Zarys osteologii zwierząt domowych

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: Witold Lutnicki
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wydanie X, 2014 dodruk
  • Liczba stron : 174
  • Oprawa i wymiary: miękka, 170 x 240 mm
  • ISBN: 83-7259-134-2
  • egz.
  • 40,00 zł

Naukę anatomii prawidłowej rozpoczynamy zwykle od osteologii, czyli nauki o kościach.

OSTATNI EGZEMPLARZ - KSIĄŻKA MA ZNISZCZONĄ OKŁADKĘ

Naukę anatomii prawidłowej rozpoczynamy zwykle od osteologii, czyli nauki o kościach. Kości bowiem tworzą rusztowanie, które jako jedno ze skła­dowych całego aparatu ruchu, musimy poznać najpierw. Kość jako taka jest tą częścią organizmu, która pozostaje przez wieki, podczas gdy wszystkie inne narządy ulegają przemianom już w krótkim czasie po śmierci zwierzęcia. Wy­kopana z głębokich pokładów ziemi jest jak podręcznik, z którego możemy od­czytać nie tylko sam fakt i czas istnienia organizmów, ale także odtworzyć po­stacie tych istot, ich tryb życia i czynniki zewnętrzne na nie działające.

Z przyczyn zrozumiałych nie możemy szczegółowo i obszernie omówić w tym miejscu tego działu anatomii. Szerokie omówienie działów osteologii ogólnej i wszelkich szczegółów przekraczałoby zakres tej pracy. Dlatego wiele działów ogólnych, dotyczących histologii i embriologii, a związanych z osteologią, uwzględnimy jedynie pobieżnie o tyle, o ile potrzebne to jest do zrozumienia przedmiotu, a dokładnie zajmiemy się opisem tego wszystkiego, co możemy zna­leźć na kościach wykształconych. Podamy więc tu tę ilość wiadomości, która po­trzebna jest do prawidłowego odbycia ćwiczeń z osteologii, przede wszystkim w odniesieniu do głównych zwierząt domowych, takich jak koń, bydło, świnia, pies.

Opis poszczególnych jednostek kostnych jest tu przeprowadzony w kolej­ności stosowanej zazwyczaj w pracowniach anatomicznych.

 

W treści

CZĘŚĆ OGÓLNA

WSTĘP

KOŚCI I SZKIELET

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

SZKIELET GŁOWY

KOŚCI TUŁOWIA

ŻEBRA

MOSTEK

KLATKA PIERSIOWA KOŚCI KOŃCZYN

ATLAS

Tytuł

Zarys osteologii zwierząt domowych

Autor

Witold Lutnicki

Wydawca

AR Lublin

Rok wydania

2005

Liczba stron

174

Wymiary

170 x 240 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-7259-134-2