Wirusologia - przewodnik do ćwiczeń

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2013
  • Liczba stron : 70
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 235 mm
  • ISBN: 978-83-7259-215-6
  • egz.
  • 14,00 zł

Przewodnik do ćwiczeń z wirusologii przeznaczony jest dla studentów kierunków biologicznych, zwłaszcza medycyny weterynaryjnej i biotechnologii. W skrypcie przedstawiono podstawowe badania wirusologiczne oraz dokładne opisy technik wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych do detekcji i identyfikacji wirusów. Mamy nadzieję, że pozycja, którą przekazujemy w Państwa ręce, będzie cennym uzupełnieniem ćwiczeń praktycznych z zakresu przedmiotów wirusologia, wirusologia molekularna oraz biologia molekularna i okaże się przydatna również w późniejszej pracy w laboratorium.

 

W treści:

Wirusologia
Praca w laboratorium
Pobieranie i przechowywanie materiału do badań wirusologicznych

Pobieranie i obróbka próbek do badań wirusologicznych

Hodowle komórkowe

Płyny odżywcze

Zakładanie hodowli komórkowych

Bankowanie hodowli komórkowych

Zamrażanie komórek rk-13

Rozmrażanie tkanek

Izolacja wirusów przy użyciu tkanek, komórek zwierzęcych, zwierząt laboratoryjnych i zarodków ptasich

Zakażanie zwierząt laboratoryjnych

Zakażanie zarodków jaj ptasich

Zakażanie linii komórkowych

Ilościowe określanie wirusów

Technika rozcieńczeń i mianowanie wirusa

Określanie miana wirusa EA wg metody Reeda i Muncha

Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wirusy

Ocena wrażliwości na temperaturę 56st.c wirusa rzekomego pomoru drobiu

Otrzymywanie i oczyszczanie preparatów wirusowych

Izolacja RNA wirusa Arteritis z nasienia zakażonych ogierów siewców metodą trizolową

Ekstrakcja dna wirusa zakaźnego zapalenia nosa i płuc koni z tkanek narządów poronionych płodów
Łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) w wykrywaniu materiału genetycznego wirusów

Wykrywanie fragmentu genu VP2 wirusa parwowirozy psów (CPV) za pomocą klasycznej reakcji PCR

Wykrywanie fragmentu genu białka nukleoproteiny wirusa nosówki psów (CDV) za pomocą RT-PCR

Wykrywanie fragmentu genu kodującego glikoproteinę gC wirusa BHV za pomocą reakcji real-time PCR

Systematyka wirusów