Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer
 • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Wolters Kluwer, 2020, 15 stycznia 2020 r.
 • Liczba stron : 192
 • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
 • ISBN: 978-83-8187-481-6
 • egz.
 • 104,90 zł

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła rewolucję w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym.

W publikacji opisano takie zagadnienia, jak:

 • obligatoryjność selektywnej zbiórki odpadów,
 • osiągnięcie poziomów recyklingu,
 • konkretne metodologie wyliczeń, np. zwolnienia w części z opłaty za gospo­darowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowa­nych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Wybrane zagadnienia wzbogacone zostały o konkretne wzory i przykłady, co niewątpliwie ułatwi zrozumienie zawiłych problemów, a stosowanie znowelizo­wanych przepisów stanie się prostsze dla gmin, firm czy organizacji.

Przewodnik pomoże w bardziej efektywnym i zgodnym z obowiązującymi prze­pisami prawa zarządzaniu systemem gospodarki odpadami komunalnymi.