Sygnały żywienia krów Praktyczny poradnik żywienia krów mlecznych

  • Wydawnictwo: Apra
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Jan Hulsen, Dries Aerden
  • Wydawca, rok wydania: APRA, 2014
  • Liczba stron : 80
  • Oprawa i wymiary: miękka, 205 x 265 mm
  • ISBN: 978-90-8740-178-8

Zbiór praktycznych wskazówek i cennych porad dotyczących istoty zdrowego i ekonomicznego żywienia krów mlecznych.

Dobre żywienie to podstawa sukcesu Twojego gospodarstwa, nie tylko finansowego, lecz również w kontekście produkcyjności, zdrowotności i płodności zwierząt. Czy wiesz, że blisko 50% różnic w produkcji mleka pomiędzy gospodarstwami jest warunkowanych składem dawki? A reszta zależy od takich czynników, jak warunki utrzymania, zdrowotność zwierząt i zarządzanie nimi?

Sygnały żywienia odpowiadają na cztery praktyczne pytania, które stawia sobie każdy producent bydła mlecznego:

1.   Czym powinienem żywić i w jakiej ilości?

2.   Jaki jest najlepszy sposób, aby zapewnić, że każde zwierzę otrzyma odpowiednią dawkę?

3.   Jak sprawdzić, że każde zwierzę pobiera właściwą dla siebie paszę i w odpowiedniej ilości?

4.   Jak wprowadzać poprawki i rozwiązywać konkretne problemy?

Ta książka zawiera mnóstwo praktycznych wskazówek i cennych porad dotyczących istoty zdrowego i ekonomicznego żywienia. Czy wiesz, że krowa, która nie może pobierać paszy razem z grupą, je szybciej i w efekcie mniej? Czy wiesz, że krowa mleczna produkuje około 200 litrów śliny dziennie, a przez jej wymię przepływa około 15 000 litrów krwi? I wreszcie, czy wiesz, że większość gospodarstw preferuje niepodawanie paszy wcześnie rano?

Sygnały żywienia pokazują również, co możesz - jako producent bydła mlecznego -zrobić, aby poprawić zarządzanie żywieniem, podając rzeczowe informacje, krótkie objaśnienia i mnóstwo zdjęć prosto z gospodarstw.

Sygnały żywienia są częścią serii CowSignals, które to książki prezentują w przystępny sposób niezwykle praktyczną wiedzę z zakresu chowu bydła mlecznego.

Spis treści:

Wprowadzenie: Potrzeby i zachowanie zwierząt związane z pobieraniem paszy 4

Potrzeby behawioralne 5

Pasza i trawienie u krów 6

Funkcje żwacza: mieszanie i pasaż treści 8

Trawienie paszy 10

Energia i białko napędzają fermentację 11

Spożycie paszy, produkcja mleka i pH żwacza  12

Odczyn (pH) żwacza 13

1: Pobieranie paszy14

Optymalne pobranie paszy 15

Pobranie wody 16

Dużo czasu na pobranie paszy 17

Komfort pobierania paszy 18

Przestrzeń, odpoczynek i odprężenie 20

Chód i leżenie w komforcie 21

Stres cieplny 22

Wypas 23

1: Przechowywanie, załadunek i żywienie 24

Optymalne żywienie 25

Załadunek, mieszanie, żywienie 26

Załadunek paszowozu   27

Pomiary = wiedz, co naprawdę się dzieje 28

Monitorowanie i kalibracja 29

Stół paszowy 30

Wykorzystywanie sit paszowych 31

Zakiszanie 32

Optymalne wypasanie 34

3: Obliczanie dawki 36

Tempo fermentacji w żwaczu 37

Włókno 38

Interpretacja wyników analizy paszy 39

Ocena paszy objętościowej 40

Zasoby paszowe 42

Zarządzanie zasobami paszowymi 43

TMR - pełna dawka 44

PMR - częściowa dawka 45

Analiza paszy objętościowej - objaśnienia pojęć 46

4: Pomiary i zarządzanie z poziomu zwierzęcia 48

Rozpoznawanie i ograniczanie sortowania 50

Ocena indywidualnego pobrania paszy  51

Wypełnienie żwacza 52

Wypełnienie i czynność żwacza 53

Rozwiązywanie problemów - wprowadzanie ulepszeń 54

Wizualne badanie odchodów 55

Badanie konsystencji odchodów - kryteria oceny 56

Badanie strawności paszy - kryteria oceny 57

Przesiewanie kału - instrukcja 58

Schemat oceny przesianych odchodów 59

5: Zbieranie danych i zarządzanie są menadżerami 60

Pomiary i analiza zamiast zgadywania i spekulacji 61

Cel ekonomiczny: bilansowanie kosztów paszy 62

Cel: efektywne wykorzystanie paszy 63

Cel: produkcja mleka 64

Okres zasuszenia 66

Skuteczne zasuszenie i okres przejściowy 67

6: Problemy zdrowotne związane z żywieniem 68

Nieprawidłowe zachowania i żywienie69

Ketoza i stłuszczenie wątroby 70

Gorączka mleczna 71

Zbyt duża produkcja kwasów w żwaczu 72

Lewo- lub prawostronne przemieszczenie trawieńca 73

Zarządzanie BCS 74

Status odżywienia, produkcyjność oraz płodność 75

Problemy z racicami 76

Niedobory lub nadwyżki składników mineralnych 77

Urazowe zapalenie czepca i osierdzia 78

Indeks 79

Tytuł

Sygnały żywienia krów. Praktyczny poradnik żywienia krów mlecznych – jak produkować zdrowo i wydajnie

Autor

Jan Hulsen, Dries Aerden

Wydawca

Apra

Rok wydania

2014

Liczba stron

80

Wymiary

205 x 265 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-90-8740-178-8