Weterynaryjne PSB

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: praca zbiorowa
 • Wydawca, rok wydania: Edra, 2022
 • Liczba stron : 328
 • Oprawa i wymiary: miękka, 140 x 85 mm
 • ISBN: 978-83-66960-54-1
 • szt.
 • 62,90 zł

Ten niewielki podręcznik jest zbiorem kluczowych informacji z zakresu weterynarii. Rozmiar książki sprawia, iż posługiwanie się nią jest bardzo łatwe i wygodne. Pozycja jest podzielona na 10 głównych działów, oznaczonych różnymi kolorami, w których znajdują się najistotniejsze wiadomości z danego obszaru tematycznego. Liczne tabele, ryciny i zdjęcia umożliwiają czytelnikowi szybkie dotarcie do niezbędnych w danym momencie informacji. W podręczniku przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące poszczególnych procedur medycznych, farmakologii, opieki stomatologicznej i anestezjologii. Znalazły się w nim również informacje na temat pobierania i transportu materiałów do badań bakteriologicznych oraz najważniejsze normy laboratoryjne.
Weterynaryjne PSB zostało przygotowane specjalnie dla techników i lekarzy weterynarii jako narzędzie niezbędne w ich codziennej pracy.

 •  Najczęstsze choroby
 •  Metody badania klinicznego
 •  Techniki opieki nad zwierzętami
 •  Najczęściej stosowane leki
 •  Wyniki badań laboratoryjnych
 •  Najczęstsze zabiegi chirurgiczne
 •  Techniki badań obrazowych
 •  Badanie osadu moczu
 •  Diagnostyka parazytologiczna
 •  Procedury stomatologiczne

 

Spis treści

FARMAKOLOGIA I PRZELICZENIA MATEMATYCZNE

FARMACJA I FARMAKOLOGIA

Skróty często wykorzystywane przy wypisywaniu recept . 2

Wymogi dotyczące wystawiania recept weterynaryjnych . 3

Często stosowane leki . 6

Leki przeciwdrobnoustrojowe  6

Leki przeciwpasożytnicze . 16

Leki stosowane terapeutycznie przeciwko dojrzałym postaciom robaków sercowych . 20

