Sygnały kur nieśnych. Praktyczny przewodnik prowadzenia stada kur nieśnych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Apra
  • Dostępność: Wysyłka w 3 dni
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Apra, 2016
  • Liczba stron : 120
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 265 mm
  • ISBN: 978-90-8740-234-1
  • egz.
  • 91,90 zł

Sygnały kur nieśnych to praktyczny przewodnik, dzięki któremu nauczysz się, jak odbierać sygnały wysyłane przez twoje stado na wczesnym etapie problemów, co pozwoli ci prawidłowo je zinterpretować i podjąć odpowiednie działania, aby ich uniknąć.

Sygnały kur nieśnych to praktyczny przewodnik, dzięki któremu nauczysz się, jak odbierać sygnały wysyłane przez twoje stado na wczesnym etapie problemów, co pozwoli ci prawidłowo je zinterpretować i podjąć odpowiednie działania, aby ich uniknąć.

Nie wszyscy producenci drobiu wykorzystują całkowicie potencjał produkcyjny ptaków. Zarówno w systemach klatkowych, jak i podłogowych konieczne jest odpowiednie prowadzenie stada, aby okres nieśności przebiegał prawidłowo. Ale skąd możesz wiedzieć, czy twoje działania są prawidłowe? Twoje stado kur nieustannie wysyła sygnały: o ich zdrowiu, jak dobrze znają swoje otoczenie oraz o tym, czy jest im wygodnie.

Czy rozpoznajesz sygnały, jakie otrzymujesz od swojego stada? Czy wiesz, na czym polega różnica pomiędzy luźną, nienormalną biegunką a normalnymi odchodami jelitowymi? Czy jesteś w stanie rozpoznać wady jaj i wyciągnąć wnioski, aby znaleźć prawdziwą tego przyczynę i ją zniwelować?

Jeśli rozpoznajesz objawy, to jest to dobry punkt wyjścia przy rozpoznawaniu problemu, ale czy jesteś uzbrojony w wiedzę, dzięki której podejmiesz właściwe kroki, aby wyprowadzić swoje stado na prostą? Aby tego dokonać, musisz znać swoją fermę, od podstaw i umiejętnie ocenić zmiany, do jakich doszło w twoim stadzie.

Popraw swoje wyniki i dobrostan ptaków

Teoretycznie wszyscy wiemy, co mniej więcej robić. Jednak nie każdy producent drobiu stosuje wiedzę teoretyczną w praktyce. Dlatego „Sygnały kur nieśnych" nie są poświęcone spostrzeżeniom, ale skoncentrowane są na tym, jak zmienić wiedzę w praktyczne działanie. Poprzez nieustanne sprawdzanie sygnałów i ich analizowanie możesz krok po kroku zoptymalizować swoje metody prowadzenia stada.

Siedem kroków w kierunku polepszenia prowadzenia stada:

1. Co widzę?

2. Dlaczego do tego doszło?

3.  Powinienem tak to zostawić czy się tym zająć?

4. Jak mogę teraz rozwiązać ten problem?

5. Jak mogę zapobiec temu problemowi w przyszłości?

6.  Uwzględnij obecne zmiany.

7. Sprawdź, czy działania przynoszą oczekiwany skutek, jeżeli nie, zacznij od kroku 1.

Dzięki zachowaniu kolejności tych kroków za każdym razem wprowadzisz skuteczne działania i poprawisz dobrostan ptaków. Zdrowe i szczęśliwe ptaki to także twoja korzyść!

Skupić się na kurach

Podstawowym użytkowym gatunkiem drobiu są kury. Zapewnienie ptakom właściwego środowi­ska i ich doglądanie to podstawowy wymóg efek­tywnej pracy.

Sygnały kur nieśnych to poradnik o tym, jak naj­lepiej utrzymywać i dbać o kury. Zatem uwaga powinna być zawsze skupiona na nich. Czym jest kura i jakie są jej potrzeby zdrowotne, dobrostanu oraz produkcyjne? Dobry producent drobiu bacznie obserwuje swoje ptaki i robi to kilka­krotnie w ciągu doby. Nie tylko w ciągu dnia, gdy jest jasno, ale także wieczorem, gdy jest ciemno, upewniając się, że przyjrzał się całemu stadu. Sprawdza on ptaki, zna kurnik i natychmiast rea­guje na problemy.

