Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

  • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: red. Krzysztof Gruszecki
  • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2021, wydanie 5 Stan prawny: 21 czerwca 2021 r.
  • Liczba stron : 948
  • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 210 mm
  • ISBN: 978-83-8246-015-5
  • egz.
  • 195,00 zł

Pomoc przy stosowaniu ustawa o ochronie przyrody, zasady wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów, zasady wykonywania ochrony gatunkowej, zmiany podstaw funkcjonowania parków narodowych

W najnowszym wydaniu komentarza rozbudowano rozważania, które w znaczący sposób ułatwią stosowanie ustawy w praktyce.

Ponadto rozwinięto kwestie dotyczące tych obszarów ochrony przyrody, które zasadniczo budzą najwięcej wątpliwości, w tym m.in.:
• zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zgłoszenia zamiaru ich usunięcia, czy odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie obowiązujących w tym zakresie reguł;
• nasadzeń kompensacyjnych wykonywanych w miejscach usuwanych drzew lub krzewów;
• ochrony pomników przyrody oraz jej zniesienia, gdy jest to konieczne;
• nakładania na inwestorów ograniczeń mających zapewnić skuteczną ochronę przyrody.


Podmioty korzystające ze środowiska szczegółowo poznają swoje prawa i obowiązki wynikające z ustawy oraz zasady ubiegania się o odpowiednią decyzję administracyjną, dzięki czemu zyskają pewność, że ich działania są zgodne z prawem.

Publikacja będzie też wsparciem dla osób pracujących w organach odpowiedzialnych za ochronę przyrody w ocenie prawidłowości korzystania ze środowiska i w procesie wydawania rozstrzygnięć, będących w zakresie ich kompetencji.


Książka przeznaczona jest dla radów prawnych, adwokatów, sędziów sądów administracyjnych, pracowników administracji, regionalnych dyrektorów ochrony środowiska. Będzie cennym źródłem wiedzy dla deweloperów oraz prowadzących działalność w zakresie pielęgnacji i konserwacji zieleni, a także pracowników naukowych i studentów.

 

Spis treści