Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń

 • Wydawnictwo: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt
 • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
 • Autor: pod red. Eugeniusza R. Greli i Jacka Skomiała
 • Wydawca, rok wydania: Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN, 2020, wydanie III uzupełnione
 • Liczba stron : 125
 • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
 • ISBN: 978-83-933604-5-1
 • egz.
 • 44,90 zł

Celem opracowania jest dostarczenie hodowcom, producentom i doradcom żywieniowym danych w zakresie ustalania zapotrzebowania pokarmowego świń i sposobu jego pokrycia w zmienionych warunkach produkcji, bez większego zagrożenia dla dobrostanu zwierząt i środowiska.

Od poprzednich wydań „Zaleceń żywieniowych i wartości pokarmowej pasz dla świń. Norm żywienia świń” (2014) i „Zaleceń żywieniowych i wartości pokarmowej pasz dla świń” (2015) minęło sześć lat a oba nakłady zostały wyczerpane. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie życzliwe uwagi naszych Czytelników. Bierzemy je pod uwagę w kolejnym wydaniu. Obecne wydanie jest uzupełnione i poprawione szczególnie w odniesieniu do oceny wartości pasz fermentowanych, i sposobu określania zapotrzebowania zwierząt na aminokwasy. Ponadto, w poszczególnych tabelach wprowadzono dane dotyczące składu chemicznego pasz objętościowych, mniej typowych dla wielkofermowego tuczu świń, ale stosowanych w coraz bardziej popularnej hodowli świń ras zachowawczych oraz ekstensywnym i ekologicznym chowie świń w małych gospodarstwach. Z dyskusji w gronie nauczycieli akademickich oraz producentów świń wyniknęła potrzeba umożliwienia wykorzystania aktualnych zaleceń w komputerowym systemie bilansowania mieszanek i dawek pokarmowych. Taką inicjatywę podjęliśmy wspólnie z informatykami, którzy mają spore doświadczenie w tego typu przedsięwzięciu.

 

Spis treści

 1. TYP ZWIERZĄT

Potencjał wzrostowy

Apetyt

 1. ENERGIA

Potrzeby energetyczne

Potrzeby bytowe

Potrzeby produkcyjne

Tłuszcz

Skrobia i laktoza

 1. BIAŁKO I AMINOKWASY

Szacowanie zapotrzebowania świń na aminokwasy strawne w jelicie cienkim

Zapotrzebowanie bytowe

Zapotrzebowanie produkcyjne

 1. WŁÓKNO
 2. WITAMINY
 3. SKŁADNIKI MINERALNE
 4. DODATKI PASZOWE

Antybiotyki paszowe

Probiotyki

Prebiotyki

Synbiotyki

Eubiotyki

Enzymy paszowe

Przeciwutlcniacze

Kwasy organiczne

Kokcydiostatyki

Detoksykanty

Fitobiotyki (zioła)

Inne specyficzne dodatki w żywieniu świń

 1. SUBSTANCJE ANTYODŻYWCZE
 2. WODA
 3. ZALECENIA ŻYWIENIOWE

Knurki i knury stadne

Loszki i lochy

Prosięta i warchlaki

Tuczniki

 1. TABELE SKŁADU CHEMICZNEGO I WARTOŚCI POKARMOWEJ PASZ
 2. PIŚMIENNICTWO

Spis tabel

 

Wstęp do wydania drugiego z 2015 roku

Od czasu ostatniego wydania „Norm żywienia świń", w 1993 roku, zaszło wiele istotnych zmian w hodowli świń i produkcji wieprzowiny w naszym kraju. W pogłowiu zwierząt hodowlanych nastąpił znaczący postęp w potencjale wzrostowym, umięśnieniu tuszy oraz plenności i płodności loch. W trosce o zdrowie konsumenta z żywienia świń wycofano mączki zwierzęce i antybiotykowe stymulatory wzrostu. Wprowadzono nowe regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Badania naukowe dostarczyły nowych informacji o strawności, wchłanianiu, metabolizmie i odkładaniu składników pokarmowych w ciele zwierząt oraz o systemach wartościowania pasz. Wszystko to stworzyło podstawy do bardziej precyzyjnego normowania składników pokarmowych w żywieniu zwierząt.

Celem niniejszego opracowania jest dostarczenie hodowcom, producentom i doradcom żywieniowym ulepszonych danych w zakresie ustalania zapotrzebowania pokarmowego współczesnych świń i sposobu jego pokrycia w zmienionych warunkach produkcji, bez większego zagrożenia dla dobrostanu zwierząt i środowiska.

Główne zmiany polegają na:

 1. określeniu zapotrzebowania pokarmowego zwierząt na podstawie tzw. modelu zwierzęcia, który pozwala na lepsze dostosowanie żywienia do potencjału wzrostowego świń,
 2. określeniu zapotrzebowania na białko na podstawie wzorca aminokwasów egzogennych standaryzowanych strawnych do końca jelita cienkiego,
 3. dokładniejszym obliczaniu zawartości energii w paszy, 4. ograniczeniu ilości fosforu i azotu wydalanych w odchodach oraz 5. racjonalnym wykorzystaniu dodatków paszowych.

Zalecenia podawane w opracowaniu obejmują zapotrzebowanie pokarmowe określone na podstawie wyników badań wykonanych na zwierzętach zdrowych, utrzymywanych w środowisku termo-neutralnym.

Dane o potencjale wzrostowym i reprodukcyjnym świń pochodzą z wyników oceny prowadzonej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS". Dane o składzie chemicznym ciała, przemianie energii i białka pochodzą z badań prowadzonych w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kiclanowskiego PAN i Katedrach zajmujących się żywieniem zwierząt, oraz dotyczą świń ras pogłowia krajowego. Dane o dostępności biologicznej białka i aminokwasów oraz fosforu zaczerpnięto z opracowań zagranicznych (DEGUSSA AG, 2001; NRC, 2012). Dane o składzie chemicznym pasz krajowych pochodzą głównie z bazy Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Wartości zapotrzebowania na poszczególne składniki podane w niniejszym opracowaniu są jedynie zaleceniami żywieniowymi, a nie obowiązującą normą prawną i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec autorów opracowania.