Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodnictwie

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Eugenia Czernyszewicz
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2012
  • Liczba stron : 186
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7259-203-3
  • egz.
  • 35,00 zł

Omówiono m.in. uwarunkowania prawne jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych oraz wymagania dotyczące jakości handlowej owoców i warzyw, roślin ozdobnych, materiału siewnego i szkół­karskiego.

W książce omówiono m.in. uwarunkowania prawne jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produktów ogrodniczych oraz wymagania dotyczące jakości handlowej owoców i warzyw, roślin ozdobnych, materiału siewnego i szkół­karskiego. Scharakteryzowano też metody i systemy zapewnienia jakości produktów ogrodniczych, w tym GAP, GMP, GHP, integrowaną produkcję, produkcję ekologiczną, system HACCP, identyfikowalność, normę ISO 22000, standardy handlowe GlobalGAP, IFS, BRC. Przedstawiono system nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności w Polsce oraz zagad­nienia normalizacji i certyfikacji wyrobów. Opisano model i wymagania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9000, systemu zarzą­dzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14000 oraz systemu zarządzania bhp według normy ISO 18000.

Spis treści

Wprowadzenie 7

1. Pojęcie jakości i bezpieczeństwa produktów ogrodniczych 9

1.1. Zakres pojęciowy ogrodnictwa i produktów ogrodniczych  9

1.2. Pojęcie jakości i bezpieczeństwa żywności 10

1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego w produkcji owoców i warzyw 17

2. Wybrane zagadnienia prawa żywnościowego 29

2.1. Wprowadzenie 29

2.2. Międzynarodowe prawo żywnościowe 30

2.3. Podstawy prawa żywnościowego Unii Europejskiej 32

2.4. Polskie prawo żywnościowe   41

3. Wymagania prawne określające jakość produktów ogrodniczych  48

3. l. Jakość handlowa owoców i warzyw   48

3.2. Jakość handlowa roślin ozdobnych  51

3.3. Jakość handlowa i zdrowotna materiału siewnego i szkółkarskiego 56

4. Metody i systemy zapewnienia jakości produktów ogrodniczych  61

4.1. Wprowadzenie   61

4.2. Dobra praktyka rolnicza     64

4.3. Dobra praktyka produkcyjna  69

4.4. Dobra praktyka higieniczna   70

4.5. Integrowana produkcja 75

4.6. Produkcja ekologiczna  

4.7. System HACCP     83

4.8. Identyfikowalność (ang. traceability) 92

4.9. Norma ISO 22000   95

4.10. Standardy handlowe stosowane w obrocie z sieciami handlowymi  97

4.10.1. Standard GlobalGAP     98

4.10.2. Standard IFS 101

4.10.3. Standard BRC Global Standard for Food Safety  102

5. Urzędowy nadzór nad jakością i bezpieczeństwem produktów ogrodniczych  104

5.1. System nadzoru nad jakością! bezpieczeństwem żywności w Polsce  105

5.2. Urzędowy nadzór nad jakością handlową owoców, warzyw, materiału siewnego

i szkółkarskiego  109

5.3. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności  113

5.4. System RASFF  114

6. Normalizacja i certyfikacja 120

6.1. Pojęcie i podstawy normalizacji  120

6.2. Terminologia normalizacyjna  123

6.3. Normalizacja wyrobów a normalizacja w zarządzaniu  126

6.4. Wybrane zagadnienia z zakresu certyfikacji  129

7. System zarządzania jakością według normy ISO serii 9000  134

7.1. Wprowadzenie  134

7.2. Podstawy i terminologia systemu zarządzania jakością ISO 9000  137

7.3. Model i wymagania ogólne dotyczące systemu zarządzania jakością według normy

ISO serii 9001:2008 140

8. System zarządzania środowiskowego zgodny z normami ISO serii 14000  147

8.1. Aspekty środowiskowe w produkcji ogrodniczej  147

8.2. Rodzina norm ISO 14000   148

8.3. Koncepcja i wymagania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego

z normą ISO 14001 150

9. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy   157

9. l. Prawne uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

w Unii Europejskiej i Polsce  157

9.2. Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  162

9.2.l. Zakres i wymagania normy PN-N 18001:2004  163

Słownik pojęć 173

Akty prawne dotyczące jakości produktów ogrodniczych 181

Tytuł

Wybrane zagadnienia zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy w ogrodnictwie. Wymagania, systemy, nadzór

Autor

Eugenia Czernyszewicz

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rok wydania

2012

Liczba stron

186

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-7259-203-3