Użytki zielone najwyższej jakości

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Pro Agricola
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Pro Agricola, 2016
  • Liczba stron : 144
  • Oprawa i wymiary: miękka, 195 x 195 mm
  • ISBN: 978-83-917877-4-8

Książka opisuje w przystępny sposób metody renowacji użytków zielonych, zwraca uwagę na nowe intensywne odmiany traw i lucerny. Zawiera miniatlas i charakterystykę gatunków traw, roślin motylkowatych, ziół i chwastów. Szczególnie polecana hodowcom bydła, którzy chcą zwiększyć plon zielonej masy z hektara użytków zielonych.

Użytki zielone są jeszcze w naszych kraju niedocenianych źródłem tanich, doskonałej jakości pasz służących do produkcji mleka o wysokiej jakości biologicznej. Utrzymywanie ich w wysokiej kulturze ma ogromne znaczenie ekonomiczne w produkcji mleka. Książka opisuje w przystępny sposób metody renowacji użytków zielonych, zwraca uwagę na nowe intensywne odmiany traw i lucerny. Zawiera miniatlas i charakterystykę gatunków traw, roślin motylkowatych, ziół i chwastów.

Szczególnie polecana hodowcom bydła, którzy chcą zwiększyć plon zielonej masy z hektara użytków zielonych.

Produkcja pasz na użytkach zielonych winna uwzględniać najważniejsze cele rolnictwa zrównoważonego, a więc dostarczenie farmerom odpowiednich środków utrzymania zapewniających im godny standard życia w społeczności wiejskiej. Wymaga ona stosowania metod produkcji nie zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz nie zagrażających środowisku i różnorodności biologicznej.

Bardzo duże znaczenie gospodarcze użytków zielonych jest powszechnie znane, mniej znane natomiast jest ich znaczenie przyrodnicze. Do najważniejszych funkcji jakie łąki i pastwiska pełnią w środowisku należą: klimatyczna, hydrologiczna, ochronna, filtracyjna i fitosanitarna, biocenotyczna, zdrowotna i rekreacyjna, krajobrazowa i estetyczna.

Spis treści:

1. Przyrodnicza rola użytków zielonych – prof. Stefan Grzegorczyk, Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, UWM w Olsztynie

2. Charakterystyka gatunków traw najczęściej występujących na użytkach zielonych – dr  Adam Radkowski, UR w Krakowie, dr Iwona Radkowski  IZ w Balicach

3. Charakterystyka gatunków roślin motylkowatych  najczęściej występujących na użytkach zielonych - dr Adam Radkowski, UR w Krakowie, dr Iwona Radkowski  IZ w Balicach

4. Zioła występujące na łąkach i pastwiskach – właściwości i zastosowanie - dr  Adam Radkowski, UR w Krakowie, dr Iwona Radkowski  IZ w Balicach

5. Chwasty użytków zielonych - dr Adam Radkowski, UR w Krakowie, dr Iwona Radkowski  IZ w Balicach

6. Renowacja trwałych użytków zielonych – Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, UWM w Olsztynie

7. Bioaktywne składniki w paszach z użytków zielonych – dr hab. Zofia Antoszkiewicz, UWM w Olsztynie, dr Dariusz Minakowski, WSA w Łomży

8. Intensywne odmiany traw w nowoczesnym użytkowaniu pastwisk – prof. dr hab. Roman Łyszczarz, UTP w Bydgoszczy

9. Odmiany lucerny w czystym siewie i w mieszankach z koniczynami - prof. Roman Łyszczarz, UTP w Bydgoszczy

10. Wykorzystanie lucerny na użytkach zielonych – dr hab. Marzena Olszewska, Katedra Łąkarstwa, UWM Olsztyn

11. Rośliny motylkowate i ich mieszanki z trawami w produkcji wysokowartościowych pasz – prof. Jerzy Barszczewski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych

12. Wykorzystanie biomasy z użytków zielonych w produkcji mleka – dr Dariusz Minakowski, WSA Łomża

13. Wykorzystanie runi z trwałych użytków zielonych w produkcji żywca wołowego – prof. Krzysztof Bilik

14. Jak kupić dobrą folię