Zachowania agresywne u psów

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Galaktyka
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: James O'Heare Tłumaczenie - Anna Król, redakcja merytoryczna: Agnieszka Janeczek
  • Wydawca, rok wydania: Galaktyka, 2009
  • Liczba stron : 416
  • Oprawa i wymiary: twarda, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-7579-096-2

Zachowania agresywne u psów to książka przedstawiająca rewolucyjne podejście do rozwiązywania problemów agresji u psów.

Bardzo długo czekałem na polskie tłumaczenie jednej z najlepszych na świecie książek o zachowaniach agresywnych u psów. W swojej praktyce behawiorysty i trenera spotykam się z bezsilnością właścicieli takich  psów, a także z bezradnością tych lekarzy, którzy nie widzą innego rozwiązania niż eutanazja. Ta książka zrewolucjonizuje podejście do rozwiązywania problemów agresji u psów. Jej autor, wybitny specjalista, opisuje nie tylko przyczyny i typologię agresji, ale przede wszystkim ujmuje problemowe zachowania w kontekście funkcjonowania psa w rodzinie i środowisku oraz omawia konkretne metody zapobiegania zachowaniom agresywnym i zalecaną terapię. Książka jest wartościowym przewodnikiem dla praktyków, a zwłaszcza dla lekarzy weterynarii i behawiorystów oraz właścicieli agresywnych psów. Proponowany przez Jamesa O’Heare’a sposób radzenia sobie z przypadkami agresji ułatwi właścicielom psów przezwyciężanie problemów i odnowienie więzi z psem.

Jacek Gałuszka, behawiorysta, instruktor szkolenia psów

 

Książka zawiera:

-   Definicje i rodzaje agresji

-   Ocena ryzyka i możliwości zmiany zachowania

-   Przyczyny zachowań agresywnych

-   Profilaktyka

-   Planowanie i procedury terapii zachowania

 

Przedmowa

Książka ta powstała z myślą o profesjonalnych konsultantach, którzy zajmują się zachowaniem psów, a nie z myślą o właścicielach zwierząt. Pisząc The canine aggres-sion workbook, starałem się stworzyć książkę, która byłaby wystarczająco obszerna dla specjalistów, a zarazem przystępna dla opiekunów obeznanych w tematyce behawioru. Taki kompromis prawie zawsze skazany jest jednak na niepowodzenie. W rezultacie praca ta stanowi wyczerpujący, naukowy i gruntowny wstęp do syste­matycznej pracy nad przypadkami agresji w oparciu o paradygmat behawioralny, opisany w Dog aggression workbook. Dla właścicieli psów napiszę osobny podręcz­nik, oparty na tej książce. Nie będzie to jednak samouczek, z którego można korzy­stać we własnym zakresie. W większości przypadków zachowań agresywnych należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. Podręcznik dla właścicieli będzie stanowić uzu­pełnienie profesjonalnych konsultacji. Będzie go można traktować jako dopełnienie pracy z behawiorystą i pomoc w osiągnięciu lepszych efektów.

Zachowania agresywne u psów to książka napisana nie z tradycyjnego medycz­nego czy psychologicznego punktu widzenia, ale raczej z perspektywy behawioralnej. Będzie ona czymś niezwykłym dla większości czytelników przyzwyczajonych do „diagnozowania" i „leczenia" psów. Wielu konsultantów zna główne zasady zacho­wań i sekwencję ABC, która stanowi podstawę podejścia behawioralnego przyjętego w tej książce. Ponieważ jest to podręcznik specjalistyczny, staram się stosować wła­ściwą terminologię. Z tego względu dodałem słownik najważniejszych terminów. Nie chodzi tu o górnolotnie brzmiące nazewnictwo naukowe, lecz o to, że zastoso­wanie terminologii fachowej ma na celu uściślenie znaczenia, czego nie osiągnie się za pomocą codziennego, mało precyzyjnego języka. Aby tekst był jasny, konieczne jest dokładne zrozumienie znaczenia poruszanych w nim problemów.

W celu ułatwienia lektury zdecydowałem się używać zaimka „on" w odniesie­niu do przypadków, w których płeć nie jest określana. Przepraszam, jeśli ten wybór implikuje seksizm.

Chociaż wolę używać nazwy „opiekun" niż „właściciel", to jednak postanowiłem stosować określenie „właściciel", by poprawić czytelność tekstu.