiście zauważyłeś i co to oznacza? Tylko wtedy możesz podjąć właściwe działania. Każdy może lepiej nauczyć się, jak poprawnie obserwować i zrozumieć brojlery. Dzięki temu możesz poprawić produkcję, zdrowotność stada i dobrostan ptaków. Bardzo często producenci drobiu są tak zaangażowani w produkcję, że nie zauważają szczegółów i wszystko im wydaje się normalne. Dlatego też należy unikać tzw. „fermowej ślepoty". Określ rzeczy, których rutynowo możesz nie zauważać i wyeliminuj je. Bądź krytyczny. Nie obawiaj się zmian. Mówiąc krótko - zadawaj sobie pytania: czy to, co widzę jest właściwe czy może powinno być inaczej?

To nie podręcznik

Sygnały brojlerów to nie podręcznik wypełniony tabelami z normami i standardami. Głównym celem tej książki jest pomoc w wyćwiczeniu ciebie w odbieraniu sygnałów od ptaków. To zachęci cię do zapoznania się z nimi i zgłębiania tematu na bieżąco i później. Możesz też przeczytać jedną lub dwie strony i wrócić do reszty później. Za każdym razem odkryjesz coś nowego.

Jak skonstruowano tę książkę?

Książka podąża za cyklem produkcyjnym na fermie brojlerów. Dla każdego wieku opisano różne istotne zagadnienia, na które należy zwrócić większą uwagę, a to, co może mieć szczególne znaczenie - dodatkowo wy-różniono.

Książka rozpoczyna się od nauczenia Ciebie, w jaki sposób obserwować. Następnie skupia się na środowisku życia brojlerów. W tym miejscu opisano okres przygotowań do nowego cyklu i „ciepłego" powitania nowych ptaków. Zamieszczono też rozdział o stadach rodzicielskich. Pomimo że zasługują one na opisanie ich w odrębnej książce, nie można było ich pominąć w opracowaniu o brojlerach. Ostatecznie zawarto dwie istotne rzeczy, o których należy pamiętać: najważniejszy jest brojler, a jedyną osobą, która podejmuje decyzje, jesteś Ty. Ta książka jest pomocą, a każdy, kto nad nią pracował, ma nadzieję, że przyniesie korzyści ptakom, a tobie pomoże w efektywnym prowadzeniu stada brojlerów.

Użyj wszystkich swoich zmysłów

Jeżeli zwracasz uwagę tylko na aspekty produkcyjne (przyrost dzienny, wykorzystanie paszy i wody itp.), możesz przeoczyć inne ważne sygnały od brojlerów i ze środowiska - mikroklimatu, w jakim żyją. Zawsze wykorzystuj wszystkie swoje zmysły. Nawet zanim wejdziesz do brojlerni, usłyszysz, czy ptaki wydają inne niż zwykle odgłosy. Zatrzymaj się przed drzwiami przez chwilę, nie wchodź od razu do środka. Popatrz przez okno i posłuchaj, nie niepokojąc stada. Zwróć uwagę na rozmieszczenie ptaków. Kiedy wchodzisz do środka, powąchaj, wyczujesz, czy mikroklimat w budynku jest w porządku, czy może występuje problem z pomiotem lub wentylacją. Użyj wzroku i słuchu, aby ocenić aktywność ptaków i czy reagują bardziej, czy mniej lub inaczej niż zazwyczaj. Użyj swoich zmysłów również do obserwacji ciepła i zimna lub przeciągów w brojlerni. Każdą nieprawidłowością należy się zająć.

Spis treści

1. Patrząc uważniej, zobaczysz więcej

Odbieranie sygnałów; Wykorzystywanie sygnałów; Zmysły; Anatomia; Struktura paszy: pobranie i strawność; Fazy żywienia; Co mówią liczby?; Częstotliwość; Główne parametry

2. Środowisko życia brojlerów

Klimat zewnętrzny wpływa na wybór systemu utrzymania; Mikroklimat; Inne syte my chowu; Wentylacja i ogrzewanie; Temperatura + wilgotność = ciepło; Wygodny klimat; Systemy wentylacji; Właściwa temperatura i prędkość ruchu powietrza; Ocena wentylacji w kurniku; Wentylacja; Pobranie wody; Dobra jakość wody; Wrażliwe młode pisklęta; Stosunek woda/pasza a zdrowotność jelit; Cząsteczki w wodzie do pojenia (biofilm); Podłogi i ściółka; Jakość ściółki; Oświetlenie; Bioasekuracja dla zysków i korzyści

3. Przygotowanie do nowego rzutu

Obsada; Raport z ubojni źródłem informacji; Czystość ogranicza zakażenia; Czyszczenie i dezynfekcja; Nie czyść wyłącznie wnętrza kurnika; Szkodniki; Papier dla piskląt; Chłodna, świeża woda; Zagrożenia podczas transportu: higiena i stres

4. Tydzień 1: ważny dobry start...

Jakość jednodniowych piskląt; Pierwszy dzień; Ostrożne opróżnianie koszy transportowych; Wychłodzone kurczęta; Dobre rozmieszczenie obsady; Właściwe pobieranie paszy; Zadbaj, aby pisklęta piły; Aby wiedzieć, trzeba zmierzyć!; Zapalenie woreczka żółtkowego lub zakażenia pępka; Słabe pisklęta; Rozpoznawanie przyczyn padnięć

5. Tydzień 2: dalszy wzrost i rozwój

Uwaga na... zachowanie; Obserwacja cech fizycznych; Nie więcej niż sześć godzin ciemności; Natężenie światła; Szczepienia; Metody szczepień; Właściwe szczepienie - sztuka sama w sobie; Ogranicz podawanie antybiotyków do minimum

6. Tydzień 3: zdrowotność jelit

Patrząc od jednego końca...; Obserwacja odchodów; Pomarańczowe strzępki; Składniki paszy; Dodatki paszowe/stymulatory wzrostu; Mokry pomiot: Clostridium – bakteryjne zapalenie jelit – dysbakterioza; Kokcydioza; Jak stosować kokcydiostatyki?; Leczenie schorzeń jelit; Ryzykowne okresy przy zmianie paszy

7. Tydzień 4: układ oddechowy

Morfologia układu oddechowego; Mikroklimat w brojlerni; Strefa zagrożenia - powyżej 30°C; Zaburzenia w oddychaniu

8. Tydzień 5: kondycja nóg

Eliminacja ptaków z kulawizną; Kulawizny i ich przyczyny; Zakażenia enterokokami; Stopy i skoki; Zapobieganie zmianom na poduszkach stóp; Zadrapania na skórze przy złej kondycji nóg; Jakość ściółki; Ściółka jako źródło ciepła; Mokry pomiot

9. Koniec odchowu i ubój

Wzrost śmiertelności; Czy w czasie karencji może pojawić się kokcydioza?; Inne systemy utrzymania oraz rasy, rody, linie i mieszańce ptaków; Choroby starszych brojlerów; Wyłapywanie, załadunek i transport do ubojni; Przygotowanie do załadunku; Sztuka wyłapywania; Przyjazd do ubojni; Sprzedaż żywca czy chłodzonych tuszek?; Białe i ciemne mięso

10. Stada rodzicielskie

Powolny wzrost w trakcie wychowu; Równoczesne osiąganie dojrzałości płciowej; Koguty; Transmisja zakażenia z kur na brojlery; Odporność piskląt; Młode stado rodzicielskie; Jaja wylęgowe

Indeks