Obserwować i zrozumieć?

Każdy może nauczyć się, jak we właściwy spo­sób obserwować kury i zrozumieć ich zacho­wanie. Dzięki temu może lepiej zadbać o ich zdrowie i dobrostan, co wpłynie na poprawę wyników produkcyjnych. Niektórzy mają na­turalną zdolność do obserwacji i zrozumienia zachowań zwierząt. Inni muszą przebyć długą drogę, aby się tego nauczyć, ale każdy podnosi swoje umiejętności poprzez praktykę. Warto zapamiętać podjęte działania w razie jakichkol­wiek niecodziennych przypadków w stadzie. Wielu ludzi odkrywa, że w chwili obserwacji i oceny stada nie potrafi dostrzec problemu, jak „drzewa w lesie". Przebywając często na fermie, tak przyzwyczajają się do patrzenia na stado, że nie widzą odstępstw od normy. Warto określić swoje „martwe punkty", aby je wyeliminować. Otwórz się na uwagi innych i nowości. Bądź kry­tyczny i nie obawiaj się zmian. Najważniejsze pytania, jakie zadaje sobie każdy dobry producent to: czy robię to najlepiej jak potrafię? Czy mogę to zrobić lepiej?

Zmieniająca się sytuacja

Produkcja jaj w systemie klatkowym ciągle się zmienia: w niektórych krajach systemy klat­kowe są stopniowo wycofywane, podczas gdy w innych klatki są przedmiotem surowych wy­magań. Wielu producentów jaj w Europie staje przed wyborem systemu alternatywnej metody produkcji jaj lub utworzenia nowego zaplecza produkcyjnego: czy powinienem ukierunkować się na klatki wzbogacone czy na system wolierowy? Czy zdecydować się na chów wolnowybiegowy, a nawet ekologiczny? Decyzja o wybo­rze systemu zależeć będzie od obowiązujących przepisów, osobistej preferencji, opłacalności oraz posiadanych warunków. Nowy system postawi przed producentem nowe wymagania. W różnych warunkach ptaki mogą zachowywać się inaczej, dzięki czemu można zaobserwować więcej. Tak czy inaczej, systemy alternatywne wymagają lepszych umiejętności od producenta drobiu, żeby utrzymać ptaki w dobrej kondycji.

Poćwicz, aby patrzeć i widzieć

Właściwe utrzymanie twojego stada rozpoczyna się od obserwacji krytycznym okiem. Obserwować należy nie tylko ptaki, ale także pomiot i jaja. Wykonaj krok w tył (czasami dosłownie) i zatrzymaj się na chwilę. Nie można przyjrzeć się czemuś, robiąc inne rzeczy jednocześnie. Zatrzymaj się i zastanów, jakie sygnały wysyłane są przez ptaki z twojego stada. Im więcej czasu temu poświęcisz, tym więcej sygnałów zauważysz. Aby dostrzec sygnały, zanim pojawią się problemy i ich konsekwencje, potrzebne są pewne umiejętności oraz przenikliwość.

Myślą przewodnią tej książki jest: patrz, pomyśl, działaj. Trzy podstawowe pytania, które producent drobiu musi sobie zadać to:

1.    Co zauważyłem?

2.    Dlaczego do tego doszło?

3.    Co powinienem zrobić?

To nie jest podręcznik

Sygnały kur nieśnych to nie jest podręcznik opisujący standardowo wszystkie elementy produkcji drobiar­skiej. To przewodnik, który pomoże obserwować ptaki we właściwy sposób, wesprze w przełożeniu wysyłanych przez nie sygnałów na właściwe działa­nia, a te wpłyną na lepsze wyniki w produkcji. Mamy nadzieję, że forma, w jakiej napisano tę książkę za­chęci do częstego zaglądania do niej i każdorazowo przyczyni się do powstania nowych pomysłów.

