Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: pod red. Eugeniusza R. Greli i Jacka Skomiała
  • Wydawca, rok wydania: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, 2015, wydanie II uzupełnione
  • Liczba stron : 94
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-933604-5-1

Celem opracowania jest dostarczenie hodowcom, producentom i doradcom żywieniowym danych w zakresie ustalania zapotrzebowania pokarmowego świń i sposobu jego pokrycia w zmienionych warunkach produkcji, bez większego zagrożenia dla dobrostanu zwierząt i środowiska.

Od czasu ostatniego wydania „Norm żywienia świń", w 1993 roku, zaszło wiele istotnych zmian w hodowli świń i produkcji wieprzowiny w naszym kraju. W pogłowiu zwierząt hodowlanych nastąpił znaczący postęp w potencjale wzrostowym, umięśnieniu tuszy oraz plenności i płodności loch. W trosce o zdrowie konsumenta z żywienia świń wycofano mączki zwierzęce i antybiotykowe stymulatory wzrostu. Wprowadzono nowe regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Badania naukowe dostarczyły nowych informacji o strawności, wchłanianiu, metabolizmie i odkładaniu składników pokarmowych w ciele zwierząt oraz o systemach wartościowania pasz. Wszystko to stworzyło podstawy do bardziej precyzyjnego normowania składników pokarmowych w żywieniu zwierząt.

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie hodowcom, producentom i doradcom żywieniowym ulepszonych danych w zakresie ustalania zapotrzebowania pokarmowego współczesnych świń i sposobu jego pokrycia w zmienionych warunkach produkcji, bez większego zagrożenia dla dobrostanu zwierząt i środowiska.

Główne zmiany polegają na: 1. określeniu zapotrzebowania pokarmowego zwierząt na podstawie tzw. modelu zwierzęcia, który pozwala na lepsze dostosowanie żywienia do potencjału wzrostowego świń,

2. określeniu zapotrzebowania na białko na podstawie wzorca aminokwasów egzogennych standaryzowanych strawnych do końca jelita cienkiego,

3. dokładniejszym obliczaniu zawartości energii w paszy, 4. ograniczeniu ilości fosforu i azotu wydalanych w odchodach oraz 5. racjonalnym wykorzystaniu dodatków paszowych.

Zalecenia podawane w opracowaniu obejmują zapotrzebowanie pokarmowe określone na podstawie wyników badań wykonanych na zwierzętach zdrowych, utrzymywanych w środowisku tcrmo-neutralnym.

Dane o potencjale wzrostowym i reprodukcyjnym świń pochodzą z wyników oceny prowadzonej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS". Dane o składzie chemicznym ciała, przemianie energii i białka pochodzą z badań prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kiclanowskiego PAN i Katedrach zajmujących się żywieniem zwierząt, oraz dotyczą świń ras pogłowia krajowego. Dane o dostępności biologicznej białka i aminokwasów oraz fosforu zaczerpnięto z opracowań zagranic/nych (DEGUSSA AG, 2001; NRC, 2012). Dane o składzie chemicznym pasz krajowych pochodzą głównie z bazy Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Wartości zapotrzebowania na poszczególne składniki podane w niniejszym opracowaniu są jedynie zaleceniami żywieniowymi, a nie obowiązującą normą prawną i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec autorów opracowania.

 

Spis treści

Wstęp  5

1. TYP ZWIERZĄT 7

1.1. Potencjał wzrostowy 7

1.2. Apetyt 8

2. ENERGIA 11

2.1. Potrzeby energetyczne 13

2.2. Potrzeby bytowe 13

2.3. Potrzeby produkcyjne 14

2.4. Tłuszcz 14

2.5. Skrobia i laktoza 16

3. BIAŁKO I AMINOKWASY 18

3.1. Szacowanie zapotrzebowania świń na aminokwasy strawne w jelicie cienkim 21

3.1.1. Zapotrzebowanie bytowe21

3.1.2. Zapotrzebowanie produkcyjne 22

4. WŁÓKNO POKARMOWE 25

5. WITAMINY 27

6. SKŁADNIKI NIEORGANICZNE (MINERALNE, POPIÓŁ SUROWY) 33

7. DODATKI PASZOWE 40

7.1.  Antybiotyki paszowe 40

7.2. Probiotyki 40

7.3. Prebiotyki 41

7.4. Enzymy paszowe 42

7.5. Przeciwutlcniacze 42

7.6. Kwasy organiczne 43

7.7. Detoksykanty 43

7.8. Zioła 44

7.9. Inne specyficzne dodatki w żywieniu świń 44

8. SUBSTANCJE ANTYODŻYWCZE 46

9. WODA 52

10. ZALECENIA ŻYWIENIOWE 53

10.1.  Knurki i knury stadne 53

10.2. Loszki i lochy 56

10.3. Prosięta i warchlaki 62

10.4. Tuczniki 64

11. TABELE SKŁADU CHEMICZNEGO I WARTOŚCI POKARMOWEJ PASZ 66

12. PIŚMIENNICTWO 91

Spis tabel 93