Leki do premedykacji, sedacji i znieczulenia 21

Wlewy ciągłe (CRI – constant rate infusion) 26

Anestetyki wziewne . 46

Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne . 47

Płyny do podawania parenteralnego . 54

Preparaty krwiopochodne . 55

Leki stosowane w chorobach układu krążenia . 58

Leki stosowane w chorobach układu oddechowego 63

Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego . 68

Leki stosowane w chorobach układu endokrynnego . 76

Antidota i leki odwracające działanie innych leków . 81

MEDYCZNE WZORY MATEMATYCZNE

Przeliczniki . 82

Wyliczanie dawki leku . 83

Obliczenia stosowane w płynoterapii . 83

Obliczanie szybkości dożylnego podawania płynów . 84

Obliczenia stosowane w żywieniu . 85

POSTĘPOWANIE KLINICZNE

ZE ZWIERZĘTAMI

Płaszczyzny anatomiczne. 87

Procedury badania fizykalnego. 88

Ocena stopnia przytomności . 89

Odruch źreniczny. 91

Opis szmerów sercowych. 92

Ocena stopnia odwodnienia. 94

System oceny kondycji ciała . 95

Zabarwienie błon śluzowych . 101

Ocena postępów leczenia za pomocą systemu SOAP . 102

Często stosowane szczepienia psów i kotów. 103

Wytyczne żywieniowe dla utrzymania dobrostanu. 108

Częste schorzenia psów i kotów . 110

Obcinanie pazurów . 120

Opróżnianie zatok okołoodbytowych. 122

Czyszczenie uszu. 123

Porównanie wieku zwierząt do wieku ludzkiego . 124

PROCEDURY

TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE

I TERAPEUTYCZNE

Podawanie leków otologicznych

i okulistycznych . 126

Techniki iniekcyjne . 127

Nakłucie żyły . 131

Opatrunki. 138

Zakładanie gipsu. 138

Opatrunek Roberta Jonesa. 139

Bandażowanie brzucha i klatki piersiowej . 140

Opatrunek uciskowy. 141

Płyny do przepłukiwania. 142

Sondy do karmienia. 144

Wyposażenie niezbędne przy nagłych wypadkach . 146

Diagnostyczne płukanie jamy otrzewnowej. 147

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa . 148

RKO. 149

Zakładanie dostępu dożylnego. 150

Wybór kateteru . 150

Zakładanie kateteru do żyły odpromieniowej . 152

Zakładanie kateteru do żyły szyjnej

zewnętrznej. 153

Płynoterapia. 153

Tonometria. 156

Test łzowy Schirmera . 157

Barwienie fluoresceiną. 158

OBRAZOWANIE DIAGNOSTYCZNE

Tabela naświetlań . 161

Rozwiązywanie problemów błędów jakości obrazu . 162

Punkty orientacyjne. 165

Środki kontrastujące. 171

STOMATOLOGIA

Wzory zębowe kotów i psów . 173

Prawidłowe uzębienie . 174

Terminologia stomatologiczna. 175

Diagramy. 180

Instrumenty stomatologiczne. 182

Obrazowanie w stomatologii . 185

OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA

Aparaty anestetyczne . 188

Układy oddechowe . 188

Rozmiary worków oddechowych. 190

Przeprowadzenie sprawdzenia aparatu

anestetycznego. 191

Wartości szybkości przepływu tlenu . 192

Rurki dotchawicze. 195

Zalecane rozmiary rurek dotchawiczych. 195

Monitorowanie pacjenta – psy i koty. 196

Kapnografia. 197

Pulsoksymetria . 200

Monitorowanie ciśnienia krwi . 201

Elektrokardiografia . 202

Umieszczenie elektrod dla standardowych odprowadzeń kończynowych. 202

Prawidłowy zespół P-QRS-T u psa. 203

Częste nieprawidłowości zapisu EKG . 204

Klasyfikacja stanu fizykalnego ASA. 206

Ocena głębokości znieczulenia . 209

Narzędzia chirurgiczne. 211

Materiał szewny. 225

Przechowywanie zapakowanych zestawów chirurgicznych. 226

Przygotowanie pacjenta . 227

Ocena bólu. 233

Pooperacyjna ocena bólu . 234

BADANIE MOCZU

Rozmiary cewników . 237

Rutynowa procedura badania moczu . 238

Badanie makroskopowe moczu. 240

Badanie osadu moczu. 241

Karta pH dla kryształów moczowych . 241

Komórki . 242

Wałeczki. 244

Kryształy. 247

HEMATOLOGIA I SEROLOGIA

HEMATOLOGIA I HEMOSTAZA

Zabarwienie i mętność osocza. 253

Wskaźniki erytrocytarne. 253

Ocena półilościowa. 254

Antykoagulanty . 255

Morfologia erytrocytów. 256

Liczba retikulocytów. 264

Morfologia leukocytów . 265

Skorygowana liczba leukocytów . 273

Metody szacowania liczby płytek krwi . 273

Czas krwawienia błony śluzowej policzka . 274

BIOCHEMIA I IMMUNOLOGIA

Badania biochemiczne krwi. 275

Testy immunologiczne. 278

PARAZYTOLOGIA

Procedura wykonania flotacji kału . 281

Procedura wykonania flotacji

wirówkowej kału. 282

Procedura wykonania sedymentacji kału . 283

Zmodyfikowana technika Knotta . 284

Porównanie Dirofilaria i Acanthocheilonema

(Dipetalonema) . 285

Często spotykane pasożyty wewnętrzne. 286

Często spotykane pasożyty zewnętrzne. 292

MIKROBIOLOGIA/CYTOLOGIA

Często stosowane podłoża mikrobiologiczne . 298

Pobieranie próbek do badań

mikrobiologicznych. 300

Kolejność wykonywania badań . 304

Procedura wykonania posiewu redukcyjnego . 304

Często spotykane patogeny bakteryjne. 306

Cechy charakterystyczne kolonii

bakteryjnych. 312

Cechy charakterystyczne drożdżaków . 313

Często spotykane grzyby . 314

Procedura wykonania zeskrobin skóry . 315

Techniki wykonania biopsji cienkoigłowej . 315

Procedura aspiracyjna. 315

Procedura bez aspiracji. 316

Przygotowanie rozmazu kompresyjnego. 317

Wypłuczyny z tchawicy. 318

Wygląd płynów z jam ciała. 318

Cechy charakterystyczne próbek płynów . 319

Cechy jąder komórkowych świadcząceo złośliwości histologicznej. 321

Cechy charakterystyczne różnych rodzajów guzów. 324

Rodzaje komórek często spotykanych w próbkach cytologicznych. 325

Wymazy z ucha. 329

Rodzaje komórek spotykanych w aspiratachz węzłów chłonnych. 329

Cytologia pochwy . 331