Ustawa o odnawialnych źródłach energii Komentarz

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2016, Stan prawny: 29 lutego 2016 r.
 • Liczba stron : 552
 • Oprawa i wymiary: twarda, 150 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-8092-246-4
 • egz.
 • 224,90 zł
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest komentarzem obejmującym wszystkie dziedziny (branże) energetyki odnawialnej oraz odnoszącym się kompleksowo do nowych mechanizmów oraz instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu oraz ciepła w instalacjach OZE
Publikacja zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest komentarzem obejmującym wszystkie dziedziny (branże) energetyki odnawialnej oraz odnoszącym się kompleksowo do nowych mechanizmów oraz instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu oraz ciepła w instalacjach OZE, w tym m.in.:
 • mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej i biogazu w mikroinstalacji,
 • tzw. net-meteringu,
 • wsparcia dla energetyki odnawialnej w okresie przejściowym.
Książka stanowi pierwsze tak gruntowne na rynku wydawniczym omówienie mechanizmów aukcyjnych, w tym zasad udziałów źródeł w nowym systemie, mechanizmów dopuszczania do udziału w akcji, sposobu ich przeprowadzania, rozstrzygania oraz rozliczeń.

Komentowane przepisy zostały przeanalizowane zarówno pod kątem praktycznym, jak i systemowo-prawnym, a podczas opracowywania zagadnień prawnych zadbano również o fachową konsultację w kwestiach technicznych.

Autorzy publikacji są specjalistami z zakresu energetyki i prawa energetycznego - pracownikami naukowymi lub praktykami mającymi doświadczenie w realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla inwestorów branży odnawialnych źródeł energii oraz prawników zajmujących się obsługą prawną inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej. Książka będzie przydatna także dla przedstawicieli przedsiębiorców, organów administracji publicznej oraz innych instytucji zainteresowanych prawnymi uwarunkowaniami energetyki odnawialnej w Polsce.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 7

Od Autorów | str. 13

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 z późn. zm.) | str. 15

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 17

Rozdział 2. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji oraz małej instalacji, z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub z biopłynów | str. 57

Rozdział 3. Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów | str. 81

Rozdział 4. Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii | str. 98

Rozdział 5. Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii | str. 315

Rozdział 6. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych | str. 332

Rozdział 7. Warunki i tryb wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW oraz akredytowania organizatorów szkoleń | str. 350

Rozdział 8. Zasady współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz wspólnych projektów inwestycyjnych | str. 386

Rozdział 9. Kary pieniężne | str. 406

Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 429

Rozdział 11. Przepisy przejściowe | str. 497

Rozdział 12. Przepisy końcowe | str. 543

Literatura | str. 547

O Autorach | str. 549