Zatrucia u psów i kotów

  • Wydawnictwo: SIMA WLW
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: A. Campbell, M. Chapman
  • Wydawca, rok wydania: SIMA, 2009
  • Liczba stron : 282
  • Oprawa i wymiary: miękka, 150 x 210 mm
  • ISBN: 83-915289-0-1

Książka ta pomoże lekarzom weterynarii i ich współpracownikom leczyć zatrucia u psów i kotów, diagnozować przyczyny zatruć, opisuje także zasady postępowania w przypadku zatruć poszczególnymi czynnikami toksycznymi

Książka ta pomoże lekarzom weterynarii i ich współpracownikom leczyć zatrucia u psów i kotów. Ułatwi także udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnych zatruć, stawiane przez zaniepokojonych właścicieli zwierząt. Książka została opracowana w oparciu o 15000 przypadków zgłoszonych do Weterynaryjnej Służby Informacyjnej o Zatruciach (WSIOZ) – 24 godzinnej służby informacyjnej dla lekarzy weterynarii. Doświadczenia zebrane przez WSIOZ porównano i skonfrontowano z opisami przypadków w literaturze fachowej, co umożliwiało dokonanie obszernego przeglądu zarówno informacji o toksyczności jak i zasad postępowania w przypadku zatruć poszczególnymi czynnikami toksycznymi. Każdy czynnik lub grupa czynników opisany jest w oddzielnym rozdziale omawiającym jego działanie u kota lub psa.

W niektórych  przypadkach omówiono je łącznie u obu gatunków, gdy działanie toksyczne i leczenie było u nich jednakowe.

W rozdziałach zawarta jest informacja niezbędna do podjęcia natychmiastowego leczenia w poszczególnych przypadkach. Obejmuje ona także dawki trucizny, przy których niezbędne jest podjęcie leczenia oraz dawkowanie preparatów, zalecanych w terapii zatruć. W ten sposób użytkownik tego poradnika będzie mógł natychmiast znaleźć wszystkie informacje w nagłych przypadkach, bez potrzeby zaglądania do innych źródeł.

Zamiarem naszym było napisanie tej książki w formie poradnika, który miał pomagać praktykującym lekarzom weterynarii i ich zespołom w klinikach leczyć zatrucia u psów i kotów, a także ułatwiać udzielanie właścicielom zwierząt odpowiedzi na pytania dotyczące substancji trujących. Przejrzano około 15000 zgłoszeń do Weterynaryjnej Służby Informacyjnej o Zatruciach w Londynie (WSIOZLn) w celu wytypowania najczęściej występujących czynników powodujących lub mogących wywołać zatrucia u małych zwierząt. Ponadto uwzględniono niewielką ilość rzadziej występujących zatruć, ale gdzie czynnik toksyczny działał bardzo silnie a objawy kliniczne pojawiały się w krótkim czasie lub były nietypowe, czy też leczenie było bardzo utrudnione.

Każdy czynnik toksyczny lub grupa substancji jak np. rodentycydy antykoagulacyjne, omówiony został w oddzielnym rozdziale opisującym jego działanie u kota lub psa. W kilku rozdziałach ujęto oba gatunki, jeżeli objawy kliniczne i leczenie było takie same. Każdy rozdział został tak opracowany, żeby zawierał wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do podjęcia natychmiastowego leczenia, bez konieczności sięgania do innych źródeł. Z tego powodu np. powtarzano w każdym rozdziale informacje dotyczące preparatów wywołujących wymioty i substancji adsorbujących. Dlatego też celowo ograniczono do minimum powoływanie się na inne opracowania.

Każdy rozdział przygotowano w podobnym formacie w celu umożliwienia szybkiego znajdowania informacji przez czytającego, zaznajomionego już z układem opisu zatrucia. Taki schemat stosowany jest też w przechowywanych w WSIOZ danych o zatruciach. W miarę nabywania przez nas doświadczenia przez ostatnie trzy dziesięciolecia w postępowaniu w przypadkach zatruć, zgłaszanych przez praktykujących lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny, opisy te są stopniowo zmieniane.

 

 

Spis treści

 

Podziękowania 11

Wprowadzenie 13

Usuwanie trucizn z żołądka 19

Pobieranie prób do badań laboratoryjnych, analiza i przesyłanie ich pocztą 24

Koty

Benzalkonium 29

Dichlorofen 32

Glikol etylenowy 34

Iwermektyna 39

Paracetamol 43

Piperazyna  51

Pyretryny i pyretroidy 54

Koty i psy

Benzodiazepiny 58

Produkty destylacji ropy naftowej / rozpuszczalniki / nafta 63

Wilczomlecz pstry 66

Żel krzemionkowy 68

Termometry 69

Psy

Allopurynol 70

Alfachloraloza 72

Rodentycydy antykoagulacyjne 75

Baklofen 84

Baterie 87

Sinice  89

Boraks 95

Kalcyferol / Witamina D2 i Cholekalcyferol / Witamina D3 98

Konopie / Marihuana / Haszysz106

Karbaminianowe preparaty owadobójcze 110

Czekolada / Teobromina   115

Kortykosteroidy 120

Irgi 121

Kleje cyjanoakrylowe 123

Narcyz 125

Diklofenak 128

Dieffenbachia 135

Glikol etylenowy 136

Nawozy sztuczne 142

Glifosat 144

Ostrokrzew kolczasty 148

Wiciokrzew  150

Kasztanowiec zwyczajny 152

Błonkoskrzydłe 154

Ibuprofen 157

Indometacyna 165

Żelazo i sole żelaza 172

Iwermektyna 176

Złotokap  183

Loperamid 186

Metaldehyd 190

Metiokarb 195

Jemioła  199

Naproksen 201

Fosforoorganiczne środki owadobójcze 208

Paracetamol 214

Parakwat 221

Fenoloftaleina 226

Herbicydy zawierające fenoksy kwasy 227

Plastikowe materiały wybuchowe 231

Ognik ciernisty 235

Pyretryny i pyretroidy 237

Rododendron i pokrewne gatunki roślin 240

Jarząb pospolity 243

Salbutamol 244

Sól kuchenna / chlorek sodu 247

Leki przeciwdcpresyjne, wybiórczo hamujące wychwyt serotoniny 251

Hormony płciowe 254

Terfenadyna 256

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 259

Żmija  263

Cis pospolity 267

Bibliografia ogólna i pozycje piśmiennictwa 270

Dodatek l: Zalecany zestaw leków stosowanych w leczeniu zatruć 272

Dodatek 2: Opisywanie przypadków 274

Dodatek 3: Prawidłowe wskaźniki kliniczne i laboratoryjne u kotów i psów         277

Skorowidz 279

 

Tytuł

Zatrucia u psów i kotów

Autor

A. Campbell, M. Chapman

Wydawca

SIMA WLW

Rok wydania

2009

Liczba stron

282

Wymiary

150 x 210 mm

Okładka

miękka

ISBN

83-915289-0-1