Ziemniak – hodowla, agrotechnika, przechowywanie, przetwórstwo

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Agro Wydawnictwo
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: praca zbiorowa
  • Wydawca, rok wydania: Agro Profil, 2021
  • Liczba stron : 144
  • Oprawa i wymiary: miękka, 210 x 295 mm
  • ISBN: 978-83-958358-2-7
  • szt.
  • 44,95 zł

Publikacja Specjalna Ziemniak pod red. dr hab. Katarzyny Rębarz to obszerne uzupełnienie uznanego wśród czytelników Atlasu Ziemniak. Chwasty, choroby, szkodniki i niedobory.

PS Ziemniak skupia się na praktycznych aspektach dotyczących m. in uprawy ziemniaków na wczesny zbiór, doboru odmian, ochrony, zbioru, przechowalnictwa oraz przetwórstwa. Czytelnik znajdzie tutaj również ogromną dawkę wiedzy na temat nawadniania ziemniaka oraz wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaka.

Szczególną uwagę poświęciliśmy również technice rolniczej opisując dla Państwa najnowsze osiągnięcia inżynierów i konstruktorów zastosowane w maszynach oraz sprzęcie towarzyszącym, który niezbędny jest w gospodarstwach ukierunkowanych na uprawę ziemniaka.

Publikacja Specjalna Ziemniak pod red. dr hab. Katarzyny Rębarz to obszerne uzupełnienie uznanego wśród czytelników Atlasu Ziemniak. Chwasty, choroby, szkodniki i niedobory.

PS Ziemniak skupia się na praktycznych aspektach dotyczących m. in uprawy ziemniaków na wczesny zbiór, doboru odmian, ochrony, zbioru, przechowalnictwa oraz przetwórstwa. Czytelnik znajdzie tutaj również ogromną dawkę wiedzy na temat nawadniania ziemniaka oraz wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaka.

Szczególną uwagę poświęciliśmy również technice rolniczej opisując dla Państwa najnowsze osiągnięcia inżynierów i konstruktorów zastosowane w maszynach oraz sprzęcie towarzyszącym, który niezbędny jest w gospodarstwach ukierunkowanych na uprawę ziemniaka!

 

Oddaję w Państwa ręce kolejną publikację dedykowaną ziemniakom, która uzupełnia wcześniejsze wydanie „Ziemniak. Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych”. W książce „Ziemniak. Hodowla, agrotechnika, przechowywanie i przetwórstwo ziemniaków”, zasadniczo zostały omówione zagadnienia poświęcone: hodowli i nasiennictwu odmian ziemniaków, szeroko pojętej agrotechnice i przechowywaniu, narzędziom i maszynom rolniczym w uprawie ziemniaków oraz rolnictwu precyzyjnemu i przetwórstwu ziemniaków. Książka ta jest doskonałym podręcznikiem podsuwającym liczne rozwiązania w uprawie ziemniaków, które mogą być wdrażane w wielu gospodarstwach uprawiających ziemniaki w Polsce.

Jak ważna jest jakość materiału sadzeniakowego oraz przydatność poszczególnych odmian do konkretnego kierunku uprawy wie zapewne każdy producent ziemniaków. W tej publikacji możecie Państwo zapoznać się z metodami hodowli, wymaganiami jakie stawiane są nasiennictwu ziemniaków, jak również z potencjałem plonotwórczym i wymaganiami wielu odmian. Odmiany w każdej grupie wczesności mogą różnić się m.in. wrażliwością na niedobór wody. W ostatnich latach coraz częściej mamy do czynienia z brakami wody, które są szczególnie dotkliwe na glebach lekkich (60,8% polskich gleb, wg FAO). Jak temu zapobiec? Stosując deszczowanie, które na tych terenach może być skutecznym sposobem poprawy warunków wodnych.

Rolnicy uprawiają odmiany na różne kierunki użytkowania. Do bezpośredniego spożycia (odmiany jadalne), do przetwórstwa spożywczego (frytki, chipsy, susze, mrożonki), do przemysłu skrobiowego (odmiany skrobiowe). Dużym powodzeniem w niektórych regionach naszego kraju cieszy się uprawa ziemniaków na wczesny zbiór, której poświęcony jest obszerny fragment w tej publikacji. Ponadto o ważnych zagadnieniach uprawy ziemniaków na frytki i chipsy oraz prawidłowym przechowywaniu przygotowany został materiał, w którym autorzy dzielą się swoim doświadczeniem i przekazują cenne wskazówki.

Zmiany jakie dokonują się we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej realizowane będą od stycznia 2023 roku w zakresie ochrony środowiska i klimatu, i dostosowane do założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz zgodnie ze strategią „od pola do stołu”, a także strategią „na rzecz bioróżnorodności”. Zmieniają one również podejście do ochrony roślin. Z roku na rok ubywa nam substancji aktywnych pestycydów, dlatego tak ważna jest wiedza o zagrożeniach ze strony chwastów, patogenów i szkodników atakujących uprawy ziemniaków oraz o mechanizmach działania substancji, które pozostają na rynku, aby umiejętnie je dobierać przeciwdziałając powstawaniu zjawiska odporności.

Bez odpowiedniej mechanizacji uprawy ziemniaków niemożliwe byłoby, zarówno na dużych, jak i małych areałach, zdążyć z wykonaniem wszystkich zabiegów. O szerokiej gamie narzędzi i maszyn wykorzystywanych w uprawie i zbiorze ziemniaków dowiecie się Państwo z bardzo obszernego opracowania zamieszczonego w niniejszej książce.

Rolnictwo precyzyjne coraz częściej widoczne jest w polskich gospodarstwach, np. wysiew zmiennej dawki nawozów uzależniony od map zasobności gleby w składniki pokarmowe. O zastosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaków przeczytacie Państwo w rozdziale poświęconym temu zagadnieniu i być może będziecie wdrażać je w swoich gospodarstwach.

Z życzeniami przyjemnej lektury w imieniu wszystkich autorów niniejszego wydania,

dr hab. Katarzyna Rębarz

 

Spis treści

Odmiany

4 | Hodowla ziemniaka

13 | Produkcja nasienna ziemniaków

29 | Odmiany

Agrotechnika i przechowalnictwo

32 | Uprawa ziemniaków na wczesny zbiór

46 | Agrotechnika i przechowywanie ziemniaków

57 | Deszczowanie ziemniaków

65 | Nawadnianie kropelkowe ziemniaków - przyszłość i alternatywa dla deszczowni

67 | Ochrona ziemniaków

Technika

74 | Technika w uprawie ziemniaków

78 | Pługi i agregaty uprawowe

82 | Nowoczesne rozsiewacze do nawozów

84 | Zmechanizowany zbiór kamieni polnych

87 | Sadzarki

90 | Obsypniki

92 | Nowoczesne opryskiwacze połowę

96 | Zbiór ziemniaków

98 | Kopaczki i kombajny

105 | Przyczepy

108 | Systemy składowania ziemniaków

Rolnictwo precyzyjne

112 | Zastosowanie rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaków

Przetwórstwo

126 | Ziemniak jako surowiec w przetwórstwie spożywczym

Literatura

139 | Literatura