Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym

  • Dodaj recenzję:
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dostępność: Wysyłka w 24 godziny
  • Autor: Wiesław Pomorski
  • Wydawca, rok wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011
  • Liczba stron : 278
  • Oprawa i wymiary: miękka, 145 x 205 mm
  • ISBN: 978-83-235-0824-3
  • egz.
  • 26,50 zł
Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprowadzenia.

Zakres tematyczny pracy obejmuje prawne uregulowania zryczałtowanego zwrotu VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym i analizę funkcjonowania tych przepisów w okresie ponad 5 lat od ich wprowadzenia. Rozważania będą prowadzone w kierunku porównania cech zryczałtowanego zwrotu z cechami innych, istniejących instytucji prawnofinansowych. Rozważania dotyczą przede wszystkim prawa finansowego, a w pewnym zakresie także innych dziedzin prawa, takich jak prawo cywilne oraz prawo administracyjne.
Normatywny zakres rozważań opiera się na treści regulacji prawnych zryczałtowanego zwrotu w ustawodawstwie polskim, intencjach polskiego ustawodawcy, treści art. 25 VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej oraz art. 295-305 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r.
Wprowadzenie w polskim systemie prawa zryczałtowanego zwrotu VAT było jednym z obowiązkowych elementów procesu harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej. Polska stając się członkiem Unii Europejskiej zobowiązana była i jest nadal do wdrożenia postanowień w zakresie podatków pośrednich wynikających m.in. z obowiązujących w tym zakresie dyrektyw, dążąc do jak najdalej idącej harmonizacji prawa krajowego z prawem wspólnotowym . Istotą oddziaływania dyrektyw unijnych nie jest jednak prosta implementacja tych przepisów do prawa krajowego, ale takie kształtowanie prawa krajowego, aby możliwe było osiągnięcie w polityce gospodarczej państwa założonych przez ustawodawcę celów ekonomicznych i społecznych.

Tytuł

Zryczałtowany zwrot podatku VAT dla rolników w polskim prawie podatkowym

Autor

Wiesław Pomorski

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Rok wydania

2011

Liczba stron

278

Wymiary

145 x 205 mm

Okładka

miękka

ISBN

978-83-235-0824-3