Użyj wszystkich swoich zmysłów. Nawet zanim wejdziesz do kurnika, słuchaj, czy kury wydają inne dźwięki niż zwykle. Zatrzymaj się przed drzwiami i posłuchaj przez chwilę. Kiedy już wejdziesz do środka, powąchaj, poczujesz, jeśli jest jakiś problem z wentylacją. Wykorzystaj swoje oczy i uszy, żeby zobaczyć i usłyszeć, jak zareagują ptaki na twoją obecność, zwróć uwagę, czy nie reagują inaczej niż zwykle. Użyj swoich zmysłów, by zaobserwo­wać, czy nie jest zbyt gorąco lub zimno w kurniku. Jakiekolwiek odchylenia powinny zwrócić twoją uwagę. Inny zapach może dla przykładu wskazy­wać, że ptaki nie miały paszy poprzedniego dnia.

Spis treści

1 Patrząc uważniej, zobaczysz więcej

Odbieranie sygnałów; Wykorzystanie sygnałów; Zapiski fermowe obiektywnie ukazują sygnały; Kryteria analizy produkcji jaj; Inspekcja kurnika z zewnątrz; Inspekcja w kurniku; Zwrócenie uwagi na kurę; Zachowanie ptaków; Anatomia; Układ oddechowy; Zmysły; Kontrola poszczególnych ptaków; Pierwsze wrażenie; Bliższe spojrzenie; Obserwacja obornika

2 Kura i jej środowisko

Różnice w systemach utrzymania; Kurnik otwarty czy zamknięty?; Zarządzanie klimatem; Wentylacja; Ocena wentylacji w kurniku; Mikroklimat pod kontrolą; Temperatury odczuwalne i wpływ wychładzania przez wiatr; Powietrze; Światło; Pył; Dlaczego chów wolno wybiegowy?; Wybieg osłonięty, czyli „ogród zimowy"

3 Wychów kur

Udany początek to połowa sukcesu; Pierwsze dni życia; Jakość jednodniowych piskląt; Sygnały komfortu u jednodniowych piskląt; Temperatura; Słabe pisklęta; Wychów klatkowy; Wychów podłogowy; Od 6. do 15. tygodnia życia; Masa ciała i kondycja; Rozwój upierzenia; Ćwiczenie właściwego zachowania w kurniku; Od wychowu do nieśności: od 16. do 25. tygodnia życia;

Światło; Oświetlenie podczas wychowu; Przeprowadzka z wychowalni do kurnika dla kur nieśnych; Szczepienia; Poprawny sposób szczepienia; Poprawne szczepienie - co warto wiedzieć?; Ogranicz stosowanie antybiotyków do minimum; Od pisklęcia do kury w 18 tygodni; Wyskubywanie piór podczas wychowu; Przycinanie dzioba; Metody przycinania dzioba

4 Kury nieśne

Nie ma stałych schematów; Przeprowadzka - czyli zasiedlenie kurnika; Krzywe idealne; Właściwe wyposażenie prowadzi do szczytu produkcji; Wybór paszy; Pasza i oświetlenie; Sygnały niedoboru: zjadanie piór; Zadawanie paszy, gdy temperatura jest niska; Zadawanie paszy, gdy temperatura jest wysoka; Pojenie; Wydajność poideł a pobranie wody; Drugi okres nieśności?; Dziobanie, wydziobywanie piór a kanibalizm?; Zjawiska nieodwracalne; Wydziobywanie piór; Kanibalizm

5 Właściwości jaj

Czy jajo jest świeże?; Jakość treści jaja; Przyczyny wad skorupy jaj powstałe przed okresem nieśności; Znajdowanie wadliwych jaj; Przyczyny wad skorupy powstałe po okresie nieśności; Pęknięcia i stłuczenia; Opinia odbiorcy jaj na temat ich jakości; Problemy w produkcji jaj

6 Zdrowie

Sygnały chorobowe; Bioasekuracja poza obiektem; Bioasekuracja wewnątrz kurnika; Czy to jest problem?; Problemy pokarmowe; Choroby układu oddechowego; Schorzenia narządu ruchu; Nagły wzrost śmiertelności; Najważniejsze choroby w pigułce; Wirusy; Bakterie; Przyczyny nie są znane; Endopasożyty; Kokcydiozy; Robaczyce; Ptaszyniec kurzy

Indeks