Zaburzenia zachowania kotów. Objawy, diagnostyka, leczenie i profilaktyka

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Edra Urban & Partner
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Sabine Schroll, Joel Dehasse
  • Wydawca, rok wydania: Edra, 2018
  • Liczba stron : 260
  • Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 225 mm
  • ISBN: 978-83-65835-48-2
  • egz.
  • 103,90 zł

Podręcznik zawiera ogromną wiedzę na temat zachowania kotów, jego oceny i postępowania terapeutycznego w razie stwierdzenia zaburzeń

Książka wypełnia lukę w dziedzinie medycyny behawioralnej kotów. Jest pierwszym na polskim rynku wetery­naryjnym podręcznikiem poświęconym wyłącznie temu gatunkowi, nie tyl­ko na tym jednak polega jej wartość. W prosty, przejrzysty sposób, często w punktach, podana jest ogromna wiedza na temat zachowania kotów, jego oceny i postępowania terapeutycznego w razie stwierdzenia zaburzeń.

Trzecie wydanie książki Zaburzenia zachowania kotów zostało rozszerzone o rozdział poświęcony gabinetowi przeznaczonemu tylko dla kotów oraz sposobowi obchodzenia się z tymi zwierzętami, jak również o niektóre nowe wiadomości i doświadczenia z praktyki. Podczas pracy w gabinecie tylko dla kotów ciągle okazuje się, jak ważne i szerokie jest powiązanie między medy­cyną ogólną i medycyną behawioralną u kotów. Wiele objawów opisywanych jako zaburzenia zachowania, jak brudzenie w domu, łysienie, zjadanie teks­tyliów lub polowanie na ogon, jest często wywołanych chorobami somatycznymi i dokładna analiza oraz leczenie tych zaburzeń należą bez wyjątku do zakresu czynności lekarza weterynarii. Medycyna behawioralną jednak oferuje również medycynie ogólnej wiele rozwiązań i możliwości - technika zadawania pytań i strategie konsultacji behawioralnej pomagają w wywia­dzie na temat często słabo wyrażonych objawów, które koty wykazują z re­guły jedynie w domu, a podstawowa wiedza o ich etologii jest warunkiem przyjaznego dla samych zwierząt obchodzenia się z kotami. Niemniej ważny jest też korzystny wpływ optymalizacji warunków życia kota(ów) i wsparcie właściciela w realizacji działań terapeutycznych na wynik leczenia niektórych chorób, ponieważ stres zarówno u zwierzęcia, jak i właściciela jest ważną przyczyną nawrotów. Tym samym medycyna behawioralną kotów nie jest żadną egzotyczną dziedziną z pogranicza, tylko integralną częścią codziennej praktyki klinicznej poświęconej tym zwierzętom!

Celem podręcznika jest dać zarówno lekarzom medycyny ogólnej, jak i specjali­stom podstawy i narzędzia, które pozwolą im zajmować się zaburzeniami psy­chicznymi zwierząt w swoich gabinetach. Medycyna behawioralna dostarcza modelu, który obejmuje nie tylko fizjologię i patologię zachowania, ale też inne elementy psychiki, jak nastrój, emocje, zdolności poznawcze i postrze­ganie. Nierozłączna więź między zdrowiem fizycznym i psychicznym, które wpływają na siebie wzajemnie, sprawia, że opieka behawioralna nad kotem wyraźnie należy do zadań lekarza weterynarii. Zaburzenia, zachowania tym samym nie są okazjonalnymi diagnozami, które stawia się dopiero po wy­kluczeniu wszystkich somatycznych chorób. Nasz model dla tej dziedziny medycyny weterynaryjnej jest przede wszystkim pragmatyczny i nastawiony na rozwiązania. Dostarczamy podstaw, narzędzi i planów, które podobnie jak mapa dają lekarzowi weterynarii ogólne spojrzenie i pomagają w zrozumie­niu. Wszystko to jednak będzie można wprowadzić w życie dopiero dzięki własnej pracy w gabinecie!

Autorzy to doświadczeni lekarze weterynarii, zajmujący się przez więk­szość zawodowego życia medycyną behawioralną psów i kotów. Joel Dehasse aktywnie ją współtworzył w czasach, kiedy nie była jeszcze uznana za peł­noprawną gałąź medycyny weterynaryjnej. W dalszym ciągu przyczynia się do jej rozwoju dzięki nieszablonowemu podejściu do problemów, jakie spo­tykamy w praktyce i sposobów ich rozwiązywania oraz umiejętności przeka­zywania w prosty sposób tego, co złożone. Sabinę Schroll do dziś prowadzi praktykę ogólną, łącząc ją codziennie z medycyną behawioralną, ponieważ te dwie dziedziny są właściwie niemożliwe do rozdzielenia. Szczególnie praw­dziwe okazuje się to w przypadku kotów, u których rzadko zaburzenia do­tyczą tylko ciała albo tylko psychiki, najczęściej obejmując i jedną, i drugą sferę. Od kilku lat prowadzi kocią klinikę, w której realizuje i stale rozwija własne pomysły pomagające kotom czuć się lepiej u lekarza, a jej umożli­wiające komfort pracy i współpracy z pacjentami. Jej rady tchną głębokim zrozumieniem natury tych zwierząt.

Zarówno Joel Dehasse, jak i Sabinę Schroll gościli w Polsce i osobom, które miały okazję wysłuchać ich wykładów, z pewnością nie trzeba polecać niniejszej pozycji. Poznali ich otwartość i gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Tym, którzy już spotkali autorów, jak i tym, którzy zrobią to za pośrednictwem książki, życzę, aby lektura przyniosła jak największą satysfakcję, którą i ja czerpię za każdym razem, kiedy sięgam po ich prace.

W treści:

Konsultacja behawioralna

Podstawy medycyny behawioralnej

Wprowadzenie do zaburzeń behawioralnych

Plan badania behawioralnego

Objawy wiodące i praktyczne postępowanie nastawione na rozwiązanie

Psychofarmakologia

Wachlarz terapeutyczny

Kryteria diagnostyczne najważniejszych zaburzeń psychicznych

Zapobieganie zaburzeniom behawioralnym

Koci gabinet