Zbiorowiska roślinne Polski ilustrowany przewodnik Lasy i zarośla

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany
  • Autor: Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Marek Wierzba
  • Wydawca, rok wydania: PWN, 2022
  • Liczba stron : 518
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 9788301215521

Przewodnik jest ułatwianiem w rozpoznawaniu zbiorowisk roślinnych i ich siedlisk skierowany do osób zajmujących się fitosocjologią,

Zespoły roślinne to podstawowe jednostki pozwalające opisać i wyodrębnić przestrzennie roślinność dowolnego obszaru. Znajdują one zastosowanie w ochronie przyrody, są podstawą identyfikowania siedlisk sieci Natura 2000 oraz planowania i zarządzania zasobami przyrodniczymi. Zwiększa się szybko liczba osób, które mają zawodowo do czynienia z zespołami roślinnymi, biorą udział w konsultacjach społecznych dotyczących działań w sąsiedztwie obszarów cennych oraz interesują się roślinnością z zamiłowania, którym coraz bardziej udostępnia się dzikie ostępy obszarów chronionych i tworzy ścieżki przyrodnicze.

Ilustrowany przewodnik jest pierwszym opracowaniem o tej tematyce skierowanym do osób zajmujących się fitosocjologią, a także do niespecjalistów. Może też być pomocą w nauczaniu zespołów roślinnych. To jedyne w swoim rodzaju kompendium, które w zwięzły i całościowy sposób prezentuje wszystkie uznane jednostki leśne i zaroślowe występujące w Polsce.

Znakomitym ułatwianiem w rozpoznawaniu zbiorowisk roślinnych i ich siedlisk, również w terenie są:

· klucz do identyfikacji ważniejszych jednostek

· proste schematy opisu 78 leśnych i zaroślowych zbiorowisk roślinnych Polski

· ponad 500 wykonanych w odpowiednim czasie i miejscu fotografii ogólnego wyglądu zbiorowisk, samego runa, ujęć krajobrazowych, ważniejszych gatunków charakterystycznych

· opisy podobnych do siebie jednostek.

Książkę przygotowali specjaliści z różnych jednostek naukowych Polski – Warszawy, Poznania, Siedlec i jednocześnie praktyków działających od wielu lat na styku leśnictwa, architektury krajobrazu i ochrony środowiska.

Odbiorcami publikacji są: studenci wydziałów biologii, leśnictwa, architektury krajobrazu, ochrony środowiska oraz pracownicy służb leśnych, jak również miłośnicy przyrody hobbystycznie zajmujący się tematyka leśną.