Żywienie zwierząt i paszoznawstwo tom 1

  • Wydawnictwo: PWN
  • Dostępność: Wysyłka w 12 godzin
  • Autor: pod redakcją Doroty Jamroz
  • Wydawca, rok wydania: PWN, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, 2022
  • Liczba stron : 448
  • Oprawa i wymiary: miękka, 165 x 240 mm
  • ISBN: 978-83-01-18227-4
  • egz.
  • 79,90 zł

Pierwsza część podręcznika akademickiego na temat żywienia zwierząt. W tomie tym omówiono:
- składniki pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierząt

- budowę przewodu pokarmowego u przeżuwaczy...

 

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu biochemii i fizjologii żywienia, zasad szczegółowego żywienia różnych grup zwierząt oraz charakterystyki i wartości pokarmowej pasz.
Tom 1 zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące fizjologii i przemian biochemicznych zwierząt gospodarskich, domowych i amatorskich.

Obecne, drugie wydanie tomu 1 uwzględnia współczesny stan wiedzy. Dodano rozdział Nutrigenomika (genomika żywieniowa) poświęcony nauce, która bada reakcje organizmu na składniki pożywienia, wykorzystując technologie genomiczne; ukierunkowanej przede wszystkim na człowieka i prewencję chorób, które mają związek z żywieniem. Przedstawiono w nim badania u zwierząt, zwłaszcza gospodarskich i towarzyszących człowiekowi, których celem jest nie tylko prewencja chorób u zwierząt, ale także m.in. wydajność zwierząt i opracowanie zaleceń jak żywić określony genotyp zwierzęcia.
Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów: biologii i hodowli zwierząt, biotechnologii, medycyny weterynaryjnej, wydziałów rolniczych, zootechnicznych. Pomocny również dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, producentów pasz i dodatków paszowych, hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Może też zainteresować hobbystów i miłośników różnych gatunków zwierząt domowych, ale także dla nas samych, jako konsumentów.

W treści

Składniki chemiczne pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierząt  

Budowa przewodu pokarmowego zwierząt gospodarskich

Pobranie, trawienie i wchłanianie

Przemiana materii i energii

Przemiany składników mineralnych

Żywieniowe metody ograniczania skażenia środowiska naturalnego

Systemy oceny wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania u przeżuwaczy

Nutrigenomika