Wiosenne odchwaszczanie zbóż – kompletny program

 • Dodaj recenzję:
 • Wydawnictwo: Apra
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: Adam Paradowski
 • Wydawca, rok wydania: Apra, 2019
 • Liczba stron : 72
 • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-948962-2-5
 • egz.
 • 39,90 zł

Nowatorsko opracowane zalecenia dotyczące ochrony zbóż przed chwastami

Pojawianie się na rynku medialnym programów ochrony roślin nie jest niczym nadzwyczajnym. Wymaga tego praktyka. Zdecydowana większość dotychczasowych całościowych i tematycznych programów to na ogół zbiór skondensowanych danych w formie tabelarycznej. Preparat, dawka, termin to rzeczywiście podstawowa wiedza potrzebna do wykonania zabiegów ochrony roślin. Niekiedy zbiorcze tabele posiada­ją kolumnę„Uwagi", w których zamieszczane są dodatkowe informacje uzupełniające, ale na ogół w skrótowej, lapidarnej formie. Pozycja „Wiosenne odchwaszczanie zbóż" zserii„Apra doradza" to program również bazujący na kilku typach tabel. Informacje w nich uzupełniają się lub są możliwe do odczytania w dwojaki sposób. Przykładowo można sprawdzić, jakie gatunki chwastów zwalcza określona substancja czynna, ale również odwrotnie, można uzyskać informację, na jakie substancje czynne jest wraż­liwy konkretny gatunek chwastu.

Całość uzupełniona jest obszernym tekstem, w którym Czytelnik może uzyskać „ochroniarskie" odpowiedzi na pytania: co, jak, kiedy, dlaczego, a także w jakiej tem­peraturze, podczas jakiej pogody, na jakiej glebie i wiele, wiele innych. Program jest opracowaniem dotyczącym ochrony zbóż ozimych przed zachwaszczeniem w termi­nie wiosennym, a więc ograniczony do stosunkowo małego zagadnienia. Pozwoliło to na kompleksowe ujęcie tematu i jak sądzę znalezienia przez Czytelnika każdej poszu­kiwanej informacji, także uzupełnionej barwnymi zdjęciami.

Autor

 

Pozycja „Wiosenne odchwaszczanie zbóż” z serii „Apra doradza” to program bazujący na kilku typach tabel. Informacje w nich uzupełniają się lub są możliwe do odczytania w dwojaki sposób. Przykładowo można sprawdzić, jakie gatunki chwastów zwalcza określona substancja czynna, ale również odwrotnie, można uzyskać informację, na jakie substancje czynne jest wrażliwy konkretny gatunek chwastu.  Całość uzupełniona jest obszernym tekstem, w którym Czytelnik może uzyskać „ochroniarskie” odpowiedzi na pytania: co, jak, kiedy, dlaczego, a także w jakiej temperaturze, podczas jakiej pogody, na jakiej glebie i wiele, wiele innych. Program jest opracowaniem dotyczącym ochrony zbóż ozimych przed zachwaszczeniem w terminie wiosennym, a więc ograniczony do stosunkowo małego zagadnienia. Pozwoliło to na kompleksowe ujęcie tematu i znalezienia przez Czytelnika każdej poszukiwanej informacji, także uzupełnionej barwnymi zdjęciami.

Wiosenne odchwaszczania zbóż ozimych może przebiegać w dwóch podstawowych wariantach. Część plantacji odchwaszczana już jesienią wymaga na ogół zabiegów korekcyjnych. Polegają one na wykonaniu zabiegów na chwasty, których wschody nastąpiły już wiosną. Nie wymagają wielkiego pospiechu, a dawki herbicydów zastosowane w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów niekoniecznie muszą być maksymalne. Plantacje z różnych względów nieodchwaszczane jesienią wymagają wczesnych zabiegów wiosną w celu szybkiego zniszczenia, przede wszystkim chwastów, które przezimowały. Zwalczane w zaawansowanych fazach rozwojowych dosłownie z dnia na dzień stają się coraz bardziej odporne. Ze względu na zaawansowany rozwój wymagają do zniszczenia najwyższych zalecanych dawek. W tym terminie udział herbicydów w formie mieszanin, także o działaniu doglebowym, zapobiega wschodom chwastów jarych. Wybór odpowiedniego wariantu odchwaszczania, dostosowanego do aktualnej sytuacji na polu, pozwoli na wyeliminowanie nieomalże każdego typu zachwaszczenia bez względu na jego skład botaniczny.

„Wiosenne odchwaszczanie zbóż – kompletny program” to:

 • nowatorsko opracowane zalecenia, w których kluczem nie jest chronologia zabiegów (chociaż terminy zachowano), ale optymalne działanie substancji czynnych,
 • informacje o dawkach minimalnych i maksymalnych,
 • wykaz optymalnych faz rozwojowych bezpiecznych dla zbóż,
 • informacje na temat optymalnych faz zwalczania chwastów,
 • informacje o zakresie wrażliwości chwastów zwalczanych w przedziale 95-100%, a nie w granicach 85-100%, jak o tym informuje większość dostępnych zestawień,
 • wykaz wrażliwości poszczególnych gatunków chwastów na daną substancję czynną (mieszaninę),
 • wykaz substancji czynnych z zakresem zwalczanych gatunków chwastów.

 

Spis treści

Program wiosennego odchwaszczania zbóż

Dlaczego wiosną?

Dwa podstawowe warianty

Warunki klimatyczne

Dawka

Uodparnianie się chwastów

Wiosenne warianty odchwaszczania zbóż ozimych

Informacje uzupełniające na temat wariantów

Wariant 1 - 2,4-D i MCPA

Wariant 2 - 2,4-D lub MCPA + dikamba

Wariant 3 - Amidosulfuron

Wariant 4 - Aminopyralid

Wariant 5 - Bifenoks

Wariant 6-Chlopyralid

Wariant 7-Chlorosulfuron

Wariant 8-Chlorotoluron

Wariant 9 - Diflufenikan (DFF)

Wariant 10 - Diflufenikan + 2,4-D + dikamba

Wariant 11 - Fenoksaprop-P-etyl

Wariant 12 - Fenoksaprop-P-etyl + tribenuron metyl (metylu)

Wariant 13 - Fenoksap-P-etyl + fluroksypyr + tribenuron metyl (metylu)

Wariant 14-Florasulam

Wariant 15 - Flupyrsulfuron metylowy

Wariant 16 - Fluroksypyr

Wariant 17 - Fluroksypyr + tribenuron metyl (metylu)

Wariant 18 - Fluroksypyr + 2,4-D (lub + MCPA)

Wariant 19 - Halauksyfen metylu

Wariant 20 - Jodosulfuron metylosodowy

Wariant 21 - Karfentrazon etylu

Wariant 22 - Mekoprop (mekoprop-P)

Wariant 23 - Metsulfuron metyl (metylu)

Wariant 24 - Mezosulfuron metylowy

Wariant 25 - Pinoksaden

Wariant 26 - Piroksysulam

Wariant 27 - Propoksykarbazon sodowy

Wariant 28-Sulfosulfu roń

Wariant 29 -Tribenuron metyl (metylu)

Wariant 30-Tribenuron metyl (metylu) + tifensulfuron metyl (metylu)

Wariant 31 –Tritosulfuron

Zachwaszczenie