Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wiedza i Praktyka, 2020
  • Liczba stron : 108
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-269-9070-0
  • egz.
  • 79,90 zł

Na szczeblu gminnym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz realizują działania mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji obowiązków środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jeżeli jesteś podmiotem stanowiącym element gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musisz koniecznie zajrzeć do niniejszej publikacji.