Zarządzanie projektem

  • szt.
  • 25,00 zł

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

Tytuł

Zarządzanie projektem istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej

Autor

Henryk Roszkowski, Andrzej Piotr Wiatrak

Wydawca

SGGW

Rok wydania

2006

Liczba stron

172

Wymiary

B-5

Okładka

miękka

ISBN

83-7244-779-9

Wydanie drugie poprawione i uzupełnione

SPIS TREŚCI


WSTĘP 5
1. ISTOTA PROJEKTU 9
1.1. Projekt i jego cechy 9
1.2. Interesariusze projektu 12
1.3. Karta projektu 13
1.4. Projekty w rozwoju cywilizacji 14
2. ZARYS ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 16
2.1. Wprowadzenie do zarządzania projektem 16
2.1.1. Definicja zarządzania 16
2.1.2. Istota zarządzania projektem 17
2.2. Cykl życia projektu 21
2.3. Organizacja wirtualna w realizacji projektu i zarządzaniu nim 30
2.4. Obszary problemowe i modele zarządzania projektem 32
3. INICJOWANIE PROJEKTU 39
3.1. Rozpoznanie i opis potrzeby 39
3.2. Zagrożenia związane z rozpoznawaniem potrzeb 41
3.3. Wskazówki do opisu wniosku projektowego 43
3.4. Opis wymogów produktu projektu 47
4. PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTU 50
4.1. Wprowadzenie do planowania projektu 50
4.2. Przygotowanie planu projektu 51
4.3. Planowanie czasu, zasobów i kosztów projektu 57
4.4. Harmonogramy w planowaniu 59
4.5. Zarys metod sieciowych 61
5. WYBÓR WYKONAWCY PROJEKTU 69
5.1. Uwarunkowania odnoszące się do wyboru wykonawcy 69
5.2. Zarys procedury wyboru wykonawcy projektu 74
5.3. Ogłoszenie o przetargu na projekt 76
5.4. Zgłoszenie zainteresowania projektem 80
5.5. Procedura selekcji na krótką listę 80
5.6. Zaproszenie do składania ofert 82
5.7. Przygotowanie i złożenie oferty 83
5.8. Przebieg przetargu i kryteria oceny ofert 87
5.9. Kontrakt na realizację projektu 98
6. ZARZĄDZANIE W FAZIE WDRAŻANIA PROJEKTU 101
6.1. Rozpoczęcie wdrażania projektu 101
6.2. Zarządzanie personelem projektu 103
6.3. Zarządzanie czasem w projekcie 108
6.4. Zarys zarządzania kosztami projektu 111
6.5. Zarządzanie jakością w projekcie 113
6.6. Zarządzanie komunikacją w projekcie 116
6.7. Zarządzanie ryzykiem w projekcie 118
6.7.1. Koncepcja ryzyka 118
6.7.2. Identyfikacja ryzyka w projekcie 120
6.7.3. Planowanie reakcji na ryzyko 123
6.8. Monitorowanie i kontrola wykonania zadań 124
7. PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 127
7.1. Projekty programu Phare 127
7.2. Struktura wniosku projektowego 130
7.3. Matryca logiczna projektu 134
7.4. Zarys programów SAPARD i ISPA 136
7.5. Projekt z programu Phare – analiza przypadku 137
7.6. Prawo zamówień publicznych 147
PODSUMOWANIE 150
SPIS LITERATURY 153
ANEKS 155
Spis załączników 155
Załącznik nr 1. Przykładowa struktura zakresu zadań i obowiązków 156
Załącznik nr 2. Przykład ogłoszenia o przetargu 159
Załącznik nr 3. Przykładowy format zgłoszenia zainteresowania udziałem w przetargu na usługi finansowane przez UE 164
Załącznik nr 4. Przykład ogłoszenia o wpisaniu na krótką listę 168
Załącznik nr 5. Przykładowa struktura raportu okresowego 169
Załącznik nr 6. Przykładowy formularz kosztorysu 170
Załącznik nr 7. Przykładowy arkusz oceny 171
Załącznik nr 8. Przykładowy format życiorysu (CV)